Sosiaali- ja terveysalan henkilökunta

Koulutuspäälliköt

Koulutuspäällikkö vastaa koulutusyksikkönsä toiminnasta ja johtaa yksikkönsä käytännön opetustoimintaa: hän on opettajien lähiesimies, ottaa opiskelijat, päättää opiskelun keskeyttämisestä ja eronneeksi katsomisesta sekä päättää varoitusten antamisesta. Koulutuspäällikköön saa yhteyden parhaiten ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan kautta.

  • Koulutuspäällikkö Kalle Ojanen, puh. 044 907 3776, huone 2128,
  • Koulutuspäällikkö Tiina Tarr, puh. 050 4383 765, huone 2128

Tiimivastaavat

Tiimivastaava hoitaa opiskelun ja opetuksen arkeen liittyviä käytännön asioita ja järjestelyjä. Hän osallistuu alansa toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen ja hoitaa opettajien lyhytaikaiset sijaisjärjestelyt sekä kerää opiskelijoilta palautetta opiskelun toimivuudesta. Hän toimii omassa koulutalossasi ja on tavoitettavissa parhaiten sopimalla ajasta etukäteen sähköpostitse tai puhelimitse.

  • Mikko Haapala, puh. 040 131 7509, huone 2127 (päätiimivastaava, välinehuollon, suunhoidon ja lääkealan tiimi)
  • Hanna Heinonen, puh. 040 192 5841, huone 2121 (osaamisalat ja valinnaiset 1 -tiimi: ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen, sairaanhoito ja huolenpito)
  • Jarkko Hiltunen, puh. 044 907 3753, huone 1113 (ensihoito ja liikunta-ala)
  • Maria Kumpuoja, puh. 040 192 4487, huone 2122 (hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen tiimi)
  • Marja-Liisa Gustafsson, 040 196 2423 ja huone 199E (osaamisalat ja valinnaiset 2 -tiimi: mielenterveys- ja päihdetyö, vammaistyö, lasten ja nuorten kasvatus ja hoito)
  • Kaarina Valo-Laukkanen, puh. 044 907 3759, huone 2122 (kasvun ja osallisuuden edistämisen tiimi)

Opinto-ohjaus, tuki- ja terveyspalvelut

Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)turku.fi