Sosiaali- ja terveysalan henkilökunta

Koulutuspäälliköt

Koulutuspäällikkö vastaa koulutusyksikkönsä toiminnasta ja johtaa yksikkönsä käytännön opetustoimintaa: hän on opettajien lähiesimies, ottaa opiskelijat, päättää opiskelun keskeyttämisestä ja eronneeksi katsomisesta sekä päättää varoitusten antamisesta. Koulutuspäällikköön saa yhteyden parhaiten ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan kautta.

Tiimivastaavat

Tiimivastaava hoitaa opiskelun ja opetuksen arkeen liittyviä käytännön asioita ja järjestelyjä. Hän osallistuu alansa toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen ja hoitaa opettajien lyhytaikaiset sijaisjärjestelyt sekä kerää opiskelijoilta palautetta opiskelun toimivuudesta. Hän toimii omassa koulutalossasi ja on tavoitettavissa parhaiten sopimalla ajasta etukäteen sähköpostitse tai puhelimitse.

  • Mikko Haapala, huone 2123 (päätiimivastaava, välinehuollon, suunhoidon ja lääkealan tiimi)
  • Hanna Heinonen, huone 2121 (osaamisalat ja valinnaiset 1 -tiimi: ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen, sairaanhoito ja huolenpito)
  • Jarkko Hiltunen, huone 1113 (ensihoito ja liikunta-ala)
  • Maria Kumpuoja, huone 2122 (hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen tiimi)
  • Marja-Liisa Gustafsson, huone 199E (osaamisalat ja valinnaiset 2 -tiimi: mielenterveys- ja päihdetyö, vammaistyö, lasten ja nuorten kasvatus ja hoito)
  • Kaarina Valo-Laukkanen, huone 2122 (kasvun ja osallisuuden edistämisen tiimi)

Opinto-ohjaus, tuki- ja terveyspalvelut