Sosiaali- ja terveysalan henkilökunta

Koulutuspäällikkö

Koulutuspäällikkö vastaa koulutusyksikkönsä toiminnasta ja johtaa yksikkönsä käytännön opetustoimintaa: hän on opettajien lähiesimies, ottaa opiskelijat, päättää opiskelun keskeyttämisestä ja eronneeksi katsomisesta sekä päättää varoitusten antamisesta.

  • Koulutuspäällikkö Kalle Ojanen, huone 2128, puh. 044 907 3776
  • Koulutuspäällikkö Tiina Tarr, huone 2128, puh. 050 4383 765

Tiimivastaavat

  • Mikko Haapala (päätiimivastaava), Välinehuollon, suunhoidon ja lääkealan tiimi, huone 2127, puh. 040 131 7509
  • Kaarina Valo-Laukkanen, Kasvun ja osallisuuden edistämisen tiimi, huone 2122, puh. 044 907 3759
  • Maria Kumpuoja, Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen tiimi, huone 2122, puh. 040 192 4487
  • Hanna Heinonen, Osaamisalat ja valinnaiset 1 -tiimi (ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen, sairaanhoito ja huolenpito), huone 2121, puh. 040 192 5841
  • Maarit Tuusvuori, Osaamisalat ja valinnaiset 2 -tiimi (mielenterveys- ja päihdetyö, vammaistyö, lasten ja nuorten kasvatus ja hoito), huone 2121, puh. 050 527 8257
  • Jarkko Hiltunen, Ensihoito ja liikunta-ala, huone 1113, puh. 044 907 3753