TAI ennakoi

Turun ammatti-instituutti on vahvasti mukana ennakointityössä. TAI osallistuu Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian toimintaan ja jalkauttaa ennakointitietoa ja -osaamista myös oppilaitostasolle. 

Ennakointi on vaihtoehtoisten tulevien kehityskulkujen ja niiden tarjoamien mahdollisuuksien ja haasteiden hahmottamista. Ennakointia tarvitaan muutokseen ja epävarmuuteen varautumisessa. Yhä nopeammat työelämän muutokset edellyttävät osaamis- ja koulutustarpeiden jatkuvaa ennakointia. 

Ennakointi Turun ammatti-instituutissa

Turun ammatti-instituutissa on käynnissä ensimmäiset opettajille suunnatut ennakoinnin työpajat. Työpajoissa kehitetään opettajien ennakointikyvykkyyttä ja -osaamista, vahvistetaan muutoskykyä sekä tarkastellaan alakohtaisesti ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeiden kehitysnäkymiä Turun ammatti-instituutin näkökulmasta.

TAI mukana Varsinais-Suomen Ennakointiakatemiassa

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia on ammatti- ja toimialojen rajoja ylittävä yhteistyöverkosto, joka yhdistää osaamis- ja koulutustarpeen ennakointiin käytettävät voimavarat maakunnassa. Ennakointiakatemian tavoitteena on nostaa Varsinais-Suomen yritysten ja koulutusorganisaatioiden osaamisen tasoa osaamis- ja koulutustarpeen ennakoinnissa ja vahvistaa maakunnan yritysten tulevaisuudennäkymiä koskevan ennakointitiedon saatavuutta ja hyödyntämistä.

Ennakoinnin painopisteenä ovat osaamisen sisällölliset tarpeet keskipitkällä aikavälillä maakunnan kärkialojen (ICT, kauppa, logistiikka, luovat alat, lääkekehitys, matkailu, meriklusteri, rakennus- ja kiinteistöala, ruokaketju, SOTE ja hyvinvointi, terveysteknologia ja valmistava teknologiateollisuus) skenaariotyön ja osaamisen profiloinnin sekä oppilaitostyöskentelyn muodossa. Kärkialoille on muodostettu 12 työryhmää asiantuntijoista ja oppilaitostoimijoista. Yhteensä työryhmissä on yli 100 henkilöä. Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuskeskus on ollut fasilitoimassa työryhmien skenaario- ja profilointivaiheita.

Verkostossa ovat mukana Turun ammatti-instituutin lisäksi Ammattiopisto Livia, Novida, Raseko, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Teknologiakampus Turku, TE-palvelut, Terveyskampus Turku, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Turun ammattikorkeakoulu, Turun kauppakamari, Turun yliopisto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen yrittäjät ja Yrityssalo Oy. Kehittämistyössä on mukana myös varsinaissuomalaisia yrityksiä eri toimialoilta. Koordinoinnista, tietopalvelusta ja viestinnästä vastaa Varsinais-Suomen liitto.

Lue lisää Varsinais-Suomen Ennakointiakatemiasta: ennakointiakatemia.fi

Lisätietoja: 
Kristiina Ojala, koulutussuunnittelija, Turun ammatti-instituutti