Mitä hyötyä on työssäoppijasta?

Työssäoppimisen hyötyjä:

Opiskelija:

 • työelämän pelisäännöt tutuiksi
 • tilaisuus oppia ja harjaantua käytännön työssä
 • mahdollisuus näyttää osaamistaan
 • tavoitteellista, ohjattua, arvioitua
 • työllistymisväylä

Työnantaja:

 • opiskelijan työpanos ja mahdollisuus rekrytointiin
 • tilaisuus päivittää osaamista
 • mahdollisuus kehittää ammatillisen koulutuksen sisältöä ja laatua

Oppilaitos:

 • ajantasaiset opetussisällöt→koulutus vastaa työelämän tarpeita
 • ennakointitiedon kerääminen koulutustarpeista
 • säännölliset työelämäkontaktit

 

Toimiva työssäoppiminen edellyttää työyhteisöltä ja oppilaitokselta tiivistä yhteistyötä. Opiskelija ei ole ammattilainen, vaan hänet on perehdytettävä työtehtäviinsä. Jokaiselle opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja, opiskelijan lähiohjaaja työssäoppimispaikalla. Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan työyhteisön toimintaan ja käytäntöihin sekä opastaa häntä työtehtävissä. Työpaikkaohjaajien perehdyttäminen ja kouluttaminen on oppilaitoksen tehtävä.

Lisätietoja työpaikkaohjaajan koulutuksesta