Työpaikkaohjaaja

  • osallistuu työssäoppimisen toteuttamissuunnitelman tekoon opiskelijan ja työssäoppimista ohjaavan opettajan kanssa
  • esittelee työssäoppijan työyhteisön jäsenille
  • perehdyttää työssäoppijan työympäristöön, -menetelmiin ja -välineisiin työturvallisuussäädösten mukaisesti
  • ohjaa opiskelijaa työssäoppimisjakson tavoitteiden mukaisesti
  • arvioi oppimisen edistymistä, työssäoppimisen onnistumista sekä mahdollisia ammattiosaamisen näyttöjä
  • antaa opiskelijalle palautetta
  • varmistaa työssäoppimisen laadukkaan ja turvallisen toteuttamisen

Mitä koulutusta työpaikkaohjaajille on tarjolla?

Varsinais-Suomessa järjestetään työpaikkaohjaajakoulutusta useissa eri oppilaitoksissa. Koulutus on osallistujille ilmaista.
Lisätietoja koulutusten ajankohdista:

Turun ammatti-instituutin yhteyshenkilö: Kati Laitervo, 044 907 3194

Työpaikkaohjaajien koulutukset: