Opiskelija yritykseesi

LISÄTIETOJA

Kati Laitervo 044 907 3194

Turun ammatti-instituutti tekee yhteistyötä tuhansien työpaikkojen kanssa. Työelämässä oppiminen on ponnahduslauta kesätyöhön ja työmarkkinoille.

Työelämässä oppiminen on ammatillisten tutkintojen perusteiden mukaista työpaikoilla käytännön työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa oppimista. Oman alansa ammattilainen eli tehtävään nimetty työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelija oppimista.

Työelämässä oppimisen tavoitteina on tehdä opiskelijalle tutuksi työelämän pelisääntöjä, syventää ammatillista osaamista ja työelämätuntemusta sekä edesauttaa opiskelijoiden välitöntä työllistymistä. Lisäksi tavoitteina on lisätä opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta.
 
Työelämässä oppiminen kuuluu jokaiseen tutkintoon. Se voidaan toteuttaa koulutussopimuksella tai oppisopimuksella tai yhdistelemällä niitä joustavasti tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.

  Koulutussopimus

  • Opiskelu tapahtuu osittain oppilaitoksessa ja osaamista hankitaan myös työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä.
  • Koulutus suunnitellaan yhdessä työnantajan kanssa.
  • Koulutussopimukseen perustuvassa oppimisessa opiskelija ei ole työsuhteessa.
  • Työelämäjakson pituus sovitaan yksilöllisesti.
  • Työnantaja ei maksa palkkaa tai tarjoa muuta korvausta.
  • Voit saada opintotukea ja muita opintososiaalisia etuja.

  Oppisopimus

  • Opiskelu tapahtuu pääasiassa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä.
  • Oppisopimus perustuu opiskelijan ja työantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen.
  • Työaika on vähintään 25 tuntia viikossa.
  • Oppisopimusopiskelijalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.