Työssäoppija yritykseesi

LISÄTIETOJA

Kati Laitervo 044 907 3194

Turun ammatti-instituutti tekee yhteistyötä tuhansien työpaikkojen kanssa. Vuosittain noin 3000 TAIn opiskelijaa työssäoppii. Työelämässä oppiminen on ponnahduslauta kesätyöhön ja työmarkkinoille. Yli puolet opiskelijoistamme työllistyy työelämässä oppimispaikkaansa valmiina ammattiosaajina.

Työelämässä oppiminen on ammatillisten tutkintojen perusteiden mukaista työpaikoilla käytännön työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa oppimista. Oman alansa ammattilainen eli tehtävään nimetty työpaikkaohjaaja ohjaa ja arvioi työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Työelämässä oppimisen tavoitteina on tehdä opiskelijalle tutuksi työelämän pelisääntöjä, syventää ammatillista osaamista ja työelämätuntemusta sekä edesauttaa opiskelijoiden välitöntä työllistymistä. Lisäksi tavoitteina on lisätä opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta.
 
Työelämässä oppiminen kuuluu jokaiseen tutkintoon. Se voidaan toteuttaa oppisopimuksella tai koulutussopimuksella tai yhdistelemällä niitä joustavasti tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.

Oppisopimus

 • Opiskelu tapahtuu pääasiassa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä.
 • Koulutus suunnitellaan yhdessä työnantajan kanssa.
 • Oppisopimus perustuu sinun ja työantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen.
 • Työaika on vähintään 25 h/viikossa.
 • Sinulle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Koulutussopimus

 • Koulutus tapahtuu osittain oppilaitoksessa ja osaamista hankitaan myös työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä.
 • Koulutus suunnitellaan yhdessä työnantajan kanssa.
 • Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa et ole työsuhteessa, vaan opiskelija.
 • Koulutusaika sovitaan yksilöllisesti.
 • Työnantaja ei maksa palkkaa tai tarjoa muuta korvausta.
 • Voit saada opintotukea ja muita opintososiaalisia etuja.