Jessica opiskelee Lemminkäisenkadun koulutalossa vastaanottovirkailijaksi – Janina, Riikka ja Sofia opiskelevat puolestaan kokiksi. Lue miksi nuoret ovat valinneet juuri opiskelemansa alan ja mikä siinä on parasta!

Hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinnon tutkintonimikkeitä eri osaamisaloilla ovat kokki, tarjoilija ja vastaanottovirkailija.
Lue lisää koulutusalasta!

Jessica Bäckman opiskelee Turun ammatti-instituutin Lemminkäisenkadun koulutalossa hotelli-, ravintola-ja cateringalan perustutkintoa suuntautuen vastaanottovirkailijaksi

Jessican tavoitteena on saada ammatti yleisesti huonossa työtilanteessa. Hän kertoo, että pelkillä lukiopapereilla ei ole töitä saanut. Ammatista Jessica kokee saavansa turvaa.

Peruskoulun jälkeen Jessican kotipaikkakunnalla Hangossa ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin lukio. Hän kertoo, että 15-vuotiaan on vaikea jättää perheensä ja muuttaa pois kotoa, joten opinnot alkoivat kotipaikkakunnalla lukiossa. Hän toteaa kasvaneensa lukiossa ja saaneensa perustietämystä, jota nyt arvostaa. Jessica kertoo muuttaneensa lukion jälkeen Turkuun, myyntityötä tekemään ja sijoittui hotelliin töihin aamiais- ja kerroshuollon tehtäviin. Tehdessään yhteistyötä hotellin vastaanoton kanssa Jessica oivalsi haluavansa itsekin työskennellä vastaanotossa. Iloisen Jessican vahvuus onkin hyvä asiakaspalvelu sekä kaksikielisyys, jotka varmasti auttavat työllistymisessä. Hän kokee, että työssäoppimisessa hänellä on mahdollisuus osoittaa reippautensa ja saada kesätyötä, kun on oman osaamisena näyttänyt. Ensimmäisen työssäoppimisensa oppilaitoksen ulkopuolella Jessica suoritti Ravintola Rennossa. Jessica kuvailee työporukan olevan mahtava. Asiakkaat otettiin iloisesti vastaan alusta asti. Jessica miettii yrityksen tavoin opiskelijan sopivuutta liikeideaan, vaikka olisi kuinka hyvä, pitää olla paikan tyylinen.

Jessica on tyytyväinen opintoihinsa, hänellä on kavereita alalla. Oppia ei tarvitse hakea aina kirjasta, vaan kaikkea tehdään itse ja asioita opitaan nopeasti. Opiskelijoiden kanssa suunnitellaan ja toteutetaan opintoja ryhmässä opettajan johdolla . Motivaatio säilyy Jessican mukaan hyvin, kun edetään asia kerrallaan.

Haasteita opintoihin tuo niiden suorittaminen suomeksi, aiemmin hän on opiskellut ruotsiksi ja joutuu nyt miettimään asioita eri tavalla. Esimerkiksi esseetä kirjoittaessaan hän mietti miten sellainen rakennetaan ja  mitkä ovat kielten erot rakenteessa.

Jatkossa Jessica haluaisi työskennellä muutaman vuoden vastaanoton tehtävissä ja sitten opiskella alaa lisää –esimerkiksi esimiestehtäviin. Hän kokee, että mielenkiinto alaa kohtaa säilyy myös työelämässä, kun välillä voi käydä koulua.

Janina Oksanen, Riikka Passi ja Sofia Engström opiskelevat kokeiksi

Sofia kertoo olevansa käytännön ihminen, joka tykkää olla liikkeellä, hän kokee hyödyntävänsä urheilutaustaansa työssään. Kun oppii valmistamaan hyvää ruokaa, on siitä aina hyötyä hänen mukaansa. Sofia kertoo pelanneensa 10 vuotta koripalloa Turun  Riennossa ja jatkaa nyt valmentaen kolmatta vuotta. Sofia työskentelee Burger Kingillä ja kokee hyötyvänsä jo nyt koulutuksestaan, koska pystyy tekemään lisämyyntiä tuotetuntemuksensa perusteella.

Riikka kertoo lukion jälkeen miettineensä alaa, koska rakastaa laittaa ruokaa. Opintojen ohella hän työskentelee ruokakaupan kassalla, siellä asiakkaat joskus pyytävät ruokavinkkejä, joita Riikka sitten vinkkaa.

Janina kertoo miettineensä hakua alalle, jossa on hyvä. Kolmikon opinnot alkoivat viime elokuussa. Janina ja Riikka ovat opiskelijakunta-aktiiveja; Janina on viestintävastaava ja Riikka kertoo ryhtyneensä toimeen auttaakseen, kun huomasi että Janinalla on paljon tekemistä. Kolmikko kertoo hyötyneensä lukio-opinnoistaan, Janina kertoo että lukio opetti toimimaan aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä. Riikkaa kiinnosti arkkitehtuuri lukioiässä, hän teki lukion jälkeen muutamia vuosia työtä ja kokee olevansa motivoituneempi opiskelemaan nyt. Opiskelijat kertovat, että eteneminen opinnoissa ei ole niin kiireistä ja nopeaa kuin lukiossa. Heidän mielestään ylioppilastutkinnosta  on suuri etu alalla työskenneltäessä, käyttäytyminen asiakaspalvelu-ja tuotantotehtävissä on kypsempää.

Sofia kertoo että ensimmäinen ammatti on hänelle ykkösjuttu, ammatissa saa arvostusta ja jatko-opinnot ovat mahdollisia. Hänestä on hyvä, että ala on kansainvälinen, ravintoloita ja töitä on maailmalla runsaasti- sekä myös eri puolilla maata on töitä.

Kolmikon mielestä on hienoa, että he ovat tehneet yrityskäyntejä opettajansa Jyri Kydön kanssa kohteissa, joihin eivät olisi muuten keksineet mennä. Riikan mielestä ammatissa ei tule koskaan valmiiksi, aina voi oppia uusia kulttuureja ruoanvalmistuksen ohella. Janinan mielestä hänelle merkityksellistä on elämysten luominen asiakkaille. Myös käytännönläheinen opetus, oikeat työtilanteet ja raaka-aineet saavat kolmikolta kiitosta. Ammattivälineiden käyttö ja huolto kiinnostavat, samoin myös ruoka-alan erikoissanasto. Kaikkien mielestä jatko-opinnot ovat mahdollisia myöhemmin, sitä ennen kuitenkin he haluavat opiskella mahdollisimman hyvän pohjan ammattiinsa hotelli-, ravintola- ja cateringalalle.

Opiskelijakunnan edustajat osallistuvat opiskelijakuntatyön lisäksi myös ryhmänedustajien tapaamisiin koulutuspäällikön sekä tiimivastaavien kanssa ja opiskelijahuoltotyöryhmän kokouksiin.