Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi on yksi hallituskauden tärkeimmistä osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Ammatillisen koulutuksen rahoitusta, rakenteita ja toimintaa uudistetaan. Toisen asteen ammatillista koulutusta uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Turun ammatti-instituutti on jo lähtenyt valmistelemaan uudistuksia.

Työelämän vaatimukset muuttuvat jatkuvasti. Uusia ammatteja syntyy ja vanhoja katoaa. Ammatillisen koulutuksen kyky uudistua on tärkeä osa kilpailukykyämme. Koulutuksessa on jatkossakin tuotettava työelämässä tarvittavaa osaamista muutosten edellyttämässä tahdissa.

TAI alueen johtavana ammatillisena oppilaitoksena lähtenyt valmistelemaan uudistuksia

Ammatillisten perustutkintojen uudistetut perusteet otettiin käyttöön elokuun alussa 2015. Opiskeluaikaan perustuvat opintoviikot korvattiin osaamista kuvaavilla osaamispisteillä. Uudistuksen tavoitteena oli työelämälähtöisyyden, osaamisperusteisuuden, joustavuuden ja valinnaisuuden lisääminen.

Elokuussa voimaan tulleen tutkintouudistuksen tavoitteena on ottaa entistä paremmin huomioon opiskelijan aiemmin hankkimat sekä opintoja ja työelämää tukevat taidot. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opintoihin voidaan lukea hyväksi esimerkiksi järjestötoiminnassa, harrastuksissa tai kesätöissä hankittua osaamista. Näin myös nuoret opiskelijat voivat suorittaa tutkinnon aiempaa nopeammin.

Turun ammatti-instituutilla on hyvät ja toimivat työelämäyhteydet, ja niitä kehitetään jatkuvasti. Työssäoppiminen on ollut osa tutkintoa jo vuodesta 2000 ja sen laajentamista pohditaan yhteistyössä yritysten kanssa.

Turun ammatti-instituutti kehittää jatkuvasti toimintaansa vastaamaan ajan vaatimuksia

Tulevaisuudessa Data-Cityn yhteyteen on Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n tiloihin suunnitteilla Turun seudun vierailu- ja innovaatiokeskus, jonka viereen tulemme sijoittamaan myös omaa yrittäjyystoimintaamme. Yrittäjyyskasvatus on Turun ammatti-instituutin omia kärkihankkeita. Suunnittelemme tällä hetkellä yrittäjyyden valmennus- ja toimintaympäristöjä Lemminkäisenkadun uudistuviin tiloihimme nykyisen TAITO ravintolamme viereen.

Turun Peltolaan opiskelijatyönä tehty lisärakennus Infoteekki on myös osoitus uudentyyppisestä projektimuotoisesta oppimisesta. Omakotitaloja on rakennettu opiskelijatyönä jo vuosia. Digitalisaatio ja robotiikka on jo arkipäivää opetuksessamme.

Ammatillinen koulutus on osaltaan alueensa elinkeinoelämän voimavara, osaamisen kehittäjä ja hyvinvoinnin rakentaja. Kun rakennamme osaamispolkuja ammattitaidon ja osaamisen saavuttamiseksi, läheinen yhteistyö alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa on onnistuneen ammatillisen koulutuksen edellytys ja perusta.

Turku on opiskelijakaupunki ja myös ammatillisen koulutuksen kaupunki. Mitä läheisempi yhteistyö meillä on Varsinais-Suomen työelämän ja korkeakoulujen kanssa, sitä tuloksellisempaa koulutuksemmekin on.

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus on toimintojen tarkastelun, sopeutumisen ja uudelleen järjestelyjen aikaa. Tärkein ammatillisen koulutuksen tehtävä on jatkossakin huolehtia, että ammattitaito ja osaaminen kehittyvät Varsinais-Suomessa.

Oheismateriaalia

» esitys (pdf) / Ammattikoulutus reformin edessä (2 Mt)

» kuvat /

www.turkuai.fi/robotti

Lisätietoja

Hannu Immonen, 050 5948260
palvelualuejohtaja
Ammatillinen koulutus