Turun ammatti-instituutti osallistuu vuosina 2015-2017 Turun yliopiston NuHeViMa-projektiin, jonka tavoitteena on toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien nuorten kasvisten käytön ja kasvistietoisuuden lisääminen.

NuHeViMa-projektissa lisätään käyttäjälähtöisyyden pohjalta nuorten tietoisuutta hedelmien, vihannesten ja marjojen terveellisyydestä.

Projektissa toteutetaan kolme menekinedistämisen kokonaisuutta:

  • tiedotuskampanja terveellisestä ruokavaliosta
  • pitkäjänteinen tutustuminen uusiin makuihin ja tuotteisiin
  • osallistava uusien tuotteiden tuotekehitys.

– Turussa tänä toisena vuonna tutustutaan aisteihin ruokalähtöisten aktiviteettien pohjalta, kertoo professori Mari Sandell Turun yliopistosta. Lähtökohtana on aktivoiva, yhteinen tekeminen. Nuoret voivat mm. oppia mihin he aisteillaan ruoassa kiinnittävät huomiota.

Keväällä 2016 oppilaitoksesta seurantaryhmään kuuluvat ensimmäisen vuoden merkonomi-opiskelijat. Projektiosallistumiseen kuuluu erilaisia työpajoja  ja verkkokyselyihin vastaaminen.

Seuranta-aineistoa kerätään kolmen vuoden ajan neljästä eri puolella Suomea olevasta oppilaitoksesta: Turussa, Seinäjoella, Eurajoella ja Kajaanissa. Turussa oppilaitoksen oma keittiö on vahvasti mukana yhteistyössä.

Nuoret kokosivat mieluisan kasvisannoksen

– Vapun alla ryhmä tutustui mm. kasvisten houkuttelevuuteen ja aistikokemuksiin muuttamalla niiden käsittelyä, sekä kokosi oman mieluisan kasvisannoksen. Annokset kuvattiin ja niistä tehdään havaintoja ja yhteenveto projektin seurantaa varten, kuvailee projektipäällikkö Susanna Ihanus Turun yliopistosta. Nuorten terveellisten ruokailutottumusten tukemisen lisäksi parannetaan kotimaisen ruuan ja ruuantuottajien ja -tekijöiden arvostusta nuorten keskuudessa, sekä edistetään ravitsemus- ja kouluruokasuositusten vaikuttavuutta.

Projektista voi lukea kuulumisia verkosta:

Instagram:  #nuhevima ja #nuhevimatai

Projektia rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaketju-hankkeet.