Meyer Turku Oy:n telakalla on kokeiltu uudenlaista työelämään siirtymisen mallia, jossa yrityksen työpaikkaohjaaja kouluttaa ensimmäiset opiskelijat työskentelemään työpisteellä. Tämän jälkeen ohjausvastuu siirtyy opiskelijoille. Kokemukset "Mestari-Kisälli-Oppipoika" -mallista ovat olleet hyviä.

Kuva: Mayerin työpaikkaohjaaja Jukka-Pekka Riikonen opastamassa Turun ammatti-instituutin kolmannen vuoden opiskelijaa Jani Rantaa.

Mestari–Kisälli–Oppipoika -malli on uudenlainen työelämään siirtymisen malli, jossa yritys sitoutuu tarjoamaan opiskelijoille työpaikalla tapahtuvaa oppimista koko lukuvuoden kahdelle opiskelijalle kerrallaan. Yrityksen työpaikkaohjaaja kouluttaa ensimmäiset opiskelijat työskentelemään työpisteellä, jonka jälkeen ohjausvastuu siirtyy opiskelijoille. Mallia on kokeiltu Meyer Turku Oy:n telakalla polttoleikkauskoneella. Kokemukset ovat olleet hyviä. Mallin kehittäminen on tehty OTE - osaamisen kasvattaminen työelämässä -hankkeessa, jota rahoittaa OKM.

Myerin polttoleikkaustyöpisteellä on työskennellyt syksystä 2015 alkaen kaksi opiskelijaa kerrallaan kahden kuukauden jaksoissa.

Kuva: Lehtori Mika Haapalainen arvioi  ja anataa Jerry Enbergille palautetta näytöstä.

– Opiskelijat ovat hoitaneet työt polttoleikkauskoneella paremmin kuin mitä osasin odottaa. Suunnittelemme jo uutta samankaltaista työpistettä telakalle, kertoo pitkän linjan metallimies ja Turun ammatti-instituutin lehtori Mika Haapalainen tyytyväisenä.

Mika vastaa ja huolehtii ammatillisen koulutuksen puolesta siitä, että homma toimii. Nuoret opiskelevat telakalla kaikki ammattiaineet ja vain ammattitaitoa täydentävät opinnot opiskellaan omassa koulussa Peltolassa.

Mika toteuttaa myös laivanrakennusoppilaitoksessa vuodessa kaksi putkipuolen kurssia. Kummatkin kurssit ovat hyvin työvaltaisia. Puolet opinnoista on teoriaa ja puolet käytännön harjoituksia halleilla.

Meyerilla opiskelija saa työskennellä kahden kuukauden ajan polttoleikkauskoneella. Opiskelija vaihtuu kuukauden välein, jolloin aikaisemmin tullut ”vanhempi” opiskelija, joka on ollut talossa jo kuukauden, toimii mentorina uudelle opiskelijalle. Työpaikkaohjaaja perehdyttää ensimmäiset opiskelijat, jonka jälkeen hän siirtyy taka-alalle seuraamaan työskentelyä.

– Tässä nuori, suhteellisen vähän työkokemusta omaava, pääsee heti oikean työn makuun, kertoo Meyerin työpaikkaohjaaja Jukka-Pekka Riikonen.

Opiskelijat ovat pärjänneet hyvin ja ovat olleet hyvin motivoituneita työhönsä.

Samaa mieltä on myös kolmannen vuosikurssin opiskelija Jani Ranta. Hänen tavoitteenaan on olla 20 vuoden päästä maailman paras hitsaaja.

– Paljon on töitä vielä kuitenkin tehtävä jotta tähän tavoitteeseen pääsen. Telakalla saan ainakin paljon käytännön työkokemusta, iloitsee Jani.

Parasta Janin mielestä kone- ja metallialan opinnoissa ovat olleet kannustavat, auttavaiset ja osaavat opettajat.

– Opettajat ovat olleet tosi asiantuntevia. Sama hyvä ohjaus ja opiskelijasta välittäminen on jatkunut täällä telakallakin ja tästä kiitokset menevät työpaikkaohjaaja Jukka-Pekka Riikosen suuntaan.

– Kone ja metalliala on minun juttuni, kertoo Jani. Välillä on vähän raskasta, mutta pääsääntöisesti työt telakalla ovat ihan mukavia. Saamme työskennellä sisällä hallissa.

Janin mukaan työssäoppiminen on paras osa opiskelua. Työssäoppimisjaksolla pääsee tekemään koulussa opittuja juttuja hiukan suuremman paineen alla mikä on todella erinomaista harjoitusta tulevaan työelämää varten.

– Jaksolla oppii paljon uutta. Itse opin paljon esimerkiksi siitä miten  työelämässä käyttäydytään. Amikseen kannatti tulla. On hyvin todennäköistä, että opiskeluiden jälkeen minulla on lähes varma työpaikka, iloitsee Jani.

Näytötkin hoituvat Telakalla

Noin kilometrin päässä telakan polttoleikkauspisteestä, Kombi 3 -hallissa, on puolet luokasta tekemässä näyttöä. Tehtävänä on tehdä lohkojen kannatinpylväs.

Jerry Enberg opiskelee levyseppä-hitsaajaksi nyt kolmatta vuotta.

–En pidä kovin paljoa lukemisesta, mutta käsillä tekeminen kiinnostaa. Tutkin eri aloja yläasteella ja päätin sitten hakea putkipuolelle. Kuitenkin jo heti opiskeluiden alussa halusin vaihtaa nykyiselle opintosuunnalle.

– Vaihto kannatti. Nyt on motivaatiota ja halua kehittää omaa osaamista.

Jerry iloitsee siitä, että Mika ja Jukka-Pekka osaavat opettaa niin että asiat ovat helposti ymmärrettäviä.

– Tavoitteena minulla tietysti on selviytyä tästä työssäoppimisjaksosta mahdollisimman hyvin arvosanoin ja mahdollisesti saada myös työpaikka telakalta, Jerry kertoo.

Tähän onkin nyt hyvä mahdollisuus. Meyerin telakka saa lähitulevaisuudessa palkata satoja uusia alan ammattilaisia rakentamaan laivoja maailman merille. Tilauskirjat ulottuvat pitkälle 2020 luvulle.

– Osaajia tarvitaan lähitulevaisuudessa paljon, muistuttaa Juha-Pekka Riikonen. Tämä uudenlainen yritysten ja koulutuksen välinen yhteistyö luo hyvää pohjaa ammattitaidon  oppimiselle ja opettamiselle. Innostusta ei voi opettaa, mutta se voi tarttua ja levitä nopeastikin ja siitä syntyy uskoa tulevaisuuteen, heittää Juha-Pekka lopuksi.

 

Teksti ja kuvat:

Jarmo Linkosaari