Ammatti-instituutin kotityö- ja puhdistuspalvelualan -tiimi lähti hakemaan oppia Innostamon mentorointi-ohjelmasta. Opettajuus on tällä hetkellä myllerryksessä ja mentorointiin osallistuvat kokevatkin, että on peruslähtökohta kouluttautua lisää.

Ammatti-instituutin kotityö- ja puhdistuspalvelualan -tiimi lähti hakemaan oppia Innostamon mentorointi-ohjelmasta. Tiimi on pieni kooltaan, ja opettajat opettavat lähes kaikkia oppilaita. Nuoret ovat hyvin eritasoisia oppijoita, ja opetusratkaisut vaativat myös näin ollen joustavuutta, paljon yhteistyötä ja opetuksen suunnittelua pitkällä aikavälillä. Tietoisina haasteista opettajat lähtivät koko tiimin voimin kouluttautumaan ja saamaan voimavaroja.

Opettajuus on tällä hetkellä myllerryksessä ja mentorointiin osallistuvat kokevatkin, että on peruslähtökohta kouluttautua lisää. Maailma muuttuu, sillä opettajuus suuntautuu yhä enemmän ohjaajan ja valmentajan roolitukseen. Myös nuorten tapa oppia muuttuu: pulpettirivit jäävät historiaan ja heitä aktivoidaan ja osallistetaan uusilla pedagogisilla tavoilla. Koulutettavien keskusteluissa käytetäänkin sujuvasti uusia työtapoja kuten esimerkiksi motorola-palautetta, dialogiarinkiä sekä lukuohjelmaa.

Kaikki uusi lähtee pienestä liikkeelle ja kun hyvä asia huomataan, se lähtee leviämään luonnostaan. Mentorointi-koulutuksen läpikäyvät opettajat ovat suunnannäyttäjiä, uskaltautujia, jotka lähtevät rohkeasti miettimään uusia tapoja opettaa, valmentaa ja ohjata nuorta työelämän tarpeisiin.

Innostamon mentorointi-ohjelma Tiimiakatemian opeilla opettajille ja kouluttajille koostuu kahdesta koulutuspäivästä syksyllä ja ajatuksia vedetään yhteen ja katseet suunnataan tulevaisuuteen helmikuussa. Turun ammatti-instituutin opettajat ovat olleet kiinnostuneita asiasta ja kouluttautujia on monelta eri ammatti-alalta. Mukana olleet opettajat haluavat suositella mentorointia muillekin opettajille.

Lisätietoja Innostamo-hankkeesta ja Mentotointi-ohjelmasta antavat Jaana Åkerroos p.0505907912 ja Anna-Maija Lassila p.040739611.

Innostamo-hanke kehittää maakunnallista yrittäjyyttä ja yrittäjyyden oppimista tukevia uudenlaisia poikkialalaisia yrittäjyyden oppimisympäristöjä sekä yrittäjyyspedagogiikkaa verkostoyhteistyöllä. Mukana hankkeessa on Turun ammatti-instituutin lisäksi mm. Turun Ammattikorkeakoulu.

 

teksti: Anne Aksentjev