Turun oppisopimustoimisto kehitti yhteistyössä Turun ammatti-instituutin kanssa uudenlaisen joustavan opintopolun nuorille.

Oppisopimus vai päiväkoulu? Turussa tätä ei enää tarvitse hotelli-, ravintola- ja catering-alalle haluavien nuorten miettiä. Siellä on kehitetty joustava koulutusmuoto, joka mahdollistaa siirtymisen päiväkoulusta oppisopimukseen tai päinvastoin.

Miro Merinen aloitti yhdessä parinkymmenen muun nuoren kanssa ravintola-alan opinnot heti peruskoulun jälkeen. Vaihtoehtona oli opiskella joko perinteisesti päivälinjalla tai oppisopimuksella. Miro valitsi oppisopimuksen.

– Oppisopimus kuulosti hienolta mahdollisuudelta saada samanaikaisesti sekä työkokemusta että ammatti, kokiksi jouluna valmistunut Miro kertoo.

Koska oppisopimuksella opiskelu on haastavaa, piti siitä kiinnostuneiden oppilaiden kirjoittaa motivaatiokirje ennen lopullista valintaa.

– Kerroin olevani ystävällinen ja avulias, että tykkään tehdä töitä käsillä ja opin parhaiten tekemällä. Kirjoitin myös etten pelkää työntekoa ja että haluan tehdä töitä ihmisten kanssa, Miro muistelee.

Osa opiskelijoista valitsi oppisopimuksen ja osa oppilaitoksen. Molempien ryhmien opinnot etenivät samaan tahtiin, jotta vaihtaminen ryhmästä toiseen onnistui tarvittaessa. Tällä pyrittiin välttämään keskeyttämiset.

 Osa vaihtoi koulutusmuotoa

Ennen oppisopimuspaikan hakemista oppilaat viettivät kolme viikkoa koulussa. Sinä aikana opeteltiin alan perusasioita ja -taitoja.

– Saimme listan ravintoloista, jotka olivat kiinnostuneita ottamaan oppisopimusopiskelijan. Laitoin Brahen Kellariin viestiä ja pääsin haastattelun kautta kahden viikon työssäoppimisjaksolle.

Koska yhteistyö pelasi puolin ja toisin, muutettiin työssäoppiminen oppisopimukseksi harjoittelujakson jälkeen.

– Olin yhden päivän viikossa koulussa ja muun ajan opettelin ammattia työpaikalla.

Koulutuksen aikana muutamat opiskelijat vaihtoivat joko oppisopimuksesta päiväopiskeluun tai päinvastoin.

– Minulle oppisopimus oli lottovoitto. Pääsin hyvään paikkaan oppisopimukseen ja sitä kautta omaan elämään kiinni vähän aikaisemmin kuin olisin päiväopiskelijana päässyt.

Hienoa kouluttaa nuorta

Keittiöpäällikkö Tom Salonen ja kokki Miro Merinen

Myös Brahen Kellarissa tutkittiin listoja tarkkaan. Miro valittiin ravintolaan kolmen nuoren joukosta, jotka kävivät haastattelussa.

Se, että Miro oli vasta 16-vuotias koulutuksen alussa, ei keittiöpäällikkö Tom Salosen mukaan pelottanut.

– Me pidämme haasteista. Meillä on ollut useita oppisopimusopiskelijoita ja kaikki on aina mennyt hyvin. On hieno asia päästä kouluttamaan alasta innostunutta nuorta.

Brahen Kellarissa myös uskotaan, että hyviä ja sitoutuneita työntekijöitä saadaan parhaiten kouluttamalla heidät itse.

– Minä kannoin päävastuun Miron koulutuksesta, mutta siihen oli sitoutunut koko tiimi. Kävimme yhdessä läpi, missä vaiheessa mitäkin opetettiin, Salonen toteaa.

Miro kiittelee sitä, miten hänet otettiin vastaan.

– Kun tulin taloon, minulla oli takana kolme viikkoa koulutusta alalle. Kaikki ymmärsivät, että siinä ajassa ei opi mitään ja olivat valmiita auttamaan.

Erittäin tärkeänä Miro pitää sitä, että hänelle annettiin myös lupa mokata eikä virheitä tarvinnut pelätä.

Valmistuttuaan kokiksi Miron oppisopimus vaihtui vakituiseksi työpaikaksi.

 Hyviä kokemuksia

Juhlapalveluihin ja opiskelijaruokailuun erikoistuneen Unican toimitusjohtaja Sanna Hovi on työllistänyt vuosien varrella kymmeniä oppisopimusopiskelijoita. Tälläkin hetkellä talossa on neljästä viiteen nuorta, joista yksi on 16-vuotias.

– Meillä on pelkästään hyviä kokemuksia nuorista. He ovat erittäin motivoituneita ja innostuneita.

Myös Unican henkilökunta on tottunut tekemään töitä nuorten kanssa, sillä ravintoloiden asiakkaatkin ovat pääsääntöisesti nuoria.

Hovista oppisopimus on win-win-tilanne. Unica saa oppisopimuksella taloon nuorta ja innostunutta työvoimaa. Oppisopimusopiskelijat saavat hyvän ja monipuolisen opin.

– Me valmistamme ruoat itse, meillä on asiakaspalvelua ja catering-toimintaa. Täällä pääsee näkemään alan eri vaihtoehdot monelta eri kantilta.

Arjen pyörittämisessä tarvitaan myös paljon käsipareja. Käsiparien lisäksi Hovi uskoo, että oppisopimusopiskelijat tuovat mukanaan uusia taitoja ja ajatuksia koko organisaatioon.

Sanna Hovi Unicasta

 

 Perustaidot oltava valmiina

Sanna Hovi pitää välttämättömänä sitä, että nuoret saavat perusopetusta ennen kuin tulevat työssäoppimaan.

– Perusasiat ja se, mitä työn tekeminen tarkoittaa, on hyvä olla nuorella tiedossa jo etukäteen. Ruuanvalmistustyössä on esimerkiksi tietyt hygieniasäännöt, joita pitää noudattaa.

Myös se, että koulu on koko ajan taustalla, madaltaa kynnystä ottaa nuori oppisopimukseen. Jos tulee ongelmia, puhelimen päässä on heti ihmisiä, jotka tarttuvat siihen.

Oppisopimus soveltuu Hovin mielestä erittäin hyvin ravintola-alalle, mutta se vaatii paljon myös ohjausta. On henkilöitä, jotka saavat suurta tyydytystä, kun näkevät nuoren kehittyvän, mutta kaikille ohjaaminen ei sovi. Siksi onkin tärkeää löytää hyvä mestari-kisälli -pari, Sanna Hovi toteaa.

Unica Oy:ssä suhtaudutaan kaikkeen koulutukseen myönteisesti. Uusien osaajien lisäksi talossa on käytetty oppisopimuskoulutusta paljon myös esimiestutkintojen suorittamiseen.