Oppimo on uudenlainen osaamiskeskus, jossa opiskelijoille tarjotaan matalan kynnyksen ohjauspalveluja, mahdollisuuksia itsenäiseen opiskeluun sekä tukea opintoihin.

Oppimo mahdollistaa opintojen suorittamisen henkilökohtaista oppimispolkua pitkin, auttaa tuen tarpeessa olevia opiskelijoita sekä tarjoaa mahdollisuuksia jatko-opintoihin suuntaaville opiskelijoille. Oppimon opetusmateriaalit ovat enimmäkseen verkossa, mikä mahdollistaa materiaalien käytön myös itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta.

Turun ammatti-instituutin Uudenmaantien koulutaloon nyt avattavaan Oppimoon avataan myös SpaceLab-tila, jossa opettajille opetetaan erilaisten 3D-virtuaalilaitteiden (mm. AR/VR-tekniikka, drone-kuvauskopteri) ja 3D-reaalilaitteiden (3D-tulostin, laserleikkuri) käyttöä, jotta laitteita voidaan jatkossa käyttää opetuksen tukena.

6Aika: 365/12 - Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hanke

Oppimoiden kehittäminen on osa valtakunnallista 365/12 - Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hanketta. Hankkeen tavoitteena on kehittää 365/12-malli ammatillisesta oppilaitoksesta, jossa opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Hankkeessa ovat Turun kaupungin sivistystoimialan lisäksi mukana Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja Oulun seudun ammattiopisto.

Uusi malli mahdollistaa entistä nopeamman opiskelun ja työelämään siirtymisen. Lisäksi malli tehostaa yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä, tavoitteena uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden syntyminen. Mallin avulla parannetaan myös ammatillisen koulutuksen läpäisyä sekä opiskelijoiden, opettajien, ohjaajien ja työelämän edustajien osaamista.

Hankkeen yhtenä osana on kehittää uusia fyysisiä ja virtuaalisia oppimisympäristöjä. Tavoitteena on löytää ratkaisuja ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun mahdollistamiseksi. Uudet oppimisympäristöt tarjoavat myös yrityksille mahdollisuuden kokeilla ja pilotoida uusia tuotteita sekä kehittää uutta liiketoimintaa.

Osaamiskeskusten toiminta on saatu jo käynnistettyä Espoossa (Osaamo) ja Oulussa (Oppinurkka). Nyt nämä uudenlaiset oppimisympäristöt saadaan myös Turkuun.

http://www.koulutustakuu.fi/365-12/