Kaupunginhallitus on hyväksynyt ammatillisen koulutuksen kampuksen tarveselvityksen ja käynnistää Taito-kampusta koskevan hankesuunnitelman laadinnan. Uuden kampuksen sijoituspaikaksi on valittu Itäharjun alue.

Havainnekuva Turun Tiedepuisto Masterplan, Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy

Kampushankkeen taustalla on nykyisellään hajanainen toimipisteverkko. Turun ammatti-instituutti (TAI) toimii nykyisellään seitsemässä eri koulutalossa, jotka kaikki vaativat lähivuosina laajoja peruskorjauksia. Lisäksi eri koulutusalojen sijainti eri puolilla kaupunkia hankaloittaa yhteisen opetustarjonnan ja palveluiden kehittämistä.

– Uuden kampuksen myötä toimipaikkoja saadaan vähennettyä ja toimintaa keskitettyä. Tämä hyödyttää eri alojen ja ammattiryhmien yhteistoimintaa sekä mahdollistaa laaja-alaisemman ja joustavamman opintojen ja muiden palveluiden tarjonnan opiskelijoille, kertoo TAIn rehtori Päivi Lehtinen.

Tavoitteena on luoda uudenlainen, avoin ja monipuolinen, joustavat ratkaisut mahdollistava, toiminnallinen kampus

Hanke nimettiin prosessin aikana Taito-kampukseksi, joka kuvastaa hyvin TAIn tavoitetta luoda ympäristö, joka ruokkii osaamista ja kehittää taitoja.

– Tavoitteena on luoda uudenlainen, avoin ja monipuolinen, joustavat ratkaisut mahdollistava, toiminnallinen kampus, joka on tukikohta monenlaiselle tekemiselle, rehtori Päivi Lehtinen jatkaa.

Taito-kampukselle sijoittuvat Aninkaisten koulutalon, Kellonsoittajankadun koulutalon, Lemminkäistenkadun koulutalon ja Uudenmaantien koulutalon toiminnot sekä lisäksi opiskelijaterveydenhuolto, sivistystoimialan Tietokone opetuksessa (TOP) -keskus, oppisopimustoimisto ja työelämäpalveluja.

Kampukselle sijoittuvia koulutusaloja ovat liiketalous, ravintola ja catering, elintarvike, matkailu, muoti- ja kauneus, sosiaali- ja terveys, puhtaus- ja kiinteistö sekä valmentava koulutus. Kyseessä on noin 3000 opiskelijan ja 300 opettajan kokonaisuus.

Taito-kampuksen aikataulu:

  • Ammatillisen koulutuksen tilaratkaisujen tarveselvitys 2018–2019
  • Hankesuunnittelu 2019–2020
  • Suunnittelu ja kilpailutus 2020–2022
  • Rakentaminen 2022–2025
  • Uudishanke valmis vuonna 2025

Lisätietoa: 

Ammatillisen koulutuksen kampuksen tarveselvitys, kaupunginhallitus 27.5.2019

Turun Tiedepuisto