Apteekeissa työskentelee proviisorien ja farmaseuttien lisäksi muitakin ammattiryhmiä. Yksi sellainen on lääketeknikko. Lääketeknikon työtehtävät apteekissa ovat monipuolisia. Työtehtävien sisältö voi vaihdella eri apteekeissa jokaisen työntekijän erityisosaamisen mukaan.

Apteekissa töissä ja TET-jaksolla

Kemiön apteekin ovet käyvät tasaiseen tahtiin, kun asiakkaita tulee ja menee. Apteekki sijaitsee paikallisen K-marketin yhteydessä, ja apteekkarina toimii Kaisa Rauhala. Kesällä 2019 apteekissa työskenteli myös Turun ammatti-instituutin lääkealan opiskelija Linus Siggberg. Apteekki on Linukselle tuttu jo aiemmalta kesältä, sekä sitä ennen TET-jaksolta.

- 9. luokan TET-jakso valaisi mitä lääketeknikon työ on. En sitä ennen tiennyt mitä se tarkoitti. Henkilökunta ja apteekkari kertoi aika paljon alasta ja itse osoitin kiinnostusta tietysti, Linus kertaa.

Kevään yhteishaussa Linus jo tiesi, että ensimmäinen vaihtoehto tulee olemaan lääkeala.

Apteekkari Kaisa Rauhala palkkasi Linuksen kesäksi Kemiön apteekkiin töihin. Vinkin hän sai edelliseltä apteekkarilta, joka osasi kertoa Linuksella olevan jo apteekkikokemusta ja hän oli osoittautunut reippaaksi ja positiiviseksi.

- Ja nyt, kun hän on koulussa ollut, niin tietysti vielä enemmän on sitä alan tietämystä, toteaa Rauhala.

Rauhala itse on proviisori, ja hänellä on pitkä työkokemus muun muassa lääketeollisuudesta sekä proviisorina ja apteekkarina toimimisesta. Rauhalan mielestä yksi tärkeimpiä taitoja on asiakaspalveluosaaminen. 

Työkokemusta on Linuksellekin ehtinyt kertyä mukavasti.

- TET-jakson jälkeisenä kesänä olin töissä apteekissa, silloin yhteishaun jälkeen, ennen lääketeknikon koulun aloittamista.

Linus arvioi, että työkokemuksesta on tietysti ollut hyötyä nykyisissä opinnoissa. Esimerkiksi ensimmäiset ammatilliset kurssit tuntuivat siltä, kuin olisi opiskellut sen asian jo. Työkokemusta alalta ei tarvitse kuitenkaan olla, että voi tulla valituksi ja aloittaa lääkealan perustutkinnon suorittamisen.

Erilaiset oppimisympäristöt

Linukselle mieluinen aihe koulussa on tuotetietous ja tuotetuntemus.

- Kyllä muutkin aiheet kiinnostavat, mutta nuo ovat sellaiset, mitkä erityisesti. Saa tietoa tuotteista, joita apteekissa myydään. Esimerkiksi kosmetiikasta, vitamiineista, suuhygieniatuotteista ja haavahoitotuotteet.

Lääkealalla hyödynnetään luokkatilaa, joka mallintaa apteekkia.

- Siellä me ollaan esimerkiksi markkinoinnin tunnilla käyty tuotteita läpi ja katsottu, mitä voidaan mainostaa. Käytettävissä on aika paljon paketteja ja purkkeja apteekista, joissa ei tietysti ole enää oikeita lääkkeitä. Ja kun olemme pitäneet esitelmiä, niin sitten on voitu sieltä koko luokalle näyttää, mistä tuotteesta on kyse.

Tärkeää on, että tuotteita on nähtävillä ja käsiteltävinä konkreettisesti, eikä vain kuvien muodossa. Samalla on voinut tutkia pakkausta ja tuotetta hieman tarkemmin, ja tutustua vaikkapa tuoteselosteeseen. Kuten kaikissa perustutkinnoissa, myös lääkealalla on työelämässä oppimista. Pääsääntöisesti lääkealan opiskelijat työskentelevät apteekeissa ja luontaistuotekaupoissa. 

Opiskelu lääkealalla on motivoivaa

Linus kertoo lukujärjestyksen olleen ensimmäisenä kouluvuotena aika täysi. Omien opintojen suunnittelun tukena Linus kehottaa käyttämään kalenteria. Linus itse käyttää puhelimen kalenteria, mutta hän suosittelee ihan käsin kirjaamaan muistiin asioita, koska muistettavaa kertyy paljon. Muistilistalla voi olla aikataulutuksia esimerkiksi kokeista, projekteista, ryhmätöistä ja yritysvierailuista. Oppilaitoksen viestintäkanava on Wilma, josta tiedotteet löytyvät hyvin.

Linus toteaa, että aikaa koulutehtävien tekemiselle ja kokeisiin lukemiselle kyllä löytyy, mutta niihin täytyy kuitenkin valmistautua.

Sellainen yleinen vinkki on, että kuuntelee vaan tunneilla, niin sillä selviää jo hyvin.

Teoriaopintoja vahvistetaan tekemisellä: koulussa ja työpaikoilla harjoitellaan ja opitaan ammattiin kuuluvia vaatimuksia. ”Totta kai välillä on raskasta, kun on koulumatkat ja pitää herätä aikaisemmin ja olet kotona myöhään, mutta se on vain elämää, ja se on se tietty aika”, pohtii Linus.

Linus kertoo, että opinnoissa motivoi mukavat ja osaavat opettajat, jotka pitävät tunnit kiinnostavina, vaikka asiaa on paljon käsiteltävänä. ”Opinnoista selviää, kun itse tekee oman osansa. Sitä ei tarvitse pelätä, etteikö täällä pärjäisi. Jos sä oot motivoitunu ja ylipäätään on semmosta tahtoa opiskella, niin eiköhän se siitä sitten”, Linus kertoo hymyssä suin.

Kuvassa lääkealan opiskelija Linus Siggberg ja apteekkari Kaisa Rauhala, Kemiön apteekki.

Lääkealan opettajat Annika Hydén, Päivi Pylkäs ja Tuija Riiali opettavat ammattiaineita Turun ammatti-instituutissa lääkealan opiskelijoille

- Opiskelijan, joka miettii lääkealan koulutusta, täytyy olla todella motivoitunut alalle, omata järjestelmällisyyttä ja tarkkuutta. Töitä tehdään paljon tietokoneella sekä täällä koulussa, että sitten kun ollaan varsinaisesti töissä, miettivät Hydén ja Riiali.

Lääkealan opettajat ovat yhtä mieltä siitä, että lääketeknikoksi hakeutuvan opiskelijan pitää olla vastuullinen sekä opiskelutaidot täytyy olla sellaiset, että pärjää opinnoissa.

Apteekkiala on erikoisala, joka uusiutuu nopeaan tahtiin. Tämä näkyy konkreettisesti siten, että opinnoissa ei oikein ole alan oppikirjoja. Tämän vuoksi opiskelijat joutuvat välillä kirjoittamaan asiakokonaisuuksia itselleen muistiin. Apteekkialan erikoisuus ilmenee myös alan sanastossa: se on omanlaista ja tyypillistä suomalaiseen järjestelmään sopivaa, mikä pitää opetella ja ymmärtää.

Pääsääntöisesti opettajat tuottavat lääkealan oppimateriaalin. Lääkealan opettajat ylläpitävät ja päivittävät osaamistaan opettajien työelämäjaksoilla, ja saavat oppimateriaalia opetukseensa.

Hyvä tietää lääkealan opinnoista

Lääkealasta voi tulla mielleyhtymä, että opinnoissa opiskellaan paljon matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa, mutta näin asia ei ole.

- Meillä on aivan saman verran matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa, kuin kaikilla muillakin aloilla perustutkinnossa. Matematiikan soveltamista toki tarvitsee esimerkiksi kassatyöskentelyssä, että osaa antaa rahasta oikein takaisin. Se mihin lääkealalla keskitytään enemmän, on se tietotekniikka, tarkentavat Hydén ja Riiali.

Lisäksi kannattaa huomioida, että opintoihin hakeutuvalla tulee olla hyvä fyysinen kunto. Työssä on erilaisia kuormittavia tekijöitä: työasennot, seisominen, staattiset työliikkeet, tavaroiden nostaminen ja kurotteleminen työtehtäviä suoritettaessa. Tämän vuoksi kannattaa heti alusta alkaen kiinnittää huomiota oikeisiin ergonomisiin työtapoihin.

Lääketeknikon työnkuva on monipuolinen

Lääketeknikon lisäksi apteekeissa työskentelee muitakin ammattiryhmiä: esimerkiksi apteekkari, proviisori, farmaseutti ja kosmetologi. Proviisori ja farmaseutti saavat luovuttaa lääkkeitä ja antaa lääkeneuvontaa, kun taas lääketeknikko ohjaa ei lääkkeellisissä tuotteissa, esimerkiksi luontaistuotteet tai erilaiset sidos- ja haavahoitotarvikkeet. 

Lääketeknikon työtehtävät koostuvat pääsääntöisesti lääkkeiden pakkaus- ja varastotyöskentelystä, tavaroiden ja lääkkeiden tilaus- ja vastaanottotyöskentelystä. Lääketeknikot vastaavat varastosta apteekkarin ohjeiden mukaan. Lääketeknikot tilaavat lääkkeitä, ottavat vastaan saapuvan tavaran ja tarkastavat sen, kirjaavat tietojärjestelmään ja vievät sen paikalleen varastoon. Lääketeknikon täytyy pystyä työskentelemään yksin, mutta hänen tulee pärjätä myös erilaisissa ammatillisissa tiimeissä.

Lääketeknikko osallistuu työssään markkinointiin ja tuoteneuvontaan.

- Koulussa harjoitellaan päivittämään nettisivuja markkinointiin liittyen. Opiskelijat voivat huolehtia myös esimerkiksi apteekin infotelevision mainoksista tai tiedotteista, Hydén ja Riiali kertovat.

Uudet viestintäkanavat edellyttävät myös uutta osaamista, toteaa Kemiön apteekin apteekkari Kaisa Rauhala. 

Hän näkee lääketeknikon someosaamisen yhtenä etuna työmarkkinoilla. Apteekit järjestävät työntekijöilleen sisäisiä koulutuksia, joihin voi sitten hakeutua oman osaamisen ja mieltymyksen mukaan ja näin kehittää jatkossakin osaamistaan. 

Opiskelija Linus Siggberg kertoo, että hän on oppinut koulussa paljon tietoteknisiä taitoja.

- Tietokoneella tekemistä on paljon. Wordista sähköpostiin, Power Pointit, kuvankäsittelyt, laskentataulukot ja lisäksi turvallisuusjuttuja on käyty sekä nettisivujen rakentamista. Ollaan perustettu myös omia verkkoapteekkeja ja harjoiteltu.

Varastologistiikka edellyttää tarkkuutta lääketeknikolta

Lääkealan opettaja Päivi Pylkäs korostaa, että lääketeknikon työ vaatii erityistä tarkkuutta.

- Kun esimerkiksi tilataan tavaroita tai otetaan vastaan niitä, jos ei jaksa keskittyä, että mihin ne ovat menossa, ja mitä niille tapahtuu, niin se aiheuttaa jopa taloudellista vahinkoa apteekille eli pitää riittävästi keskittyä siihen, mitä on tekemässä.

Erilaisia lääkkeitä tai valmisteita voi olla apteekkien varastoissa tuhansia erilaisia, ja tavarat voivat hukkua helposti, jos ne joutuvat väärään paikkaan, jolloin kukaan ei löydä niitä. Lääkkeet tilataan lääketukuista, ja lääketeknikkokin voi tilata lääkkeitä, jos työnantaja on näin työtehtävät jakanut. Lääketeknikko voi työskennellä myös lääketukussa.

Lisäksi lääketeknikko työskentelee kassalla asiakaspalvelutyössä, täyttää hyllyjä ja lääketeknikolla voi olla vastuullaan myös erilaisia toimistotöitä. Lääketeknikon työtehtäväkuva on monipuolinen.

Lääketeknikon työ on myös sillä lailla mielenkiintoista ja joustavaa, että hoitokodit ja muut asioinnit esimerkiksi apteekin ulkopuolelle hoitaa lääketeknikko, kertoo Hydén.

Lääketeknikko voi kuljettaa hoitokoteihin lääkkeitä tai toimittaa esimerkiksi dialyysinesteitä asiakkaiden kotiin. Asiakaspalveluosaaminen on erityisen tärkeää lääketeknikon työssä ja sitä osaamista arvostavat myös työnantajat.

Kuka on robotin paras ystävä?

Nykyaikaisissa apteekeissa tekniikka on tärkeä osa lääkehuollon automatisaatiota. Apteekkeihin on investoitu erilaisia varastoautomaatteja, robotteja. Tällä pyritään tehostamaan toimintaa, sekä vähentämään lääkehuollossa tapahtuvia virheitä. 

- Robotti voi hoitaa esimerkiksi lääkekeräilyä eli hakee vaaditut reseptilääkkeet oikeasta paikasta ja lähettää ne sitten matkaan suoraan tiskille tai muuhun sovittuun paikkaan, Hydén kertoo.

Riippuen varastoautomaatin mallista lääketeknikko poistaa robotin väärin asettelemia, jumittuneita lääkepakkauksia varastoautomaatista. Apteekkien automatisaation lisääntyminen ei vie pois lääketeknikon tarvetta, sillä jonkun pitää huolehtia ja hoitaa robottia, ja jollakin pitää olla kiinnostusta hoitaa sitä robottia kuin parasta ystävää.

Kuvassa lääkealan opettajat Tuija Riiali ja Annika Hydén.

Lääkealan perustutkinnon voi suorittaa oppisopimuksella

Lääketeknikoksi voi Turun ammatti-instituutissa kouluttautua myös oppisopimuksella. Lääkealan oppisopimusopiskelijoita luotsaa opettaja Päivi Pylkäs.

Oppisopimuksella opiskelu ei ole välttämättä se helpoin tapa, mutta sopii sellaiselle, joka sitoutuu opintoihinsa ja ottaa vastuun opinnoistaan, Pylkäs kertoo.

Usein oppisopimus soveltuu alan vaihtajille, joilla jo on aiempaa osaamista. Oppisopimusopiskelijana opiskelu edellyttää lisäksi kypsyyttä monella osa-alueella: opiskelijan täytyy osata käyttäytyä työelämässä ja noudattaa työelämän pelisääntöjä.

Opiskelijoiden henkilökohtainen opintopolku voi hieman vaihdella taustoista ja valinnoista johtuen. Oppisopimusopiskelijat voivat valita valinnaiseksi ammatilliseksi tutkinnon osaksi esimerkiksi hius- ja kauneudenhoitoalan tutkinnosta tutkinnon osan, ja sisällyttää sen osaksi lääketeknikon koulutusta. Tällä tavoin lääketeknikko kartuttaa ja vahvistaa osaamistaan työmarkkinoiden näkökulmasta.

- Toteutamme oppisopimusta monella tavalla, eikä koko tutkintoa välttämättä tarvitse suorittaa oppisopimuksella. Oppisopimuksella voi suorittaa tutkinnon osia, esimerkiksi kesän aikana”, Pylkäs sanoo.

Turun ammatti-instituutti tarjoaa lääkealan oppisopimusopiskelijoille ns. AAVO- opintoja (avoimet ammatilliset verkko-opinnot). Opinnot on tehty yhteistyössä Turun ammatti-instituutin, Stadin ammattiopiston, Savon ammattiopiston, sekä Oulun seudun ammattiopiston kanssa.

- Opiskelijalle tämä tarkoittaa sitä, että valinnaiset tutkinnon osat on tehty verkkoon ja opiskelija suorittaa teoriaopinnot verkko-opintoina. Näytöt sitten tehdään todellisissa työelämän paikoissa, Pylkäs tarkentaa.

Moni opiskelija työllistyy tai saa oppisopimuksen työssäoppimisjaksojen pohjalta. Kun työssäoppimisjakso on mennyt hyvin, ja opiskelijalla sekä apteekkarilla on sama tavoite ja kemiat kohtaa, opiskelija on voinut jatkaa apteekissa oppisopimuksella. Opiskelija voi myös hakeutua normaalisti ns. päiväopiskelijaksi, ja siirtyä myöhemmin oppisopimusopiskelijaksi, kun kokemusta alalta kertyy.

Kuvassa lääkealan opettaja Päivi Pylkäs.

Oppisopimusopinnoissa opiskelu tapahtuu pääasiassa alan työpaikalla käytännön työtehtävissä. Sen lisäksi opiskelija täydentää opintojaan oppilaitoksessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Työpaikan opiskelija hankkii itse. Oppisopimuksesta saat lisätietoa Turun oppisopimustoimistosta. 

Lääketeknikon työllistyminen

Lääketeknikot työllistyvät hyvin. Opiskelijan työllistymisen kannalta työssäoppimisen jaksot ovat tärkeitä. Usein myös työnantajat ovat yhteydessä suoraan oppilaitokseen. Valmistuvista lääketeknikoista suurin osa työllistyy apteekkiin. Muita työpaikkoja voivat olla esimerkiksi sairaala-apteekit, luontaistuotekaupat ja lääketehtaat.

Voit hakea lääkealan perustutkintoon kevään 2020 yhteishaussa, opintopolku.fi sekä jatkuvassa haussa. Lääkealan perustutkinnon suorittaneen henkilön ammattinimike on lääketeknikko. Turun ammatti-instituutissa lääkealan koulutus järjestetään Uudenmaantien koulutalossa.

Teksti ja kuvat: Sari Hätinen