TAI on keskeyttänyt kansainvälisen liikkuvuustoiminnan 31.7.2020 saakka. Alkukeväällä ehdittiin kuitenkin matkustaa muun muassa Madridiin tutustumaan kumppanikoulumme IES Villaverden sosiaali- ja terveysalan opetukseen.

Iloinen vastaanotto ja matkan tavoitteet

Matkan tarkoitus oli saattaa kaksi lähihoitajaopiskelijaa työharjoitteluun Madridiin paikalliseen vanhainkotiin. Toisena tarkoituksena oli pyrkiä löytämään mahdollisia yhteistyökohteita Turun ammatti-instituutin sekä paikallisen koulutuksen tuottajan kanssa. Ensimmäinen tavoite on helppo raportoida onnistuneena lukuun ottamatta työvaateasiaa, mikä kuitenkin selvisi ensimmäisten päivien aikana. Toimintamalliltaan opiskelijoiden työharjoittelupaikka vastasi ennalta-ajateltua, vaikkakin hoitajan näkökulmasta ympäristö ja toiminnat ovat jokseenkin rajatummat. Toisaalta paikallinen ajattelumalli on ihmisläheinen, mikä sopii opiskelijoiden kuntoutumisen tukemisen erikoisosaamiseen.

Kouluun tutustuminen alkoi iloisesti, kun digitaalinen näyttö toivotti meidät tervetulleiksi heti sisääntuloaulassa.

Tutun tuntuista toimintaa ja koulunomainen päiväkoti

Koulun toimintamallit sekä opetusmenetelmät olivat linjassa omiemme kanssa, vaikkakin esim. resurssiasiat herättivät paljon kysymyksiä käytännön harjoitteiden toteuttamisen näkökulmasta. Koulussa opiskeltiin hoitotyötä, lääkealaa sekä it-puolta. Rehtorin kunnianhimoinen tavoite oli osaltaan saada synergiaa näiden alojen välillä, mikä olisikin luonnollista. Tähän nivoutuu osittain myös matkan toisen tavoitteen täyttyminen. Turun ammatti-instituutin tavoite on olla yhdenlaisena keihäänkärkenä opetusteknologiassa ja oma mielenkiintoni kohdistuu 3D-teknologiaan. Suunnittelimme alustavaa yhteistyötä tämän asian puitteissa, jossa voisimme oppia toinen toisiltamme 3D-teknologian näkökulmasta asioita ja mahdollisesti nivouttaa niitä esimerkiksi hoitotyön opetukseen.

Ohjelmaamme kuului myös paikalliseen päiväkotiin tutustuminen. Tämä toki muistutti enemmän koulua, jossa jokaisella asialla oli tarkkaan mietitty funktionsa. Tämä näkyi esimerkiksi huoneiden rakenteissa, joissa jokaisen tavaran paikka oli merkityksellinen ja lapsen (1-3v.) kehittymistä arvioitiin päivittäin näiden asioiden ja niiden hyödyntäminen kautta.

Madridilaisen päiväkodin leikkihuone ja askartelutila, by Mika Alhonkoski

Tulevaisuuden yhteistyötoiveita

Kaiken kaikkiaan lyhyt matka opetti paljon ja tavoitti molemmat tavoitteena. Ensiksi opiskelijat olivat tyytyväisiä, että heidän ensimmäinen viikkonsa alkoi pehmeämmin opettajien tuen kanssa.  Toiseksi orastavaan yhteistyön syvenemiseen annettiin mahdollisuus, jonka puitteissa yhteydenotot on jo tehty.

TAI lähettää vuosittain noin 80-100 opiskelijaa ulkomaille työelämäjaksoille. Opettajillamme on mahdollisuus päästä tutustumaan kumppanikouluihimme ja niiden toimintaan. Nämä matkat toteutettiin Erasmus+ -rahoituksella.

Teksti ja kuvat: Mika Alhonkoski