Turun ammatti-instituutissa palataan lukujärjestyksien mukaiseen lähiopetukseen elokuusta alkaen.

Edellytyksenä turvalliselle paluulle koulutyöhön on jokaisen oma vastuullinen toiminta ja yhteistyö oppilaitoksen arjessa. Se tarkoittaa, että oppilaitokseen tullaan vain täysin terveenä, muistetaan turvavälit, hyvä käsihygienia ja oikeanlainen yskiminen hihaan sekä noudatetaan TAIn yhteisiä turvallisuusohjeita. Jokaisen tulee myös jäädä omaehtoiseen karanteeniin, jos on tulossa ulkomailta Suomeen maasta, jossa on matkustusrajoituksia.  

Kaikessa toiminnassa pyritään noudattamaan turvavälejä. Tarpeen vaatiessa oppilaitos tarjoaa suojavarusteita opiskelijoille esimerkiksi työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä, joissa toiminnan luonteen vuoksi turvavälistä ei voida pitää kiinni. Käsidesiä hankitaan lisää koulutalojen tiloihin.

Opiskelijoita, henkilöstöä sekä sidosryhmiä pyritään suojaamaan tehokkaasti ja mahdollistamaan turvallinen opiskelu- ja työympäristö. Sen saavuttamiseksi jokaisen kouluyhteisömme jäsenen on sitouduttava yhteisiin pelisääntöihimme.

Suojamaskien käytössä noudatetaan Turun kaupungin ja THL:n suosituksia ja lisäksi tutkintoalakohtaisesti voidaan laatia erillisiä ohjeistuksia.

Koronatilanteen kehittymistä seurataan tiiviisti ja mahdollisista muutoksista tiedotetaan opiskelijoita, henkilökuntaa ja huoltajia.

TAIn yhteiset turvallisuusohjeet

Tulethan vain terveenä oppilaitokseen

Sairaana tai oireisena ei saa tulla oppilaitokseen. Oireisen tulee toimia terveysviranomaisten ja oppilaitoksen ohjeiden mukaan ja hakeutua testaukseen/hoitoon. Oireita tunteva tai altistumista epäilevä voi täyttää arvion voinnistaan Omaolo-palvelun kautta.

Riskiryhmiin kuuluvien lisäsuojautumisesta antaa suosituksia kunkin hoitava lääkäri.

Käsi- ja yskimishygienia

Jokainen huolehtii osaltaan hyvästä käsihygieniasta. Huolellinen ja toistuva käsienpesu sekä käsidesin käyttö ovat tärkeä osa oppilaitoksen rutiineita. Kädet pestään tai käytetään käsidesiä välittömästi oppilaitoksen tiloihin saavuttaessa, tiloista tai luokista toiseen siirryttäessä, ruokaillessa ja muutoinkin tarpeen vaatiessa. 

Yskimiseen ja aivastamiseen käytetään kertakäyttöistä nenäliinaa. Käytetty nenäliina laitetaan heti roskikseen. Jos nenäliinaa ei ole, yskitään tai aivastetaan hihaan – ei käsiin. 

Riittävät turvavälit kaikessa toiminnassa

Riittävistä turvaväleistä pyritään pitämään kiinni oppilaitoksessa. Suositus riittäväksi turvaväliksi on yhdestä kahteen metriä. Erityisesti käytävillä ja aulatiloissa oleskeltaessa tai jonotettaessa on huolehdittava riittävistä turvaväleistä.

Tauko- ja oleskelutiloissa tulee huomioida turvavälit. Oleskelu näissä tiloissa tulisi pitää vähäisenä. Tauot olisi suositeltavaa viettää ulkona.

Tenttitiloissa huomioidaan riittävät turvavälit tenttijöiden välillä. Tenttiin ei saa tulla sairaana tai oireisena.

Opintotoimistolla asioitaessa huolehditaan riittävistä turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta.

Ulkomaanmatkat

Opiskelijoita ja henkilökuntaa pyydetään huomioimaan ulkomaille suuntautuvaan yksityismatkailuun liittyvät riskit. Ulkomailla matkustaneiden tulee noudattaa THL:n ja ulkoministeriön ohjeita.

Jos Turun ammatti-instituutissa opiskeleva tai työskentelevä on ollut enintään kaksi viikkoa ennen opiskelukauden alkua ulkomailla, tulee hänen tai huoltajansa olla yhteydessä oppilaitoksen henkilökuntaan omaehtoisen karanteenitarpeen selvittämiseksi. Kahden viikon omaehtoinen karanteeni koskee erikseen määriteltyjä maita, joissa on matkustusrajoituksia.  

Opiskelijavaihtoja ei toteuteta syyslukukauden aikana.

Oppilaitosruokailu

Ruokailu koulutaloissa alkaa 10.8. Ruokaillessa on tärkeää muistaa hyvä käsihygienia ja jonottaessa turvavälit.

Lisätietoa: