Uusi mobilTAI on innovatiivinen sähköinen oppimisalusta, joka tukee oppimista, opettamista ja vuorovaikutusta ajasta ja paikasta riippumatta.

Sovellus on suunniteltu työelämässä oppimisen dokumentoinnin, seurannan sekä ohjauksen ja arvioinnin työkaluksi opiskelijoille, opettajille ja työpaikkaohjaajille toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Sovellusta voidaan käyttää myös lähiopetuksessa kommunikointi- ja ohjaustyökaluna.

Oppimisalustan tavoitteena on vastata paremmin nykyisen ammatillisen koulutuksen tarpeisiin

Uusi mobilTAI-sovellus on oppimisen seurannan työkalu opiskelijan, opettajan sekä työpaikkaohjaajan ja yrityksen välillä. Sen tavoitteena on parantaa koulutuksen laatua ja vastata työelämälähtöisyyden ja osaamisperusteisen arvioinnin tarpeisiin sekä mahdollistaa henkilökohtaisten ammatillisten oppimispolkujen luominen ja seuranta. Opiskelijalla on sovelluksen avulla mahdollisuus dokumentoida opintojaan ajasta ja paikasta riippumatta mahdollisimman lähellä varsinaista oppimistapahtumaa. 

Sovelluksen pilotointi on aloitettu Turun ammatti-instituutissa elokuussa. Tarkoituksena on, että sovellus on käytössä kaikilla TAIn koulutusaloilla maaliskuun loppuun mennessä 2021. Sovellus on kehitetty yhdessä turkulaisen Rediteq Oy:n kanssa.