Liikuntaneuvonnan perustutkintoryhmä LPT20TERV toimi pilottiryhmänä MotoTiles -liikuntalaattojen käyttöönottokoulutuksessa viime perjantaina 11.9. Turun ammatti-instituutin Ruiskadun kampuksella.

Opiskelijat arvioivat yhdessä opettajiensa kanssa liikuntalaattojen soveltuvuutta asiakkaille ”vauvasta vaariin” sekä instituutin opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan virkistyskäyttöön.
Laatat toimittanut Meditas Oy:n Minna Laine opasti meille laattojen käyttöä sekä kertoi aikaisempia käyttökokemuksia. Kuulimme Minnalta myös laattojen kehityshistoriaa. Tanskalainen tekniikan professori Henrik Hautop Lund pohti, miten ihmisiä voisi aktivoida pelillisyyden avulla, hauskalla tavalla liikkumaan aivotoimintoja virkistäen. Näin syntyivät MotoTiles-liikuntalaatat.

Ensimmäisiä käyttökokemuksia tämän syksyn aikana saamme varmasti kuulla ja lukea liikuntaneuvonnan asiakastoteutuksista. Jäädään odottamaan, kenelle pilottiryhmä heittää kokeiluhaasteen seuraavaksi.

Teksti ja kuvat:
Teija Sorri, Roboreel-hanke