Turun ammatti-instituutin sosiaali- ja terveysalalla on kehitetty hyvinvointiteknologiaa yhdessä yritysten kanssa ja mahdollistettu niin opiskelijoille kuin työelämän edustajille uudenlaisia kohtaamisen paikkoja. Kurkistuksia TAIn kumppaniyhteistyön mahdollisuuksiin esitellään Ruiskadun kampuksella 1.10.2020.

– Työelämäyhteistyö on tärkeä osa ammatillisten oppilaitosten arkea. Työelämän edustajat kertovat, mitä odottavat opiskelijoilta ja koulutukselta. Lisäksi he kertovat alan kehittymisestä ylipäätään, mikä on tärkeää myös opettajille. Oppimo on uusi mahdollisuus ja paikka yhteistyön tiivistymiselle. Toki tapahtuma on myös paikka keskinäiselle verkostoitumiselle tapahtumaan osallistuville yrityksille ja toimijoille, kertoo 365/12-hankkeen asiantuntijaopettaja Taina Halsvaha.

Tapahtumapäivän esittelyt ja puheenvuorot striimataan Ruiskadun kampuksen auditoriosta. Päivä sisältää kaksitoista asiantuntijapuheenvuoroa ja yritysten laite-esittelyjä. Keskiössä on yhteistyö oppilaitoksen ja työelämän välillä. Päivässä mukana muun muassa Validia, KVPS Tukena Oy, Edison palvelurobotti, MLL, Turun kaupungin virtuaalinen kotihoito ja lääkejakelurobotti. 

Hyvinvointiteknologian puolella yritys- ja työelämäyhteistyötä on tehty aktiivisesti ja luotu aivan uudenlaisia toimintamalleja. Opiskelijat pääsevät tutustumaan hyvinvointiteknologian uusimpiin innovaatioihin ja kurkistamaan huomisen työelämään. Opiskelijoille on haluttu tarjota uudenlaisia mahdollisuuksia kohdata työelämän edustajia sekä päästä näkemään ja kuulemaan, minkälaisia laitteita ja minkälaista osaamista työelämässä tarvitaan. 

Lisäksi tapahtuman tavoitteena on vahvistaa Oppimon roolia oppilaitoksen, yhteistyökumppaneiden ja opiskelijoiden kohtaamispaikkana, jossa eri toimijat jakavat tietoa ja mahdollistavat uusien toimintatapojen ja palveluiden syntymistä. Oppimo on uudenlainen osaamiskeskus, jossa opiskelijoille tarjotaan lisäksi matalan kynnyksen ohjauspalveluja, mahdollisuuksia itsenäiseen opiskeluun sekä tukea opintoihin. 

Tapahtuman järjestävät 365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos, Roboreel ja HyGGe -hankkeet. 

6Aika: 365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hankkeen tavoitteena on kehittää 365/12-malli ammatillisesta oppilaitoksesta, jossa opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Mallin sisällön voi kiteyttää kolmeen sanaan: nopeammin, paremmin, ketterämmin. Uusi malli mahdollistaa entistä nopeamman opiskelun ja työelämään siirtymisen sekä välittömän reagoinnin uusiin tilanteisiin. Lisäksi malli tehostaa yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä, tavoitteena uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden syntyminen.

6Aika: Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa (ROBOREEL) -hankkeessa kartoitetaan yritysten (erityisesti pk-yritysten) robotiikkaan ja automaatioon liittyviä tarpeita. Tarpeiden pohjalta tuotetaan yrityksille uutta robotiikan osaamista mm. yritysvalmennusten kautta. Tavoitteena on parantaa yritysten elinvoimaisuutta ja saada aikaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia robotiikan avulla. 

HyGGe – Hyvinvointiteknologia hyödyksi -hankkeen tavoitteena on hyvinvointiteknologian alan pedagogisen palveluprosessin ja kokonaisuuden kehittäminen. Tavoitteena on yhdistää erilaiset oppimisympäristöt, osaamisen hankkimisen tavat, tekniikka ja kokeilut opiskelijan oppimispolun näkökulmasta yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.