Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintokoulutus käynnistettiin TAIssa syksyllä 2019 ensimmäistä kertaa. Oppisopimusopiskelijoista ensimmäisenä valmistui pöytyäläinen Jaana Kurikka. Valmistuneita odottaa lähes varma työpaikka.

Vastavalmistunut Jaana Kurikka opastaa toimitilahuoltajaopiskelija Lauri Sipilää. Takana opettaja Hannele Salonen.

Vastavalmistunut Jaana Kurikka oli ensimmäinen oppisopimusopiskelija, joka aloitti puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintokoulutuksen sen käynnistyttyä viime vuoden syksyllä.

Alan työkokemusta Kurikka oli jo hankkinut työskenneltyään Siivouspalvelu Kuuralla vuoden verran. Sen jälkeen Pöytyän kunta palkkasi hänet kesätöihin. Päätös ammattitutkinnon suorittamisesta syntyi työpaikalla käytännön tarpeesta.

‒ Kunta tarvitsi siivoojia, ja siellä vaaditaan työntekijältä paperit. Minulla ei niitä ollut, vaikka olinkin jo tehnyt sitä työtä. Siitä saimme yhteisen idean oppisopimuksesta, Kurikka kertoo.

Oppisopimus sitouttaa työntekijän työpaikalle

Turun ammatti-instituutissa voi suorittaa oppisopimuksena toimitilahuoltajan tai laitoshuoltajan ammattitutkinnot. Opinnot käsittävät sekä pakollisia että valinnaisia tutkinnon osia sen mukaan, mikä oma työtehtävä työpaikalla on, ja minkälaisia tietoja ja taitoja kyseinen työympäristö edellyttää.

‒ Työpaikka tekee oppisopimustoimiston kanssa sopimuksen ja Turun ammatti-instituutti tarjoaa koulutuksen. Se on hyvä tapa sitouttaa työntekijä omaan työympäristöön ja kouluttaa juuri sellainen työntekijä, jollaisen he tarvitsevat, toteaa puhtausalan opettaja Hannele Salonen Turun ammatti-instituutista.

Oppisopimuksella opiskeleva solmii työpaikan kanssa määräaikaisen työsopimuksen, ja hän saa oppisopimuskoulutuksen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Valmistuville lähes varma työpaikka

‒ Työpaikka, joka on heidät määräajaksi ottanut ja kouluttaa, tulee mahdollisesti olemaan se tulevaisuuden työpaikka. Ellei näin käy, ainahan tällä alalla ammattitaitoiselle työvoimalle on kysyntää. Työvoimasta on ennemminkin vajausta kuin ylitarjontaa, Salonen painottaa.

Valmistuttuaan myös Kurikka toivoo saavansa Pöytyän kunnalta pysyvän työpaikan.

‒ Kun on paperit, on helpompaa joka tapauksessa hakea töitä mistä vain.

Kurikka ehti aiemmassa työelämässään leikata broilereita vuorotyönä tehtaassa 18 vuotta. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla hän on viihtynyt hyvin.

‒ Saa liikkua ja työssä on asiakaspalveluakin. Olen saanut kattavan kokemuksen vanhusten palvelutalosta, eskarista, päiväkodista, peruskoulusta ja toimistoista. Kaikki ne ovat eri maailmoja.  

Oppisopimuskoulutuksessa Kurikka siivosi peruskoulun tiloja.

‒ Koulun siivoaminen on mukavaa. Työaika on seitsemästä kolmeen, mikä on parempi kuin vuorotyö. Oppilaiden koulupäivä loppuu viimeistään puoli kolme. Kun pääsemme luokkiin, alkaa tohina.

Oppisopimuskoulutuksessa aloittaa yhä useampi

‒ Olemme pitkään olleet nuorisoasteen kouluttajia. Nyttemmin meille on tullut paljon aikuisia, joukossa myös lisääntyvässä määrin oppisopimusopiskelijoita. Tämä on hyvä tapa itsellekin saada uutta näkökulmaa työelämään. Yhteistyö työpaikkojen kanssa antaa molemmin puolin, vakuuttaa Salonen.

Työpaikalla toimii vastuuhenkilönä työpaikkaohjaaja, joka huolehtii opiskelijan valmentamisesta ja opastamisesta työpaikalla. TAIn tehtävä kouluttajana on pitää yhteyttä työpaikalle, seurata opiskelijan opintojen sujumista sekä arvioida näytöt.

‒ Olen saanut vietyä työpaikkaohjaajalleni myös aika paljon uusia asioita, joita olen koululta saanut. Tämä on ollut kaikille todella kannattavaa, kiittelee Kurikka.

Opiskeluaika vaihtelee työkokemuksen ja taustan mukaan.

‒ Jos on jo paljon työkokemusta alalta, nopeuttaa se opiskelua ja valmistumista, Salonen huomauttaa.

Esimerkiksi toimitilahuoltajalla pakolliset opintokokonaisuudet ovat asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen ja ylläpitosiivouspalvelut. Valinnaisia opintoja on mahdollista ottaa sen mukaan, minkälainen työympäristö on kyseessä.

Muutamana päivänä opiskelija käy lähiopetuksessa oppilaitoksessa. Silloin käydään läpi perusasioita: työhygieniaa, puhdistusaineita, siivousvälineitä ja -koneita sekä pintamateriaaleja. Tärkeää on myös kokemusten vaihto opiskelijoiden kesken.

Nälkä jäi jatko-opintoihin

Kurikka suoritti valinnaisina opintoina oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut sekä perussiivouspalvelut. Juuri ennen valmistumistaan hän teki vielä näytön työpaikkaohjaajana toimiminen -opintokokonaisuudessa. Nyt hänellä on valmiudet ohjata työpaikallaan uusia työntekijöitä tai työelämässä oppijoita.

‒ Eniten jännitti opiskelijan arvioiminen, jos ihan totta puhun. Miten ihminen ottaa sen, jos joudun antamaan rakentavaa palautetta ja kuinka sen teen? Toisen arvioiminen näyttää aina kovin helpolta, mutta ei todellakaan ole sitä, pohtii Kurikka.

Opintojen ja työn yhdistäminen on Kurikalle ollut mutkatonta ja nälkä jatko-opintoja kohtaan on kasvanut.

‒ Voi suorittaa erilaisia muita tutkinnon osia, jos se on mahdollista työelämän puolelta ja jos siellä on sopivia oppimisympäristöjä. Tai jossain vaiheessa tietysti erikoisammattitutkinnon, jos haluaa vielä pidemmälle edetä, kannustaa Salonen.

Teksti ja kuvat: Lea Froloff