Ympäri maailmaa vietetään 5.10. maailman opettajien päivää.

Olisi varsin kulunutta sanoa, että opettajan työ on muuttunut viime aikoina paljon; niin ovat melkein kaikki työt maailmassa muuttuneet myös. Jotain trendejä opettajan työssä kuitenkin korostuu ihan omalla tavallaan.

Opettaja voi saada opiskelijoilta palautteita, että on liian vähän lähiopetusta ja opettajat ovat kiireisiä. Taustalla voi olla nykyisten opiskelijaryhmien vaatimus tai halu saada kaikki heti tässä ja nyt.nAinakin vastausnopeutta on alettu ihan toisella tavalla vaatia kuin aiemmin. Vastuuopettajan tehtäviin sitoutuminen on työssä onnistumisen edellytys.

Hyvä opettaja, mitä opettajasta tiedetään?

Opettajan rooli muuttunut vuosikymmenten matkassa. 60-luvulla opettajat olivat valistajia ja tiedonjakajia, 70-luvulla opettajan työssä painotettiin hyvää opetustaitoa, 80-luvulla hyvää sisällönhallintaa, 90-luvulla reflektiivisyyttä omaan työhön, 2000-luvulla tulivat monet koulutusuudistukset ja yhteiskunnallinen kaikenkattava ote opettajan työssä lisääntyi, 2010-luvulla painottuu eettisyys, tasapuolisuus ja se, että opettaja on tulevaisuuden tekijä sekä ennakoija -  jota opettaja oikeastaan aina on ollut.

Mitä opettajalta odotetaan?

Opettajalta edellytetään, tutkimukseen perustuvaa opetusta, visionäärisyyttä ja itsensä kehittämistä. Mielestäni ilman visionäärisyyttä, opetustyö on kovin rankaa itsensä toistamista.

Opettajan työn houkuttelevuustutkimuksissa on noussut esille, että opettajan työ ei ole ensisijaisesti houkutteleva, koska se estää vastaajien mukaan urakehityksen. Tällaiset ajatukset, johtuvat kyllä juuri visionäärisyyden puuttumisesta. Esimerkkeinä vaikka: Suomalaisia opettajia on perustanut koulutusvientiyrityksiä, käyneet perustamassa koulujärjestelmän Saudi-Arabiaan, siirtyneet opetusneuvoksiksi, toteuttavat koulutuksia ihan uudella tavalla verkostomaisesti tai auttavat muita opetusteknologian käyttöönotossa vaikka videoita julkaisemalla. Kaikissa näistä on kyse opettajien visionääri-ominaisuudesta.

Milloin opettaja on vaikuttava?

Opettajan on tutkimuksissa todettu olevan vaikuttavimmillaan, kun hän kohtaa opiskelijan myönteisesti ja persoonallisesti. Opettajat, pysähtykää hetkeksi miettimään, miksi itse olette opettajia. Minä ainakin olen siksi, että omat opettajani kohtasivat minut juuri noin, myönteisesti, persoonallisesti ja ennen kaikkea aidosti.

Nyt jos joku ajattelee, että edellä esittämissäni ajatuksissa oli osittain jotain tuttua, niin totta, siinä oli referoituna osia hoitotieteen didaktiikan professori Leena Salmisen professuuriluennolta viime kesältä.

Mitä opettajan työssä korostuu tai on odotettavissa lähitulevaisuudessa?

Pohjoismainen aikuisopetuksen verkosto NVL on vertailujulkaisussaan syyskuussa tänä vuonna todennut ammatillisen opettajan roolin muuttuvan enemmän perustaitoja opettavaan suuntaan. Tämä on pohjoismainen trendi ja se haastaa ammatillisen opettajankoulutuksen ja koulutusten paikalliset toteutukset. Aivan takuuvarmaa on, että viitseliäisyyttä ja hitaasti etenemisen kykyä opetuksessa tullaan yhä enemmän tarvitsemaan. Ääripäät korostuvat rajusti. Perustaidoiksi katsotaan luku- ja kirjoitustaidot, matematiikan perustaidot sekä digivälineiden käyttö kulloinkin fiksulla tavalla. Lisään listaan mielelläni perustaitoihin keskittymisen taidot, mediakriittisyyden ja ryhmässä toimimisen taidot. Oikeastaan näistä kaikista muodostuu sateenvarjo, jonka alla mikä tahansa koulutus tai uranvaihto on mahdollista suorittaa. Ilman jotain osaa, sateenvarjo vuotaa pahasti. Varsinkin kun sadetta takuuvarmasti opiskelussa välillä aina on.

Koulutuskentällä toimimisen paras puoli on mielestäni verkostoitumismahdollisuudet. Verkostoina toimimisesta on saatavissa paljon Suomen kokoisessa ja tiheyksisessä maassa, jossa liian verinen kilpailu osuu pahasti omaksi tappioksi oikeastaan poikkeuksetta. Naapurioppilaitoksessa on lähes aina jotain omaa osaamista täydentävää tarjolla ja aamu toisensa jälkeen herään ihmettelemään, miten vähän koulut ja kouluasteet toimivat Suomessa yhdessä.

Tänään vietämme maailman opettajien päivää. - Mikä maailman opettajien päivä on?

Maailman opettajien päivää on vietetty vuodesta 1994.  Tämä taas on tuttu vuosi myös siitä, että lähihoitajakoulutus nykymuodossaan perustutkintona alkoi. Maailman opettajien päivän ovat käynnistäneet Unesco eli YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö sekä Education International yhteistyössä. Education InternationaI on opettajajärjestöjen kansainvälinen kattojärjestö, johon OAJ:kin kuuluu, Tänä vuonna päivän kansainvälinen teema on Teachers: Leading in crisis, re-imagining the future". Eli ajan hermolla mennään.

Viisaita tästä päivästä puhuu myös SOOL eli Suomen Opettajaksi opiskelevien liitto.

He sanovat: ”Viime keväänä koulumaailma joutui muun yhteiskunnan mukana suurten muutosten eteen. Tänä vuonna Maailman opettajien päivänä SOOL aikoo nostaa esiin opettajien joustavuuden ja nopean reagoinnin täysin uudenlaisessa tilanteessa, kun keväällä siirryttiin etäopetukseen erityisen nopealla aikataululla pandemian hillitsemiseksi.”

Millainen tulevaisuus meitä odottaa?

Opetusala on tulevaisuudeltaan turvallinen ala. Opetus ja sivistys on sektori, johon Suomessa satsataan suhdanteista riippumatta. Monilla aloilla tehokkuus lähimmän 50 vuoden aikana on vaikkapa noin 10-kertaistettu. Esimerkkinä vaikka asfalttiala. Jos tietä tehtiin ennen päivässä noin kilometri, niin nyt sitä on saatava aikaiseksi 10 kilometriä. Jos opetusala tekisi saman, olisi luokalla nyt melkein 200 opiskelijaa. Onneksi ei ole, ja työtä arvostetaan riittävästi. Nyt ja tulevaisuudessa.

Opettajat, arvostakaa toisianne ja sitä kautta jokainen myös itseänne! Olette maailman parhaita! Oikein hyvää maailman opettajien päivää kaikille!

Teksti: Kalle Ojanen, koulutuspäällikkö

Koulutuspäällikkö Kalle Ojanen lukee puhetta maailman opettajan päivänä Ruiskadun kampuksella 5.10.2020