Turun koronatilanne on heikentynyt huomattavasti, minkä takia Turun ammatti-instituutti siirtyy kahdeksi viikoksi etäopetukseen 9.11.2020 alkaen palvelualuejohtaja Hannu Immosen päätöksellä. Tartuntoja on ilmennyt erityisesti kouluissa ja oppilaitoksissa, ja useita luokkia ja kokonaisia kouluja on jouduttu asettamaan karanteeniin. Turun kaupunki on jo siirtänyt etäopetukseen Aunelan, Nummenpakan, Rieskalähteen ja Varissuon koulut. Tilannetta seurataan päivittäin. 

Lähiopetus keskeytetään maanantaista 9.11.2020 alkaen kahdeksi viikoksi kaikissa Turun ammatti-instituutin koulutaloissa. Etäopetukseen siirtyy kaikkiaan noin 4500 opiskelijaa. 

Ammatillisen koulutuksen opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Työpaikoilla ja työmailla tapahtuva oppiminen, ammattiopetuksen näytöt, ajo-opetus ja oppisopimuskoulutukset pyritään toteuttamaan suunnitellusti. Asiakas- ja palvelupisteiden toimintaa jatketaan toistaiseksi ilmoitettujen aukioloaikojen mukaan. 

Tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus pyritään järjestämään lähiopetuksena hygienia- ja turvallisuusohjeet huomioiden. Opiskelijat ja henkilökunta käyttävät maskia kaikessa oppilaitoksen toiminnassa. 

Henkilökunnan ja opiskelijoiden ruokailumahdollisuuksista sekä muista käytännön asioista tiedotetaan loppuviikolla. 

Oppisopimustoimisto palvelee sähköisesti  

Oppisopimustoimiston asiakaspalvelu toteutetaan sähköisesti ja puhelimitse ja oppisopimukset solmitaan etäyhteyksien kautta. Ammatillinen ohjaus sekä uusien alkavien oppisopimustyösuhteiden sopimusneuvonta jatkuvat normaalisti puhelimitse ja sähköpostitse oppisopimustoimiston normaalina työaikana.