6Aika: 365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hankkeessa Turun ammatti-instituutissa on aloitettu digitaalisen oppimisympäristö eTAI:n sisällön kehittämistyö, mikä tulee mahdollistamaan opiskelijalle ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. 

6Aika: 365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hanke:

Koko hankkeen tavoitteena on ollut kehittää 365/12-malli ammatillisesta oppilaitoksesta, jossa opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Mallin sisällön voi kiteyttää kolmeen sanaan: nopeammin, paremmin, ketterämmin. 

Mallin kaikki sisällöt ja ratkaisut löydät osoitteesta: www.polkuammattiin.fi

Hankkeen toteutusaika: 1.12.2017-31.12.2020

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, Hämeen ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.

Hankkeen toteuttajaorganisaatiot:

  • Turun kaupunki, Turun ammatti-instituutti
  • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
  • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
  • Koulutuskuntayhtymä OSAO

TAIn uusi Moodle-pohjainen oppimisympäristö, eTAI, on kehitetty osana 365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hanketta. eTAI-oppimisympäristö tulee sisältämään ePerusteiden ja eTAIn laatukriteerien mukaisia itsenäisesti opiskeltavia verkko-opintoja. eTAIn tarjoamat ammatillisen tutkinnon perusteiden mukaiset verkko-opinnot mahdollistavat opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta 365/12-mallin mukaisesti. Itsenäisesti opiskeltavat, ohjatut verkko-opinnot tarjoavat joustavia opintopolkuja, mahdollistavat opiskelun työssäoppimisjaksoilla ja nopeuttavat valmistumista.

Opettajatyöryhmät ovat laatineet verkko-opintojen sisältöjä laatukriteerien mukaisesti

eTAI-oppimisympäristön kehittämisprosessi lähti liikkeelle TAIn uuteen visuaaliseen ilmeeseen sopivan oppimisympäristön luomisesta. Verkko-opintojen tuottamisprosessi aloitettiin eTAIn verkko-opintojen laatukriteerien laatimisella, työryhmien opettajien kouluttamisella ja muissa hankkeissa tehtyjen avointen oppimateriaalien vertaisarvioinnilla. Syksyn 2020 aikana verkko-opintojen sisältöjä on laadittu yhteisten tutkinnon osien opintoihin eTAIn opettajatyöryhmissä, jotka koostuvat verkko-opinnon laajuudesta riippuen 2-4 osaavasta, pätevästä ja innovatiivisesta aineenopettajasta.

Opettajatyöryhmiä on koordinoinut ja ohjannut eTAIn ”tuotantotiimi”, joka on antanut myös teknistä tukea opettajille Moodle-opintojen laatimisessa. 365/12-hankkeen tavoitteena on, että keväällä 2021 eTAIn pilottikurssit vertaisarvioidaan osana yto-opetuksen kehittämistyötä. eTAIn ensimmäisten verkko-opintojen on tarkoitus olla opiskelijoiden ja opetushenkilöstön käytettävissä syksyllä 2021.

Ammatillisten aineiden opettajat mukaan eTAIn kehittämiseen

Opettajatyöryhmiin kaivataan lisää verkko-opintojen tuottamisesta kiinnostuneita osaavia ja innokkaita tekijöitä. Ammatillisia opettajia toivotaan mukaan eTAIn kehittämistyöhön! Lisätietoja eTAIn verkko-opintojen kehittämistyöstä: Marjo Kauhanen (marjo.kauhanen@turku.fi).

Verkkopedagogiikka tutuksi -verkkoluento 2.12.2020

6Aika: 365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hanke järjestää hankeorganisaatioiden opetus- ja ohjaushenkilöstölle Verkkopedagogiikka tutuksi -luennon, jossa aiheina ovat mm. verkko-opintojen: osaamisen osoittaminen, arvioiminen ja varmentaminen, monimediaiset sisällöt ja aktiviteetit sekä opiskelijan ohjaaminen. Luennoitsijana toimii verkkopedagogi FM Sanni Suominen ammattioppilaitos Riveriasta.

Aika: keskiviikkona 2.12.2020 klo 14.30-16.00
Paikka: Teams-kokous. Osallistumislinkki: https://bit.ly/3ffauaW 

Maksimiosallistujamäärä on 200. Luento tallennetaan. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tervetuloa mukaan!