Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen. Opiskelu tapahtuu verkossa itsenäisesti tai opettajan johdolla.

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu on kehitetty valtakunnalliseen käyttöön eri oppilaitosten yhteistyönä AAVA – Avoin väylä ammattiin hankkeessa vuosina 2015–18. Palvelun kehittämiseen osallistui lähes 2 000 nuorta ja aikuista yhdessä oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä ohjauspalvelujen asiantuntijoiden kanssa. Hanke nimettiin vuonna 2018 Suomen ehdokkaaksi Euroopan komission jakaman European Funding for Excellence award -palkinnon saajaksi. Hanke saavutti kilpailussa toisen sijan.

Avoimia opintoja tarjoavat oppilaitokset vastaavat opintojen sisällöistä ja käytännön toteutuksesta. Palvelun yhteistyösopimuksen solmineet oppilaitokset omistavat palvelun ja vastaavat sen ylläpidosta yhteisesti. Palvelun ensimmäinen sopimuskausi päättyi heinäkuussa ja uusi sopimuskausi alkoi 1.8.2020. Elokuussa palvelun tuottajaverkostoon liittyi mukaan uusia ammatillisia oppilaitoksia.

Palvelun kehittämistyötä on jatkettu sekä selvitetty, mitä palvelun laaja valtakunnallinen käyttöönotto edellyttää Avoimet ammatilliset opinnot -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on ollut myös kehittää niitä sujuvia siirtymiä edistäviä toimintamalleja ja yhteistyömuotoja, joissa hyödynnetään avointen ammatillisten opintojen palvelua. Ammatillisten oppilaitosten näkökulmasta tarve yhteiseen jakamiseen sekä älykkääseen resurssienhallintaan on korostunut koronakevään 2020 myötä. Palvelussa tarjolla olevia opintoja on hyödynnetty aktiivisesti ja palvelu on tarjonnut kenelle tahansa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista. Avoimet ammatilliset opinnot eivät ole enää tulevaisuuden ammatillista koulutusta vaan arkipäivää.

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun löydät verkosta: www.aavo.fi