Parkinmäen Palvelutalo Oy ja Turun ammatti-instituutti (TAI) solmivat kumppanuussopimuksen, jonka tarkoituksena on lisätä yrityksen ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä sekä mahdollistaa opiskelijoiden laadukas ammatillinen koulutus ja luoda urapolkuja työelämään.

Sopimuksen tavoitteena on lisätä niin lähihoitajakoulutuksen kuin hoiva-avustajakoulutuksenkin houkuttelevuutta ja koulutusmääriä. 

− Hoiva-alan koulutuksen houkuttelevuuden lisäämiseen ja laadun varmistamiseen kohdistuu lähivuosina kasvavaa painetta. Hoitajien määrällinen tarve ylittää koulutettavien määrän ja koulutuksen lisäämiseen tarvitaan nyt uusia keinoja. Varsinais-Suomen alueelle pitää lähivuosien aikana kouluttaa noin 500 hoitajaa nykymäärää enemmän (10 % koko maan lisäystarpeesta), kertoo palvelualuejohtaja Hannu Immonen.

Yhteistyön myötä opiskelijat tulevat näkymään enemmän palvelutalon arjessa. Koulutusta tullaan järjestämään päivä-, ilta- ja oppisopimuskoulutuksena sekä verkkoryhminä. Palvelutalon arjessa osa toiminnoista toteutetaan jatkossa niin, että opiskelijaryhmät opettajien ja viriketoiminnasta vastaavien johdolla hoitavat niitä pysyväisluontoisesti.

Muita yhteistyön muotoja ovat Parkinmäen mukaan nimetyt kummiryhmät, opiskelijoiden työpaikkaohjauksen laadun kehittäminen koulutusten avulla, alan positiivinen markkinointi ja stipendiyhteistyö. Yksityiset hoivapalvelujen tuottajat nimeävät myös ensimmäistä kertaa edustajansa Turun ammatti-instituutin hyvinvointipalvelujen neuvottelukuntaan. Edustaja nimetään Parkinmäen Palvelutalosta. 

− Olemme mielissämme siitä, että voimme osaltamme tukea Turun ammatti-instituuttia maakunnan yhteiseen haasteeseen vastaamisessa. Uskon, että tämän tyyppinen yhteistyö myös rikastaa palvelutalon arkea ja samalla auttaa meitä edelleen kehittämään toimintaamme, toteaa Parkinmäen Palvelutalon toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kuokkanen.

Kumppanuussopimus tuo uusia mahdollisuuksia myös TAIn ja Axxell Utbildning Ab:n yhteistyönä toteutettavaan ruotsinkieliseen lähihoitajakoulutukseen.  

− Kaksikielisten hoitajien tarve on pysyvästi olemassa Turun alueella. Ruotsia äidinkielenään puhuvat ovat hakeutuneet hyvin tähän koulutukseen. Varsinkin ruotsinkieliset ryhmät tulevat opiskelemaan palvelutalon opetustilassa periaatteella osa päivästä teoriaa ja osa päivästä toimintoihin osallistumista, kertoo koulutuspäällikkö Kalle Ojanen.

Ruotsinkielistä lähihoitajakoulutusta on ollut tarjolla Turussa syksystä 2019 lähtien.

Alkuun kaksivuotinen kumppanuussopimus allekirjoitetaan ja julkaistaan maanantaina 1.2.2021 klo 12.00 Parkinmäen Palvelutalolla (Multavierunkatu 5, Turku). Tervetuloa osallistumaan tilaisuuteen oheisen linkin kautta: