Turun kaupunki ja Turun ammatti-instituutti ovat linjanneet 19.2.2021 opiskelun jatkumisesta osittaisena etäopetuksena 21.3.2021 asti.

Koottu tieto ja ohjeistus koronaviruksen leviämisen ehkäisystä Turussa:

Turun ammatti-instituutti jatkaa opetuksessa niin sanottua hybridimallia, jossa osa opetuksesta toteutetaan lähiopetuksena ja pääpaino on etäopetuksessa. Opiskelijat vuorottelevat lähiopetuksessa, jolloin turvavälien toteuttaminen pystytään paremmin varmistamaan. Työelämässä oppiminen jatkuu suunnitelmien mukaan. Ratkaisut opetuksen toteuttamisesta tehdään koulutaloittain ja koulutusyksiköittäin.  

Hybridimallisella opetuksella pyritään turvaamaan opiskelijoiden opintojen eteneminen ja samalla ehkäisemään uudet koronatartunnat. Opiskelijoiden ja henkilökunnan tulee käyttää suojamaskia tai visiiriä oppilaitoksen tiloissa ohjeistuksen mukaisesti. Maskeja on saatavissa kaikissa koulutaloissa, mikäli käytössä ei ole omaa maskia. 

– Koronatilanne on Turun seudulla edelleen vakava ja vaatii jokaiselta sitoutumista annettujen ohjeiden noudattamiseen. Muistutamme edelleen, että oppilaitokseen ei pidä tulla, mikäli on vähäisiäkin oireita, sanoo palvelualuejohtaja Hannu Immonen

Hybridimallille kannatusta opiskelijoilta ja huoltajilta 

TAI keräsi kyselyllä kokemuksia opiskelun sujumisesta hybridiopetuksessa. Kyselyyn vastasi lähes 1 000 opiskelijaa ja huoltajaa. 
 
Saadun palautteen perusteella tiedotusta opiskelijoiden ja huoltajien suuntaan parannetaan. 
 
– Panostamme opintojen toteutuksen pidempiaikaiseen suunnitteluun ja tuemme opettajien yhteistyötä, kertoo rehtori Päivi Lehtinen
 
Lähi- ja etäopetuksen viikkosuunnittelussa otetaan paremmin huomioon koulumatkoihin ja siirtymisiin liittyvät haasteet. Koulutalojen Oppimot ovat myös lisäopetuksen ja tukea tarvitsevien opiskelijoiden käytettävissä.

TAI jatkaa elintarvikekassien jakoa etäopetuksessa oleville 

Elintarvikekassien jako etäopetuksessa oleville opiskelle jatkuu. Elintarvikekassien jaosta vastaavat oppilaitoksen kuraattorit.  

Asiasanat: