Turun ammatti-instituuttiin haki ensisijaisena toiveena yhteensä 1 400 nuorta. Aloituspaikkoja eri alojen perustutkintoihin oli tarjolla 1 349. Valintojen tulokset julkaistaan 17.6.

Turun ammatti-instituutti pärjäsi hyvin toisen asteen kevään yhteishaussa. Ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi hieman edellisestä vuodesta ja kaikkiaan hakijoita oli 4 810.

Kevään yhteishaun suosituimmat olivat lääkealan ja turvallisuusalan perustutkinnot, jonne hakijoita oli yli kolminkertaisesti aloituspaikkoihin nähden. Muita suosittuja aloja olivat media-ala ja kuvallisen ilmaisun ala, hius- ja kauneudenhoitoala sekä tekstiili- ja muotiala. Myös laboratorioalan, sähkö- ja automaatioalan, tieto- ja viestintätekniikan sekä autoalan koulutuksiin oli ensisijaisia hakijoita enemmän kuin tarjolla olevia aloituspaikkoja.   

Sosiaali- ja terveysalan koulutukseen ensisijaisia hakijoita oli lähes yksi jokaista aloituspaikkaa kohden. Alaa uhkaa tulevaisuudessa pula osaavasta työvoimasta, jollei vetovoimaa saada kasvatettua. Turun ammatti-instituutti on vastannut haasteeseen solmimalla kumppanuussopimuksia yksityisten hoiva-alan toimijoiden kanssa. Tavoitteena on lisätä lähihoitajakoulutuksen vetovoimaisuutta ja koulutusmääriä sekä luoda uusia innovatiivisia oppimisympäristöjä ja koulutusmalleja yhdessä yritysten kanssa.

Turun ammatti-instituutti oli suosittu hakukohde myös tavoitteellisesti urheilevien nuorten keskuudessa. Urheilijapolulle haki yhteensä 126 hakijaa, joista TAI oli ensisijaisena toiveena 37 hakijalla. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa alkavalle liiketalouden sporttipolulle hakijoita oli yhteensä 41. Turun ammatti-instituutilla on opetusministeriön myöntämä erityistehtävä kouluttaa ammattiin opiskelevia urheilijoita osana Turun Seudun Urheiluakatemiaa.

Oppilaitokset julkistavat opiskelijavalinnan tulokset 17.6. Koulutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 1.7.2021.

Velvollisuus hakeutua toisen asteen koulutukseen

Tänä keväänä peruskoulun päättävät ja yhteishaussa hakeneet nuoret ovat ensimmäiset, joita maksuton toinen aste ja 18 ikävuoteen laajennettu oppivelvollisuus koskevat.

Oppivelvollisella on perusopetuksen päättymisen jälkeen velvollisuus hakeutua toisen asteen koulutukseen joko yhteishaussa tai muulla tavoin. Hakeutumisvelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen saa opiskelupaikan ja aloittaa opinnot. Jos oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan, kunnes koulutuspaikka löytyy. 

Jatkuva haku vapaille opiskelupaikoille 

Ammatilliseen koulutukseen voi hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Tutustu jatkuvan haun koulutustarjontaan TAIn verkkosivuilla ja täytä hakemus.

•    Lue lisää TAIn jatkuvasta hausta ja tutustu haussa oleviin koulutuksiin.

Haku perusopetuksen jälkeiseen ammatilliseen perustutkintoon valmentavaan koulutukseen (VALMA) on myös käynnissä.

•    Lue lisää VALMA-koulutuksesta ja hae.