Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry (Kotikunnas) ja Turun ammatti-instituutti (TAI) solmivat kumppanuussopimuksen tarkoituksenaan lisätä yrityksen ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä sekä mahdollistaa opiskelijoiden laadukas ammatillinen koulutus. Tavoitteena on luoda uudenlaisia urapolkuja työelämään ja löytää ratkaisuja alan veto- ja pitovoiman lisäämiseksi.

Kumppanuussopimuksen tavoitteena on lisätä niin lähihoitajakoulutuksen kuin hoiva-avustajakoulutuksenkin houkuttelevuutta ja koulutusmääriä sekä tuoda uudenlaisia opiskelumahdollisuuksia myös monille muille ammatillisen koulutuksen aloille.

Vanhustyö on paljon muutakin kuin perushoivaa ja huolenpitoa 

Sosiaalinen hyvinvointi, osallisuuden tukeminen, palveluohjaus- ja arviointi sekä arvokkaan elämän kaikki elementit ovat yhtä lailla keskiössä vanhustyössä perinteisen hoitotyön rinnalla. Yksi keskeinen kumppanuussopimuksen tavoite onkin lisätä vanhustyön vetovoimaa opiskelijoiden piirissä sekä tuoda esiin vanhustyön moninaisuutta.

− Vanhustyön imago on kärsinyt viimeisten parin vuoden aikana erittäin paljon. Kriittinen keskustelu ja epäkohtien esiin nostaminen on tärkeää, mutta on kohtuutonta, että vanhustyöstä annetaan varsin yksipuolinen ja pääsääntöisesti negatiivinen kuva. Tämä vaikuttaa väistämättä alan vetovoimaan. Kun sote-alalla on henkilökunnasta pulaa, ei tähän olisi varaa, kertoo Lähimmäispalveluyhdistyksen toiminnanjohtaja Pilvi Heiskanen.

Kotikunnas on sopiva oppimisympäristö monen alan opiskeluun

Kotikunnaan palvelutaloympäristössä opiskelee jatkuvasti kauneudenhoitoalan, ravintola-alan sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita. 

− Opiskelijat ovat tärkeä osa palvelutalon arkea ja opettaminen sekä oppiminen tuovat kaikkien työskentelyyn päivittäin paljon lisää sisältöä. Sopimuksella tavoitellaan projektioppimisen laajenemista ja kokonaisten opiskelupäivien viettämistä enemmän aidoissa työympäristöissä, kuvailee koulutuspäällikkö Kalle Ojanen.

Alan positiivista markkinointia suunnitellaan ja toteutetaan sopimuksen myötä yhteistyössä.

− Nyt valmistuvien nuorten hoitajien työuran pituuden pitäisi olla 45-50 vuotta. On erittäin tärkeää, että ammatillinen koulutus tukee tätä tavoitetta oikeiden työmenetelmien ja -asenteiden kehityksen kärjessä kulkien. Esimerkkeinä nostotyön kuormittavuutta vähentävät hyvinvointiteknologiset ratkaisut ja riittävät koulutusmäärät. Olemme työelämän kanssa innokkaana yhdessä ratkomassa ajankohtaisia ongelmia, sanoo Turun ammatti-instituutin palvelualuejohtaja Hannu Immonen.

Alkuun kolmivuotinen kumppanuussopimus allekirjoitetaan ja julkaistaan tiistaina 11.5.2021.