Irina Eklund ja Satu Makkonen kiiruhtavat liiketalouden yksikössä Ruiskadulla sijaitsevaan työhuoneeseensa. Kello on vasta kymmenen aamupäivällä, mutta toimelias kaksikko on jo ehtinyt käydä työpaikoilla arvioimassa merkonomiopiskelijoiden ammatillista osaamista. Kesän korvilla tiimivastaavat saattavat maaliin menneen toimintakauden ja suunnittelevat tulevaa lukuvuotta.

Irina ja Satu ovat kiinteästi yhteistyötä tekevä työpari. Kumpikin on jo pitkään toiminut TAIssa taloushallinnon opettajana. Heistä Irinalla on pitkä kokemus myös tiimivastaavana, Satu vasta aloittelee tiimivastaavan tehtävissä. 

Irina Eklund hoitaa yhteishaussa valittujen opiskelijoiden ja aiemmin aikuiskoulutuksen puolella toiminut Satu Makkonen jatkuvan haun koulutusten suunnittelua ja toteutusta.

Mitä tiimivastaavan työhön kuuluu?

Irina: Tiimivastaava osallistuu koulutusten suunnitteluun, kehittämiseen ja toteutukseen sekä tiedottaa omalle tiimilleen TAIn johdosta tai omalta koulutuspäälliköltä tulevia asioita. Tiimivastaava tekee toimintavuosittain työsuunnitelmaa yhdessä koulutuspäällikön kanssa. Koulutuspäällikkö käy tavoite- ja kehityskeskustelut henkilöstön kanssa. Niiden pohjalta koulutuspäällikkö vahvistaa työnjaon ja tehtävät, ja tiimivastaava jakaa opetustunnit opettajille ja periodeille. Teen yhteistyötä myös lukujärjestysten tekijän kanssa, joissain tiimeissä tiimivastaava tekee itse lukujärjestyksiä.

Satu: Kehittämistyössä täytyy olla itse aktiivinen. Kukaan ei voi tietää, mitä tarpeita opiskelijoilla on, jos et itse niitä tuo esiin. Plussaa tässä työssä on se, että pystyy viemään arjessa asioita eteenpäin. Jos opiskelijat kaipaavat vaikkapa ohjaamopalveluita, niitä järjestetään.

Irina: Teemme Sadun kanssa yhteistyötä koulutussuunnittelussa. Mietimme, minkälainen olisi mahdollisimman joustava koulutussuunnitelma, jotta se sopisi erilaisilla tavoitteilla ja eri aikaan koulutukseen tuleville opiskelijoille, ja jotta siihen voidaan tarvittaessa siirtää opiskelijoita muista ryhmistä. Satu tekee paljon kehittämistyötä, jossa näitä jatkuvan haun koulutuksia kehitetään palvelemaan opiskelijaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Olette tiivis työpari. Miten yhteistyö on käynnistynyt?

Satu: Meillä on pitkä historia yhdessä. Tulin Irinan äitiyslomasijaiseksi vuonna 2003, ja olemme toimineet samojen tutkintojen parissa siitä lähtien. Tuolloin myös Irina oli aikuiskoulutuksessa. Hänen siirtyessään pääsääntöisesti nuorten opetuksen pariin, minä jäin työskentelemään aikuisten kanssa. Tässä työssä on tultava toimeen erilaisten ihmisen kanssa, on löydettävä yhteisiä pelisääntöjä ja näkemyksiä. Vaikka hoidamme eri kohderyhmien koulutuksia, tutkintovaatimukset ja TAIn ohjeet ovat yhteiset. Näistä seikoista huolimatta pitäisi nähdä erilaisuus ja tehdä ratkaisuja käytännössä eri tavalla, mutta sovittujen sääntöjen ja tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Irina: Tunnemme toistemme työskentelytavat ja meillä on asioihin saman tyyppinen lähestymistapa. Olemme onnistuneet viemään asioita nopeastikin eteenpäin. Olemme esimerkiksi tänä vuonna tehneet Sadun kanssa yhteistyötä tuottamalla materiaalia Liiketalouden koulutuksista koko TAIn markkinointiin. 

Satu: Pidämme kiinni suunnitelmallisuudesta ja aikatauluista. Koulutussuunnittelussa iso merkitys on sillä, että opettajien työnjako ja lukujärjestykset on ajallaan tehty. Uskalsin hakea tätä tehtävää, koska tiedän, että koulutuspäällikkönä ja työparinani ovat henkilöt, jotka myös pyrkivät tekemään asiat ajoissa. Silloin omaa työaikaa pystyy hallitsemaan paremmin. Toki kaikki työt eivät ole ennakoitavissa ja joudun varmasti sopeutumaan yllätyksiin.

Satu, mitä uutta työ tiimivastaavana tuo tehtäviisi?

Satu: Aikuiskoulutuspuolella olen jonkin verran tehnyt koulutusten suunnittelua ja ollut kehittämistyössä ja -hankkeissa mukana. Olen jo silloin tehnyt lukujärjestyksiä. Minulle on tuttua, miten koulutukset, joihin tulee kesken lukukaudenkin opiskelijoita, suunnitellaan ja moduloidaan. Irinan työtehtävissä on paljon asioita, joita en ole aikaisemmin tehnyt. Uutena tulevat sijaisuusjärjestelyt ja osallistuminen markkinointiin. 

Tiimivastaavina huolehditte siis myös sijaisten järjestämisestä paikalle opettajan sairastuessa?

Satu: Kyllä. Sijaisuuksien hoitaminen on minulle vielä mysteeri. Kuinka paljon hälytysvalmiudessa oleminen työllistää, ja miltä tuntuu herätä aamuisin siihen, että oma aikataulu voi mennä uusiksi? Käytännössä olet itse paikalla, jollei muuta ratkaisua löydy.

Irina: Olen melko aamu-uninen. Vaikka itselläni olisi kalenterissa ensimmäinen merkintä klo 10, on herättävä jo seitsemältä katsomaan kännykkää, onko joku poissa. Silloin tiedän, että ehdin vaikka itse sijaiseksi paikalle. Joskus on ihan mahdottomiakin tilanteita. Ratkaisun pitää olla sellainen, että opiskelija kokee opintojensa etenevän. Se on lähtökohta.

Millä tavalla työnne näyttäytyy opiskelijoille?

Satu: Siten, että lukujärjestykset toimivat, opettaja tai sijainen on aina paikalla, tunteja ei jouduta lyhyellä aikataululla peruuttamaan, ja että käytännön järjestelyt toimivat. Ja että opetus vastaa sisällöllisesti sitä, mitä työelämässä vaaditaan. Tämä ei ole yksin tiimivastaavan vastuulla, mutta viemme asioita eteenpäin, jos tarpeita ilmenee.

Irina: Tiimivastaavat saattavat olla mukana tiedottamassa, kun opiskelijoille on jotain tarjolla tai yksikössä tapahtuu jotakin. Meillä on valtavan iso yksikkö. Itse tapaan vain muutamia kymmeniä opiskelijoita, mutta minulta saattaa lähteä Wilma-viestejä sadoille opiskelijoille.

Tiimivastaavan työhön kuuluu myös työelämänäkökulma. Miten se näkyy tehtävissänne?

Irina: Loppukeväällä käymme paljon työpaikoilla ohjaamassa ja arvioimassa opiskelijoita. Tänä aamuna olemme molemmat olleet arvioimassa näyttöjä työelämässä. Työelämässä tapahtuva arviointi eli arvosanojen antaminen opiskelijoille on äärimmäisen tärkeä tehtävä, jossa tarvitaan opettajan osaamista. Toinen arvioija tulee työelämästä, ja työelämäyhteistyö onkin ihan koulutuksen ydinjuttua.

Satu: On tärkeää, että tiimivastaavallakin on työelämään jatkuva kontakti, se on yksi osa työtämme. Tiimivastaavan työn rinnalla jatkamme ihan normaalisti opetustyötä ja arviointeja. 

Miten valmistaudutte tulevaan toimintakauteen?

Satu: Juuri eilen viimeistelin jatkuvan haun lukujärjestykset aina ensi kevääseen asti. Aloitimme tulevan lukukauden suunnittelun jo vuodenvaihteessa. On pitkä prosessi saada kasaan ryhmien toteutussuunnitelmat ja opettajien työnjako. Suunnitelma, jossa sekä opiskelijoiden opinnot että opettajien työtehtävät jakaantuisivat mahdollisimman tasaisesti. Vasta sitten tehdään lukujärjestykset. Etenkin aikuisopiskelijoilla on henkilökohtaisia opintopolkuja. On vielä tarkistettava, että lukujärjestykset toimivat myös opiskelijatasolla. 

Mikä työssänne on palkitsevinta?

Irina: Opiskelijoiden palaute on aina ykkösjuttu. Työelämän edustajankin puolelta on kiva saada kiitosta siitä, että olemme opettaneet hyvin perusasiat, ja että näyttö- ja arviointiprosessi sujuu heidän näkökulmastaan hyvin. Myös työyhteisön palaute on tärkeää. Kun esimerkiksi on itse huolella perehtynyt ohjeistuksiin, ja osaa sitten vastata tiimiläisten kysymyksiin, voi olla tyytyväinen että on selvittänyt asian ja ollut avuksi.

Satu: Kyllä se on opiskelijapalaute. Kun aamulla kävin eräällä työpaikalla, oli palkitsevaa nähdä, että opiskelijat ovat saaneet työhön riittävän osaamisen ja että he pärjäävät. Opinnot eivät aina ehkä ole sujuneet, ja asioiden eteen ollaan jouduttu ponnistelemaan. Vaikka olisi ollut kuinka monta mutkaa matkassa tahansa, niinä hetkinä näkee työnsä tuloksen.

Teksti ja kuvat: Lea Froloff