Matkailualan ja ravintola- ja catering-alan opiskelijat tutustuvat asiakaspalvelun monimuotoiseen maailmaan Turun kolmessa Scandic-hotellissa. Opiskelijat työskentelevät säännöllisesti hotellien keittiössä, lounas- ja iltaravintolassa, kokouspalveluissa ja vastaanotossa. Moni opiskelija haluaa kokeilla näitä kaikkia.

– Yhteistyö Turun ammatti-instituutin ja Scandic-hotellien välillä on antoisaa ja kivaa, opettajat osaavat ehdottaa juuri Scandicille sopivia opiskelijoita, kertoo ravintolatoimenpäällikkö Hanni Tuominen.

– He tuntevat arvomme ja tietävät, millaisia työntekijöitä me haluamme. He ovat poimineet omistaan ’tähtiäkin’. Muutama ihan huippuhyvä työntekijä tullut meille sitä kautta.

Opiskelijalta Tuominen toivoo aktiivisuutta, hyvää asennetta, halua oppia ja työpaikalla opiskeluun sitoutumista. Aina silloin tällöin joku opiskelijoista solahtaa heti luontevasti työyhteisöön.

‒ Eräskin opiskelija teki erinomaisin arvosanoin harjoittelut iltaravintolassa, kokouspalveluissa ja vielä vastaanotossakin. Nappasin hänet heti kesätöihin, ja nyt hän on kokousisäntänä Juliassa ja tekee edelleen iltaravintolaa, kokouksia ja respaa, Tuominen kiittelee korostaen moniosaamisen tärkeyttä.

Neljä tärkeää arvoa

Opiskelijat tutustuvat työelämäjakson aikana Scandic-hotellien neljään keskeiseen arvoon: be caring, be you, be bold ja be a pro. Arvot tulevat tutuiksi opiskelijoille työnteon lomassa.

Be caring -arvon mukaisesti henkilökunnasta ja asiakkaista huolehditaan aina hyvin.

‒ Kun me pidämme henkilökunnasta hyvää huolta, hekin varmasti pitävät asiakkaista hyvää huolta. Aina ei ole kivaa mutta lähdemme siitä, että töihin on oltava hyvä tulla. Ja että saan olla oma itseni, mistä taas tulee esille be you -arvo, luettelee Tuominen.

Scandicilla on selvää, että työt hoidetaan laadukkaasti ja ammattimaisesti. Be bold -arvo puolestaan kannustaa työntekijöitä tuomaan rohkeasti esille omia ideoita.

‒ Helposti jämähdämme omiin kaavoihimme. On aina hienoa, jos joku uskaltaa tuoda esiin omaa näkemystään. Jos vaikka olet aina halunnut suunnitella drinkin, niin mikset tekisi sitä ja suosittele asiakkaille?

Myönteisesti oravanpyörässä

Turun kolmella Scandic-hotellilla, Scandic Hotel Plazalla, Scandic Hotel Julialla ja Scandic Hotel Atriumilla on kaikilla omanlaisensa profiili. Atrium on hotelleista suurin, Plaza pienempänä muistuttaa boutique-hotellia, kun taas Julia tunnetaan erityisesti kokoushotellina.

Hotelleilla on yhtenäinen johto ja ne tekevätkin keskenään tiivistä yhteistyötä. Myös henkilökunta kiertää kaikissa kolmessa talossa.

‒ Kun olet innokas oppimaan ja otat vuoroja vastaan, tulee siitä hyvä oravanpyörä. Työntekijä huomaa, että jos haluaa mennä vähän oman tontin ulkopuolelle, saa enemmän työvuoroja, kannustaa Tuominen.

Hotellissa opiskelija pääsee soveltamaan oppilaitoksessa opittuja asioita kuten asiakaspalvelua, juomatarjoilua, kassakoneen käyttöä ja kokouksien hoitamista.

‒ Otetaan asiakas vastaan, tutustutaan kokoustekniikkaan ja kokouspäivän etenemiseen. On annostarjoilua eli opitaan kantamaan lautasia ja tiedetään, miten `a la cartessa tarjoilu tai lounastarjoilun puffetti hoidetaan.

Vastaanotossa työskentelyn haasteena on opetella hotellijärjestelmä, eikä sen käyttöä välttämättä omaksu kuukaudessa.

‒ Kun rekrytoimme uusia työntekijöitä vastaanottoon, tulisi heidän osata järjestelmä. Tietysti, jos on hyvä tyyppi, niin ainahan koulutamme, korostaa Tuominen.

Kaikilla osa-alueilla vaaditaan englannin kielen taitoa. Pohjoismaisena hotelliketjuna Scandic arvostaa sitä, että työntekijät osaavat myös ruotsia.

Itsensä johtamiseen kannattaa panostaa

Tuominen toivoo, että opiskelijoita voitaisiin valmentaa työelämätaitoihin entistä enemmän jo oppilaitoksessa. Hotelliala on haastava, työ on fyysisesti raskasta ja jo vuorotyö sinänsä vaatii monenlaista joustavuutta.

‒ TAIn opettajat ovat rautaisia ammattilaisia ja he tietävät mitä arki hotellissa on. Työelämä on kuitenkin niin vaativaa, että ihmiset väsyvät helposti. Sen tiedän jo itsestäni. Kun ala on mitä on, niin tiedostettaisiin jo siellä, miten voisi lähteä opiskelijaa tukemaan. Hän olisi sitten ehkä jo vähän valmiimpi tullessaan tänne, Tuominen ehdottaa.

Hänen mukaansa on hyvä panostaa erityisesti itsensä johtamisen ja työhyvinvoinnin taitoihin. Näin varsinkin ravintola- ja catering-alalla, joka kärsii työvoimapulasta.

‒ Olisi hyvä miettiä, miten muu elämä kommunikoi työelämän kanssa, ja miten ne tukevat tosiaan. Etteivät meidän nuoret ja varsinkin ne kaikkein nuorimmat väsyisi. Samalla tuetaan sitä, että alalle kouluttautuvat myös pysyivät alalla.

Teksti ja kuva: Lea Froloff

Turun ammatti-instituutti tekee alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä useiden ammattilaisten ja yritystoimijoiden kanssa. TAIn tarinoissa haluamme nostaa esiin huipputekijöitä ja -osaajia eri ammattiryhmistä. Tavoitteena on tuoda esiin nykyaikaista ammatillista osaamista, kehittämisintoa ja koulutusta sekä yhteistyöyrityksiä.