SpaceLab on Turun ammatti-instituutin sisällä oleva opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutuskeskus, jossa tarjotaan mahdollisuuksia tutustua, kokeilla ja kehittää opetusratkaisuja 3D-tulostamisesta, 3D-skannauksesta, laserkaiverruksesta ja drone-lentämisen kautta VR- ja AR-opetusympäristöihin. Matalan kynnyksen koulutuspalvelut rohkaisevat opettajia ottamaan käyttöön mm. VR-ympäristön työelämälähtöisiä opetusratkaisuja.

SpaceLabin toiminnan kehittämisestä vastannut lehtori Juha Pusa.

SpaceLabin kehittäminen aloitettiin 6Aika: 365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hankkeessa (ESR, 2018-2020). Koko hankkeen tavoitteena oli kehittää 365/12-malli ammatillisesta oppilaitoksesta, jossa opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. TAIn SpaceLab perustettiin Ruiskadun kampukselle.

– Tulevaisuuden ammatillinen koulutus on monialaista. Uudet teknologiat kannustavat ammatillisia opettajia omaa perusalaa laajempaan ajatteluun ja mahdollisten tulevaisuuden toimenkuvien opetuksen kehittämiseen. Oppimon SpaceLabissa kohtautetaan monen alan opettajia ja voimme tarjota omaa erityisosaamistamme laajemmin alueen verkostojen käyttöön niin oppilaitos- kuin työelämäkumppanien joukossa, Turun ammatti-instituutin koulutuspäällikkö Kalle Ojanen kertoo.

SpaceLab tukee opettajia uusien laitteiden ja opetusmateriaalien käyttöönotossa sekä opetuksen kehittämisessä

SpaceLabin toiminnan kehittämistä on jatkettu Visu – virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa -hankkeessa (OPH, 2019-2021). Kevään 2021 aikana on pilotoitu ensimmäisiä koulutuskokonaisuuksia mm. laserleikkurin ja 3D-tulostimen käyttöön. Vastaanotto on ollut innostunutta ja positiivista. Oppilaitoksen sisäiselle koulutuskeskukselle on ollut tarvetta.

SpaceLabin toiminnan kehittämisestä ovat vastanneet lehtorit Juha Pusa ja Jarkko Lehmuskenttä. SpaceLabissa on pilotoitu mm. Training 360-alustaa, jonka toimittamisesta vastaa turkulainen CTRL Reality Oy. Ohjelmisto on VR-pohjainen, johon opettajat voivat viedä omia sisältöjä ja rakentaa erilaisia oppimistilanteita. Turun ammatti-instituutissa ViSu-hankkeen tavoitteena on laajentaa ohjelmiston käyttöä eri aloilla.

– Kun huomaa kollegan kanssa, miten helposti saa vaikka nopeakierroksisen lattianhoitokoneen kysymään opiskelijalta laitteeseen liittyviä turvallisuuskysymyksiä, se on se hetki, johon kiteytyy koko SpaceLabin idea, Turun ammatti-instituutin lehtori Juha Pusa sanoo.

Koronatilanteen helpottaessa koulutustarjontaa laajennetaan sekä havainnointi- ja virtuaalilaitteiden sekä ympäristöjen koulutuksiin. Koulutuskokonaisuudet on suunniteltu ja syksyllä 2021 on tarkoitus tarjota Turun ammatti-instituutin eri koulutalojen opettajille koulutusta erilaisen opetusteknologian käyttämiseen sekä osallistaa heitä yhdessä miettimään miten teknologiaa voisi hyödyntää omassa työssä.