TAIssa seurataan opiskelijoiden tyytyväisyyttä opintoihin ja koulutukseen keräämällä palautetta muun muassa Amiskyselyn avulla. Opetushallituksen laatiman lakisääteisen Amiskyselyn tarkoituksena on toiminnan laadun varmistaminen.

Amiskysely lähetetään opiskelijoille kaksi kertaa opintojen aikana − alussa ja lopussa. Kysely lähetetään koko tutkintoa tai tutkinnon osaa suorittaville opiskelijoille, ei kuitenkaan valmentavan koulutuksen tai aikuisten perusopetuksen opiskelijoille.

− Opiskelijoiden antama palaute auttaa meitä kehittämään toimintaamme ja se on meille tärkeää, kertoo Turun ammatti-instituutin palvelualuejohtaja Hannu Immonen.

TAIn opiskelijat tyytyväisiä koulutukseen

TAIn johtoryhmä käsitteli Amispalautteiden tuloksia syyskuussa 2021. Päättökyselyssä kysyttäessä opiskelijan tyytyväisyyttä saamaansa koulutukseen, TAIn opiskelijoiden vastausten keskiarvo oli 4,3 asteikolla 1-5. 

Kehittämiskohteeksi johtoryhmä valitsi opiskelijoiden paremman perehdyttämisen suoritettavan tutkinnon perusteisiin, valinnaisuuteen ja osaamisen arviointiin.

− Lisäksi tehostamme kiusaamiseen puuttumista, Turun ammatti-instituutin rehtori Päivi Lehtinen kertoo.

TAI kiittää opiskelijoita saadusta palautteesta.