Ruiskadun kampuksella on jälleen vilkasta. Korona-aika on muuttanut opiskelijoiden ja henkilökunnan arkea monin tavoin – onneksi myös positiivisessa mielessä.

Kuvassa vasemmalta kuraattori Marko Winter, erityisopettaja Kirsi Hellman-Suominen, opettaja Teija Hiltunen, koulutuspäällikkö Tiina Tarr ja lähihoitajaopiskelija Fanny Kodisoja.

Etäopetuksesta on palattu hybridiopetukseen, jossa yhdistellään joustavasti lähiopetusta ja itsenäisesti tehtäviä verkko-opintoja, jokaisen opiskelijan henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan sopivalla tavalla.

− Kaikista on ihanaa olla taas koulussa. Se on viesti, joka on tullut sekä opiskelijoita että henkilökunnalta, iloitsee koulutuspäällikkö Tiina Tarr.

Opiskelijoiden, huoltajien ja henkilökunnan kokemuksia ja mielipiteitä korona-ajasta ja opiskelusta on seurattu TAIssa kyselyillä. Valtaosa opiskelijoista on kokenut opintojen sujuneen hyvin myös etäopetuksessa ja hybridimallissa.

Hyvällä yhteistyöllä työelämän kanssa myös opiskelijoiden työelämäjaksot saatiin onnistumaan etäopetuksen aikana. Tästä Ruiskadulla halutaan kiittää sotealan työnantajia.

− Työssäoppimispaikkoja on etsitty yhdessä työnantajien kanssa, jotta opiskelijat valmistuvat suunnitellusti ja työelämä saa uusia työntekijöitä, kertoo Tiina Tarr.

Opiskelun uusi normaali

Korona-aika on pakottanut niin henkilökunnan kuin opiskelijatkin oppimaan uusia tapoja. Seurauksena on ollut uusia oivalluksia ja tapoja opiskella joustavasti, yhdistellen itsenäistä verkossa tai etänä tapahtuvaa opiskelua ja lähiopetusta. Tärkeää on, että erilaiset tavat oppia huomioidaan ja tarve tukeen on aina saatavilla sitä tarvitseville.

− Haluan nostaa hattua kaikille opettajille, siitä miten hienosti he ovat jaksaneet. Ei ole ollut helppoa muuttaa yhdessä yössä kaikkea suunniteltua opetusta etämuotoon, kertoo lähihoitajaksi opiskeleva Fanny Kodisoja.

− Myös opiskelijat ovat kantaneet hienosti kortensa kekoon. Uusia tapoja on opeteltu yhdessä ja opiskelijat ovat auttaneet toisiaan, kiittää opettaja Teija Hiltunen.

Etäopetuksessa opiskelijoiden tekemillä videoilla on elvytetty sohvatyynyä tai harjoiteltu leikkausasentoja pihakeinussa. Aivan mahtavaa heittäytymistä ja luovuutta opiskelijoilta, Tiina Tarr kehuu.

Korona-ajan ja etäopetuksen alkaessa Fanny Kodisoja oli ehtinyt opiskella TAIssa vasta kolme viikkoa. Heti aluksi oli totuttava uuden tyyppiseen tapaan opiskella ja löydettävä oma opiskelumotivaatio.

− Aluksi kaikki oli hakemista niin opiskelijoilla kuin opettajillakin. Oli vaikea ymmärtää olevansa koulun penkillä, kun kaikki tapahtui kotoa käsin. Täytyi itse olla todella motivoitunut, Kodisoja muistelee.

Riippuen opiskelijan elämäntilanteesta, osalle hybridi- ja etäopetus on sopinut hyvin.

− Niille, jotka ovat itsenäisiä ja kykenevät ottamaan vastuun omasta opiskelustaan, etäopetus antoi myös suuremman vapauden tehdä asioita silloin kun itse ehtii ja pystyy. Tämä on yksi korona-ajan positiivinen seuraus ja mahdollisuus, pohtii Ruiskadun kampuksen kuraattori Marko Winter.

Ruiskadulla etäopetus jatkuu myös tulevaisuudessa osana normaalia opetusta. Verkko-opinnot ovat yksi opetusmuoto ja -tapa muiden joukossa.

Erityisopettajat ja kuraattorit opiskelijoiden tukena

TAIssa erityisopetus on järjestetty koko korona-ajan lähiopetuksena kulloinkin voimassa olevat rajoitukset huomioiden. Myös ammatillisten ohjaajien pitämät läksypajat ja kuraattorien jakamat ruokakassit ovat olleet opiskelijoiden tukena ja apuna muuttuneissa tilanteissa.

Erityisopettajan työssä tärkeää on ollut valaa opiskelijoihin uskoa, että tästä ajasta selvitään. Erilaisilla opiskelutekniikoilla ja -tavoilla on pyritty löytämään jokaiselle sopiva tapa saada opinnot etenemään.

Oppimon läksypaja oli opiskelijoille niin tärkeä, että sisään jonotettiin.

− Opiskelijat olivat todella iloisia, että mahdollisuus lähiopetukseen tarjottiin. Kun ensimmäiset olivat saaneet tehtävät tehtyä, seuraavat pääsivät sisään, muistelee erityisopettaja Kirsi Hellman-Suominen.

Toisilla etäajan vaikutukset opintoihin ovat tulleet esiin vasta vähitellen, kun on palattu takaisin lähi- ja hybridiopetukseen.

− Osalla opiskelijoista on vaikeuksia palata takaisin normaaliin opiskeluarkeen, kun ensin on tsempattu ja sopeuduttu etäopetukseen. Nämä ovat haasteita, joita kuraattorin työssä näkyy nyt, sanoo Marko Winter.

− Opiskelijat ovat myös huomanneet, miten tärkeää yhteisöllisyys on ja, miten yksinäinen olo voi olla, kun yhteisöllisyys häviää, Winter muistuttaa.