Turun ammatti-instituutti monipuolistaa sosiaali- ja terveysalan koulutustaan tarjoamalla perustutkintoa suorittaville mahdollisuuden opiskella ammattikorkeakouluopintoja jo toisella asteella. Yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa kehitetty opintokokonaisuus hyödyttää opiskelijaa jatko-opinnoissa ja nopeuttaa valmistumista.

Turun ammatti-instituutissa syksyllä 2022 opintonsa aloittavilla sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilla on mahdollisuus laajentaa osaamistaan perustutkinnon ohella Turun ammattikorkeakoulun opintojen parissa. TAIn ja Turun ammattikorkeakoulun yhteistyönä on kehitetty väyläopintojen kokonaisuus, jossa suoritetut opinnot voidaan ottaa osaksi ammattikorkeakoulututkintoa opiskelijan jatkaessa opintojaan. Syksyllä alkaviin väyläopintoihin haetaan motivaatiokirjeellä. Opinnoista kiinnostuneet haastatellaan ja väyläopintoihin valituista opiskelijoista muodostetaan oma ryhmä.  

Tavoitteena on kannustaa opiskelijoita jatkamaan opiskelua valitsemallaan alalla ja edistää sitoutumista sosiaali- ja terveysalaan. 

Yksilöllisiä polkuja pitkin työelämään tai jatko-opintoihin 

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on olla kaikille avoin väylä joko työelämään tai jatko-opintoihin. Opintotarjontaa kehitetään luomalla yksilöllisiä polkuja. 

− Terveysalan amk-väylä on polku niitä opiskelijoita varten, joiden tavoitteena ovat opinnot ammattikorkeakoulussa, kertoo koulutuspäällikkö Kalle Ojanen.  

− Haluamme olla edelläkävijöitä uusien opiskelupolkujen kehittämisessä Suomessa. Kumpikin koulutuksenjärjestäjä hyötyy tästä kehittämistyöstä. Kaikki ovat voittajia – opiskelijat kaikkein eniten, Ojanen jatkaa. 

Näköalapaikka korkeakouluopintoihin 

Sosiaali- ja terveysalan väyläopinnot sisältävät monimuotoisesti lähiopetusta ja -ohjausta, verkko-opintoja ja itsenäistä opiskelua. Lähiopetus ja -ohjaus toteutuvat pääsääntöisesti Turun ammatti-instituutissa, mutta osa oppitunneista järjestetään Turun ammattikorkeakoulun tiloissa ICT-talolla.  

35 opintopisteen laajuiset opinnot tarjoavat ammatti-instituutin opiskelijoille näköalapaikan ammattikorkeakouluopintoihin. Ne lisäävät tietoutta opiskelun vaatimuksista, parantavat valmiuksia mahdollisiin tuleviin korkeakouluopintoihin ja nopeuttavat valmistumista opiskelijan hakeuduttua myöhemmin ammattikorkeakouluopintoihin.  

− Turun ammatti-instituutin opiskelijat ovat jo useita vuosia suorittaneet Turku ammattikorkeakoulussa väyläopintoja suppeampia polkuopintoja. Olemme erittäin ylpeitä yhteistyön laajenemisesta ja toivotamme omalta osaltamme ammatti-instituutin väyläopiskelijat lämpimästi tervetulleeksi, koulutus- ja tutkimuspäällikkö Camilla Laaksonen Turun ammattikorkeakoulusta sanoo. 

Sosiaali- ja terveysalan väyläopintojen pedagogisena lähtökohtana ovat innovaatiopedagogiikka sekä osallistavan ja tutkivan oppimisen periaatteet. Innovaatiopedagogiikka perustuu kokeiluun, tiedon ja osaamisen jakamiseen sekä erilaisten näkökulmien yhdistämiseen. Keskeistä innovaatiopedagogiikassa ovat työelämälähtöisyys ja -yhteistyö, kansainvälisyys, yrittäjyys ja systeeminen ajattelu.  

Turun ammatti-instituutin ja Turun ammattikorkeakoulun yhteisiä väyläopintoja on kehitetty osana Oikeus osata -kehittämisohjelman Polkuja-hanketta (Opetushallitus, 2021–2022). Ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa-arvoa parantavan Oikeus osata -kehittämisohjelman tavoitteena on osaltaan varmistaa, että kaikki ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat saavat vankan ammattiosaamisen ja hyvät perustaidot työtä, elämää ja elinikäistä oppimista varten. Jatko-opintovalmiuksien vahvistamisen tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia suorittaa korkea-asteen tutkinto ammatillisen perustutkinnon jälkeen.   

Katso video sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulupolusta: