Turun ammatti-instituutille rakennetaan Hiilineutraali Turku 2029 -ilmasto-ohjelmaa noudattava kestävyyssuunnitelma. Suunnitelma tehdään osana valtakunnallista ammatillisen koulutuksen Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset -projektia.

Lisätietoja:

  • Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi Hiilineutraali Turku 2029 -ilmasto-ohjelman vuonna 2018. Ohjelmaa toteutetaan muun muassa investoimalla kestävään energiaan ja infrastruktuuriin sekä vähähiiliseen liikenteeseen. Kiertotalous ja tekeillä oleva resurssiviisauden tiekartta näyttelevät myös tärkeää roolia toiminnassa. Ohjelmaan halutaan osallistaa kaupunkikonsernin lisäksi myös alueen yhteisöt, asukkaat ja yritykset. Lisätietoja: www.turku.fi/hiilineutraaliturku
  • Opetushallituksen uutinen 16.12.2021: Kestävää kehitystä tuetaan ammatillisessa koulutuksessa 3,5 miljoonalla 

Turun kaupunki on saanut 171 833 euron avustuksen Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset -projektin toteuttamiseen. Turku toimii projektissa monialaisten kunnallisten ammattioppilaitosten verkoston vetäjänä, ja mukana ovat myös Helsinki, Vantaa, Tampere ja Kajaani. Toimenpiteet toteutetaan vuosina 2021–2023.

– Projektissa edistetään kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän toteutumista neljän työkokonaisuuden avulla. Paneudumme johtamiskäytäntöihin ja toimintakulttuuriin, pedagogisiin ratkaisuihin ja oppimisympäristöihin, osaamisen ja työelämäyhteistyön kehittämiseen sekä hiilijalanjäljen mittaamiseen ja seurantaan, kertoo projektipäällikkö Sanna Paloposki.

Yhteistyötä tehdään myös Sataedun ja tämän suunnitteleman kansallisen koordinaatiohankkeen kanssa. 

Tavoitteena kokonaisvaltainen muutos

Turun ammatti-instituutti on määrittänyt toiminnalleen strategiset painopisteet, joista “Meillä on vain yksi maapallo - kestävä kehitys ja kiertotalous, yhteiskuntavastuu” on yksi. Projektissa laaditaankin TAIlle kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän ohjelma ja aloitetaan sen toteuttaminen. Ohjelma nojaa Turun kaupungin ilmastotavoitteisiin ja kansalliseen ammatillisen koulutuksen kestävyystiekarttaan. Tavoitteena on kokonaisvaltainen muutos ammatillisessa koulutuksessa.

– Verkoston kaikilla kaupungeilla on kunnianhimoiset, koko kaupunkiorganisaation kattavat ilmastotavoitteet. Turun lisäksi Helsinki, Tampere ja Vantaa pyrkivät hiilineutraliteettiin jo kuluvan vuosikymmenen aikana, Paloposki huomauttaa.

Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus viedä ilmasto- ja kestävyysosaamista eteenpäin. Kun koulut toimivat vastuullisesti ja ympäristöystävällisyys sisältyy ammattivaatimuksiin automaattisesti, toimillamme on valtava vaikutus

Paloposken mukaan kestävyyssuunnitelman tekemisessä tullaan huomioimaan Sataedun tekemä ammatillisen koulutuksen kansallinen kestävyystiekartta, jota jokainen oppilaitos toteuttaa omalla tavallaan. Keskeistä on opiskelijoiden ja henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän toimenpiteisiin ja niiden suunnitteluun.

– TAIn henkilöstön koulutuksissa, tutkintojen opetuksen sisällöissä ja materiaali- ja laitehankinnoissa sekä niiden kierrättämisessä pyritään huomioimaan kestävä kehitys sekä vihreän siirtymän arvot. TAIssa on uutena ammatillisena valinnaisena tutkinnonosana Ilmastovastuullinen toiminta, joka sopii kaikille tutkinnoille ja osaamisaloille, kertoo ammatillisen koulutuksen palvelualuejohtaja Hannu Immonen.

Kestävän tulevaisuuden ammattilaisia

TAIn kestävyystiekartta tulee rakentumaan ruoan, liikkumisen, energian, rakentamisen, veden ja materiaalien kierron ympärille. Yhtenä konkreettisena tavoitteena on esimerkiksi, että tulevaisuudessa kaikki ammatillisen koulutuksen tapahtumat järjestetään Kestävän tapahtumajärjestämisen ohjeiden mukaisesti.

– Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus viedä ilmasto- ja kestävyysosaamista eteenpäin. Kun koulut toimivat vastuullisesti ja ympäristöystävällisyys sisältyy ammattivaatimuksiin automaattisesti, toimillamme on valtava vaikutus, Paloposki iloitsee.

Tärkeintä onkin kestävyyssuunnitelman tekeminen ja sen jalkauttaminen kaikkeen tekemiseen: tulevaisuuden ammattilaisia opetetaan jo alusta alkaen toimimaan kestävällä tavalla ja viemään osaamistaan tulevaisuuden työpaikoille.

– Tavoitteena on varmistaa, että oppilaitosten johto ja muu henkilöstö ymmärtää kestävän tulevaisuuden merkityksen ja toimii sen tavoitteiden mukaisesti. Opiskelijat ja oppilaitoksen henkilöstö osallistuvat ilmastotoimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen ja ilmasto- ja kestävyysosaaminen sisällytetään opetukseen ja tutkintoihin. Hankkeen aikana myös mitataan hiilijalanjälki vähintään yhdessä TAIn koulutalossa, Paloposki tiivistää.