Opetushallituksen opiskelijoille ja työpaikoille suunnatut kyselyt antavat oppilaitoksille arvokasta tietoa toiminnan kehittämisen tueksi.

Opetushallitus on laatinut ammatillisten oppilaitosten käyttöön amiskyselyt (aloitusvaihe ja päättövaihe) sekä työpaikkaohjaajakyselyn ja työpaikkakyselyn. Kyselyiden tulokset antavat oppilaitokselle tietoa toiminnan kehittämisen tueksi sekä vaikuttavat oppilaitoksen valtiolta saamaan rahoitukseen.

Aloituskysely lähetetään opiskelijalle opintojen alkaessa HOKSin ensikertaisen hyväksymisen jälkeen. Päättövaiheen kysely lähtee opiskelijalle valmistumisen yhteydessä.

Ammatti-instituutille kyselyistä saatu palaute on korvaamattoman tärkeää toiminnan kehittämiseksi.

Opiskelijat suosittelisivat Turun ammatti-instituuttia

Amiskyselyn aloitusvaiheen kysymyksen ”suosittelisitko oppilaitosta” (asteikolla 1–10) TAI on parantanut tulostaan vuodesta 2018 vuoteen 2022 (tilanne 18.5.2022). Tulos on noussut vuoden 2018 8,12 vuoden 2022 8,82, kymmenen tarkoittaessa, että opiskelija suosittelisi oppilaitosta erittäin mielellään ja nollan tarkoittaessa, ettei suosittelisi ollenkaan.

 

Työpaikkaohjaajakysely lähetetään työpaikkaohjaajalle työpaikkajakson päätyttyä. TAIn työpaikkaohjaajakyselyn kyselyn vastausten keskiarvo on 4,0 (asteikko 1-5, Vipunen 11.5.2022)

Työpaikkakysely lähetetään työpaikoille kaksi kertaa vuodessa. TAIn vastausten keskiarvo tässä kyselyssä on 4,2 (asteikko 1-5, Vipunen 11.5.2022)

Kaikkien ammatillista koulutusta järjestävien oppilaitosten kyselyiden tulokset ovat nähtävissä OPH:n Vipunen tietopalvelussa: www.vipunen.fi