Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia on ammatti- ja toimialojen rajoja ylittävä yhteistyöverkosto, joka yhdistää osaamis- ja koulutustarpeen ennakointiin käytettävät voimavarat maakunnassa.

Verkostossa ovat mukana Ammattiopisto Livia, Novida, Raseko, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Teknologiakampus Turku, TE-palvelut, Terveyskampus Turku, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Turun ammatti-instituutti, Turun ammattikorkeakoulu, Turun kauppakamari, Turun yliopisto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen yrittäjät ja Yrityssalo Oy. Kehittämistyössä on mukana myös varsinaissuomalaisia yrityksiä eri toimialoilta. Koordinoinnista, tietopalvelusta ja viestinnästä vastaa Varsinais-Suomen liitto.

Ennakointiakatemian tavoitteena on nostaa Varsinais-Suomen yritysten ja koulutusorganisaatioiden osaamisen tasoa osaamis- ja koulutustarpeen ennakoinnissa ja vahvistaa maakunnan yritysten tulevaisuudennäkymiä koskevan ennakointitiedon saatavuutta ja hyödyntämistä. Ennakoinnin painopisteenä ovat osaamisen sisällölliset tarpeet keskipitkällä aikavälillä maakunnan kärkialojen (ICT, kauppa, logistiikka, luovat alat, lääkekehitys, matkailu, meriklusteri, rakennus- ja kiinteistöala, ruokaketju, SOTE ja hyvinvointi, terveysteknologia ja valmistava teknologiateollisuus) skenaariotyön ja osaamisen profiloinnin sekä oppilaitostyöskentelyn muodossa. Osaavan työvoiman saatavuuskysymykset ovat esillä skenaarioissa ja keskustelussa.

Ennakointiakatemian toiminta käynnistyi nykymuodossaan 1.1.2021. Verkostoa ja sen toimintaa on rakennettu vuodesta 2017. Toiminnan aikana maakunnan kärkialoille on muodostettu 12 työryhmää oppilaitos- ja viranhaltijaedustajista. Yhteensä työryhmissä on yli 100 henkilöä.  Käytännön työn hallinnointi tapahtuu koordinaatioryhmässä.

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian kotisivut: Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia

Julkaisut:

Lisätietoja: