Turun ammatti-instituutin kumppanuussopimus hoivapalveluja yksityisesti tuottavan Attendon kanssa mahdollistaa työvaltaisen lähihoitajakoulutuksen. Uudentyyppinen koulutus tarjoaa lähihoitajaksi opiskelevalle aitiopaikan työelämään heti opintojen alusta asti.

Lähihoitajaopiskelija Johanna Özsan Villa Hirvensalon asukkaan kanssa.

Turun ammatti-instituutin ja Attendon yhteistyössä toteuttama uudentyyppinen lähihoitajien koulutus käynnistyi viime syksynä. Jatkuvan haun kautta opintoihin tulleet opiskelijat osallistuvat niin perinteisille oppitunneille kuin työharjoitteluunkin pääosin Attendo Villa Hirvensalon hoivakotien tiloissa. Opiskelijoille laadittiin henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma.

– Suunnitelman mukaisesti heillä on ollut viikossa joko kaksi tai kolme oppitunteihin jakautuvaa opiskelupäivää. Kahtena päivänä viikossa opiskelijat ovat mukana hoitotyössä Villa Hirvensalon kahdessa ikääntyneille palveluja tarjoavassa hoivayksikössä, kertoo ammatillinen opettaja Katri Haaramäki TAIn Sosiaali- ja terveysalan koulutusyksiköstä.

Uudentyyppisellä yhteistyöllä halutaan hyödyttää niin opiskelijaa, oppilaitosta kuin työelämääkin ja jakaa osaamista molempiin suuntiin. Oppimisessa hyödynnetään aitoja työelämän tilanteita ja hoivakotia oppimisympäristönä.

Opiskelijoiden on tarkoitus valmistua lähihoitajiksi reilussa kahdessa vuodessa. Ensimmäisen vuoden aikana tavoitteena on ollut suorittaa ammatillisista tutkinnon osista kaksi ensimmäistä, jonka jälkeen opiskelijat jatkavat opintojaan Attendossa oppisopimusopiskelijoina valmistumiseensa asti. Tämän jälkeen he mahdollisesti myös työllistyvät Attendolle.

Attendo on julkisten hoivapalveluiden yksityinen tuottaja, joka työllistää 14500 ammattilaista ympäri maata. Se tarjoaa palveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille ja vammautuneille henkilöille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä lastensuojelun asiakkaille.

‒ Attendo on halunnut lähteä ratkaisemaan valtakunnassa vallitsevaa hoitajapulaa tekemällä yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Tämä on ihan uudentyyppinen ja erilainen pilotti, sanoo Attendo Villa Hirvensalo Hoivakoti 1:n johtaja Kaija-Leena Keränen.

Johanna Özsan, Ida-Lotta Kiviluoma, Katri Haaramäki ja Kaija-Leena Keränen Attendo Villa Hirvensalon pihalla.

Opiskeltava teoria heijastuu heti käytäntöön

Syksyllä 2021 uusi opiskelijaryhmä aloitti opinnot Villa Hirvensaloon rakennetussa luokkatilassa. Opiskelijat jakaantuivat hoivakodin kahteen vierekkäin sijaitsevaan yksikköön ja kävivät niissä työharjoittelussa kahtena päivänä viikossa.

‒ Se mikä alkuviikosta oli täällä teoriassa läpikäyty, jollain tavalla nähtiin suoraan tuolla käytännön kentällä, Haaramäki toteaa.

Hyvällä suunnittelulla mahdollistuu toimiva teorian ja käytännön vuoropuhelu.

‒ Opiskelijaa ohjaamassa on työelämä – eli kertomassa, mitkä ovat työelämän vaatimukset ja millä pelisäännöillä siellä pelataan - ja minä puolestani olen kertomassa koulun näkemyksistä, jatkaa Haaramäki. 

Hän uskoo uudentyyppisen mallin myös lisäävän opiskelijoiden motivaatiota opiskeluun, kun ollaan jatkuvasti lähellä työelämän oikeita tilanteita.

Työvaltainen opiskelu sopii ’tekijöille’

Edellisen kerran 1990-luvulla opiskellut Johanna Özsan on yksi Villa Hirvensalossa aloittaneesta kahdeksasta opiskelijasta. Hän jää tutuksi tulleeseen hoivakotiin kesätöihin ja jatkaa opintoja syksyllä oppisopimusopiskelijana.

‒ Koska pääsimme opiskelemaan tänne työympäristöön, aika on mennyt tosi nopeasti. Olemme oppineet tuntemaan täällä olevia työntekijöitä ja asukkaita, kertoo Özsan.

Jo parikymppisenä Johanna hankki kokemusta hoitotöistä. Sen jälkeen vuosia kului muissa töissä ja työskennellessä perhehoitajana kotona. Täällä työ ikääntyneiden parissa on varmistunut omaksi alaksi.

‒ Tämä on ammatti, joka opitaan pitkälti tekemällä. Olen tekijä, enkä viihtyisi hyvin koulunpenkillä, minulle sopii tällainen koulutus.

Tiiviisti yhteen hitsautunut opiskelijaporukka tuuppii kannustavasti toinen toistaan eteenpäin - Johanna ryhmälle eräänlaisena äitihahmona.

‒ Tullaan tosi hyvin toimeen ja meillä on hyvä yhteishenki, vaikka ikähaarukka onkin iso.

Attendon arvot tulevat tutuiksi

‒ Nämä nyt täällä olleet kahdeksan opiskelijaa ovat helmiä, joista tulee hyviä työntekijöitä. Toivon mukaan he myös jäävät Attendolle. Tässä mallissa pääsemme tutustumaan toisiimme pidemmältä ajalta ja opimme tuntemaan opiskelijan paremmin ihmisenä ja työntekijänä, kiittelee Attendo Villa Hirvensalo Hoivakoti 2:n johtajaa sijaistava Ida-Lotta Kiviluoma.

Perinteiseen opetukseen verrattuna Kiviluoma näkee työvaltaisessa koulutuksessa useita etuja. Niistä tärkeimpiä on se, että opiskelijat tutustuvat Attendon omiin arvoihin alusta alkaen.

‒ Pääsemme opettamaan suoraan Attendon omia tapoja liittyen päivärytmiin, asukkaan kohtaamiseen ja muuhun. Opiskelija pääsee säännöllisesti kentälle ja toteuttamaan heti tunneilla opittua, Kiviluoma sanoo.

Myös Kaija-Leena Keräselle kokemus on ollut positiivinen.

‒ Tässä mallissa opiskelijoiden ohjaus on jatkuvaa ja jokapäiväistä. On myös hyvä, etteivät opiskelijat vaihdu koko ajan. Hyviä opiskelijoita on tullut ja kolme heistä on jäämässä tänne syksyllä oppisopimuksella.

‒ Jos opiskelija yhtäkkiä toteaakin, ettei tämä ollutkaan minun juttuni, tulee se tilanne aika äkkiä eteen. Jos taas koulussa istuva opiskelija ei osaakaan suhteuttaa opittua asiaa käytäntöön, saattaa mennä pitkäänkin ennen kuin hän huomaa, onko omalla alallaan vai ei, Keränen jatkaa.

Koulutuksen aikana on tehty yhteystyötä myös vieressä toimivan varhaiskasvatuksen kanssa. Opiskelija on päässyt kokeilemaan, millaista olisi tehdä lähihoitajana töitä lasten kanssa. 

Ohjattuna saa osallistua hoitotyöhön

Opintojen alussa opiskelijat lukivat asukkaiden kanssa lehteä, heittelivät palloa tai pelasivat muistipeliä, tarjosivat erilaista viriketoimintaa. Käytyään perushoidollisen jakson Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen, ovat he vähitellen päässeet oman mielenkiinnon ja uskalluksen myötä mukaan myös hoitotyöhön työparina ohjaajan kanssa.

‒ Kaikkea saa tehdä mitä haluaa: lääkkeet pääsee jakamaan, haavat hoitamaan ja katetroimaan, mutta he toimivat tietysti ohjattuna, Kiviluoma korostaa.

Vuoden aikana on tehty monipuolista yhteistyötä oppilaitoksen ja työpaikan välillä.

‒ Esimerkiksi opettajien keväisen lakon aikana sairaanhoitaja otti koko opiskelijaryhmän haltuunsa ja ryhmä kiersi katsomassa ja hoitamassa erilaiset haavat. Opiskelijoilta tuli siitä valtavan hyvää palautetta, Haaramäki kertoo.

Ja kun puolin ja toisin ollaan tultu tutuiksi, ovat opiskelijat käyneet paikkaamassa hoivakodissa akuutteja sijaistarpeitakin.

Syksyllä jatketaan tietyin muutoksin

Syksy ja kevät ovat antaneet kaikille osapuolille arvokkaita kokemuksia. Ensi syksynä koulutusta toteutetaan uuden opiskelijaryhmän kanssa tietyin muutoksin. Attendo tulee sijoittamaan 12 opiskelijaa Turun alueella sijaitseviin toimipisteisiinsä. Villa Hirvensalossa aloittaa neljä opiskelijaa. Lisäksi haetaan muita yhteistyökumppaneita, jotta saadaan kokoon isompi ryhmä.

‒ Ryhmän on tarkoitus opiskella siten, että se on aina viikon koulussa ja viikon työssä. Näin saadaan pidempi yhtenäinen työssäoloaika, koska kaksi päivää osoittautui hiukan liian lyhyeksi ja jaksotus rikkonaiseksi. Opetus järjestetään koululla. Tällä viikko-viikko -systeemillä viedään läpi koko kahden vuoden koulutus, selvittää Haaramäki.

Teksti ja kuvat: Lea Froloff