Tiedonsiirron tarkoituksena on tukea oppivelvollisen tai oppijan siirtymistä toisen asteen koulutukseen, tunnistaa ja ennaltaehkäistä tekijöitä, joista voi seurata keskeyttämisen ja syrjäytymisen riskiä sekä edistää oppijoiden integroitumista uuteen oppimisympäristöön.

Nivelvaiheen tiedonsiirrolla varmistetaan erityisen tuen ja muun tuen tarpeen jatkuminen toisella asteella. Tietoja tarvitaan, kun suunnitellaan uuden oppijan opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja (OPVA), erityistä tukea ja mahdollisesti tarvittavaa muuta tukea.

Nivelvaiheen tiedonsiirron lupa määritellään lainsäädännössä (Oppivelvollisuuslaki, Tietosuoja-asetus ja –laki), mutta huoltajan kanssa on hyvä keskustella tietojen luovuttamisesta. Jokaiselle TAIn oppijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) yhteistyössä oppijan ja huoltajan kanssa.

Asiointipalvelu Wilmassa käynnistyy elokuussa 2022

Ohjaamme peruskouluja ja muita koulutuksen järjestäjiä asioimaan nivelvaiheen tiedonsiirtoasioissa TAIn opintohallintojärjestelmässä, Wilmassa, toimintavuoden 2022-2023 käynnistymisen jälkeen. Liitteenä voi olla tarkka valokuva tai skannattu kopio. Oikea aika nivelvaiheen tiedonsiirrolle on, kun siirtyvän oppijan opiskeluoikeus näkyy Koski-järjestelmässä. Oppija on tällöin vastaanottanut ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeuden TAIssa ja HOKSin laatiminen on käynnistynyt.

Wilmassa tiedon vastaanottaa TAIn opinto-ohjaaja. Tietoja käsittelevät oppijan nivelvaiheen tutkinnon tai koulutuksen ohjauksesta ja tuesta vastaavat henkilöt sekä erillisellä suostumuksella opiskeluhuollon henkilökunta.

Toimintaa on kehitetty OPH:n Ohjauksen nivelet kuntoon -hankerahoituksella.

Lisätietoja antavat:

Opinto-ohjaajat Sari Iinattiniemi tai Jaana Åkerroos
etunimi.sukunimi@edu.turku.fi