Turun ammatti-instituutti palkittiin Autoalan koulutuksen järjestäjä -palkinnolla alan osaajatapahtumassa, AKL Tech Dayssä, Jyväskylässä keskiviikkona.

− Tämän hetken suurimpia haasteita autoalalla on osaavan työvoiman saatavuus ja yritysten kyky vastata toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin. Tarvitaan pitkäjänteistä yritys-oppilaitosyhteistyötä kaikkien kouluasteiden kesken. Turun ammatti-instituutin toiminnassa korostuu vahva kehitystyö osaamisen kehittämisessä uuden teknologian laitteita hyödyntäen sekä esimerkillinen yhteistyö alueen yritysten kanssa, toteaa säätiön asiamies, Autoalan Keskusliiton tekninen johtaja Jouko Sohlberg.

Uusien teknologioiden ja palveluliiketoiminnan kehityksen myötä on tärkeää entisestään vahvistaa koulutuksen ja tutkimustoiminnan toimintaedellytyksiä ja korkeaa laatua.

Autoalan Keskusliiton omistama säätiö palkitsee vuosittain ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjän, joka on esimerkillisesti kehittänyt autoalan koulutustoimintaa oppimisen, toimintaympäristön muutosten ja teknologian kehittymisen näkökulmasta. Voittaja saa palkinnoksi alan opettajien koulutukseen tarkoitetutun rahapalkinnon ja pokaalin.

− Olemme panostaneet oppimisympäristöjen ja opettajien osaamisen kehittämiseen. Oppimisympäristöjen kehittämisprojektit on tehty vahvassa yhteistyössä laitetoimittajien kanssa ja opettajien pätevöittämiskoulutuksiin olemme saaneet kumppanit merkkiorganisaatioista. Työelämä on mukana kaikessa tekemisessämme. Henkilökuntamme on sitoutunut esimerkillisesti uusien opetusmenetelmien ja välineiden käyttämiseen, ja opiskelijat viihtyvät ja työllistyvät hyvin, kertoo Turun ammatti-instituutin lehtori Hermanni Salonen.

Autoalan Keskusliiton omistama Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö on perustettu vuonna 1961 edistämään autoalan ammatillista koulutusta osaavan työvoiman varmistamiseksi autoalalle. Säätiö on vuosia toiminut yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Se tukee autoalan opettajien täydennyskoulutusta ja tutkimustoimintaa mm. järjestämällä vuosittain autoalan opettajille suunnatut koulutuspäivät. Auto- ja työkonetekniikan professuuri perustettiin Oulun yliopistoon vuonna 2010 säätiön tukemana. Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun perustettiin vuonna 2020 ensimmäinen autoalan liiketoiminnan professuuri tavoitteena kehittää alan liiketoimintaa, vastata tulevaisuuden haasteisiin tutkimuksen avulla ja edistää alan koulutusta kaikilla asteilla.