Turun ammatti-instituutti järjestää autoalan opettajien valtakunnalliset koulutuspäivät 22.-23.11.2022 Turussa. Autotekniikka uudistuu nopeasti ja opetuksen on uudistuttava sen mukana. Koulutuspäivillä tutustutaan uusimpiin alan opetusta tukeviin innovaatioihin ja asiantuntijoiden näkemyksiin.

Ajoneuvoala ja sen koulutus ovat valtavassa murroksessa. Erityisesti sähköiset voimanlähteet ajoneuvoissa yleistyvät vauhdilla ja osaavaa työvoimaa tarvitaan runsaasti.

Turun ammatti-instituutti on panostanut oppimisympäristöjen ja opettajien osaamisen kehittämiseen. Oppimisympäristöjä on kehitetty yhteistyössä laitetoimittajien kanssa ja opettajien pätevöittämiskoulutuksiin on saatu kumppanit merkkiorganisaatioista. Näistä investoinneista kertynyttä tietoa halutaan jakaa nyt myös muille alan koulutuksenjärjestäjille.

− Päätimme järjestää valtakunnalliset koulutuspäivät, joissa yhdessä kumppaniemme kanssa jaamme tätä meille kertynyttä tietoa myös muille. Nämä ovat järjestyksessään ensimmäiset, mutta jo nyt on vahva visio, että näistä tulee perinteiset Turun koulutuspäivät, kertoo koulutuspäivien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaava Hermanni Salonen Turun ammatti-instituutista.

Koulutuspäivien aiheina ovat mm. simuloidut oppimisympäristöt käytännön opetuksessa, ajoneuvojen sähköistymisen vaikutukset opetukseen, ohjelmoitavat opetuskonseptit perusopetuksen tukena, digitaaliset opiskelu- ja harjoitteluympäristöt sekä autoalan tilanne ja kehityssuunnat tulevaisuudessa.

Koulutuspäiville osallistuu noin 70 opettajaa ympäri Suomea ja luennoimassa on 14 alan erikoisosaajaa Suomesta, Hollannista, Britanniasta ja Latviasta.

Autoala palkitsi TAIn koulutustoiminnan kehittämisestä

Turun ammatti-instituutti palkittiin syyskuussa Autoalan koulutuksen järjestäjä -palkinnolla alan osaajatapahtumassa Jyväskylässä.

− Osaavan työvoiman saatavuus ja yritysten kyky vastata toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin ovat tämän hetken suurimpia haasteita autoalalla. Tarvitaan pitkäjänteistä yritys-oppilaitosyhteistyötä kaikkien kouluasteiden kesken. Turun ammatti-instituutin toiminnassa korostuu vahva kehitystyö osaamisen kehittämisessä uuden teknologian laitteita hyödyntäen sekä esimerkillinen yhteistyö alueen yritysten kanssa, toteaa säätiön asiamies, Autoalan Keskusliiton tekninen johtaja Jouko Sohlberg.