Terveysteknologian koulutukseen keskittyvälle Care about IT -hankkeelle myönnettiin neljä miljoonaa euroa Euroopan komission Erasmus+ -rahoitusta. Noorderpoort Collegen johtamassa neljän maan yhteishankkeessa Turun ammatti-instituutin (TAI) osuus on lähes 700 000 euroa.

Care about IT -hankeverkoston neljällä jäsenmaalla on yhteisenä ongelmana väestön ikääntyminen ja siitä johtuva hoito- ja hoivatyön kasvava tarve. Vastauksena haasteeseen hankeverkosto parantaa hoitotyön tuottavuutta mm. kouluttamalla terveysteknologian osaajia sekä arkipäiväistämällä teknologian käyttöä hoitotyön tukena.

TAI vastaa hankkeessa terveysteknologian opetuksen ja täydennyskoulutuksen kehittämisestä lisäämällä IT- ja hoitoalojen yhteistyötä.

- Hyvinvointiteknologian osaaminen on tulevaisuudessa aivan välttämätöntä hoitoalan osaamista, koska alalla on akuutti työvoimapula, Turun ammatti-instituutin koulutuspäällikkö Kalle Ojanen sanoo.

- Meidän täytyy järjestää myös alan täydennyskoulutuksia ja yritysyhteistyötä. Työpaikoilla on pulaa ajantasaisesta teknologian hyödyntämisen osaamisesta, mikä on tulevaisuudessa pärjäämisen ehdoton edellytys.

Rahoitus lisää terveysteknologian opetusta Turun ammatti-instituutissa

Rahoituksen avulla Turun ammatti-instituutin tietotekniikan ja sosiaali- ja terveysalan opettajat kehittävät koulutusta, jatkotutkintoja ja yritysyhteistyötä.

Jatkossa opiskelijat voivat suorittaa TAIssa terveysteknologiaan liittyviä täydennyskoulutuksia, eli ns. mikrokrediittejä. Niitä tarjotaan myös yrityskumppaneille.

- Meillä on paljon opiskelijoita oppisopimuksella eri yrityksissä. Jatkossa pystymme tiivistämään yhteistyötä yritysten kanssa tarjoamalla niiden henkilökunnalle terveysteknologiaan liittyviä koulutuksia.

Jo nyt TAIssa voi opiskella tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa hyvinvointiteknologia-asentajaksi.

- Kyse on tulevaisuuden työnkuvasta, mikä on edellytyksenä hyvinvointiteknologian käytön kehittymiselle, Ojanen kehuu.

Ainutlaatuinen rahoitus

Euroopan komission Erasmus+ -rahoitus on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen huippuyksikköjen (Centre of Vocational Excellence, CoVE) perustamiseen. Care about IT -hankeverkostossa huippuyksikköä johtaa Noorderpoort College, Hollannista.

Huippuyksiköt auttavat lisäämään yhteistyötä alueellisten toimijoiden kesken sekä muokkaamaan koulutustarjontaa vastaamaan entistä paremmin elinkeinoelämän tarpeisiin.

Vuosittain Center of Vocational Excellence eli CoVE-tukea myönnetään yhdelletoista huippuyksikköhankkeelle. Kyse on nelivuotisesta rahoituksesta, jonka suuruus on aina neljä miljoonaa euroa.

- CoVE on erittäin tavoiteltu hankerahoituksen muoto, jota saa alle kymmenen prosenttia hakijoista Euroopassa. Emme ole saaneet aikaisemmin tämän tason hankkeita läpi, Ojanen iloitsee saatua rahoitusta.

Huippuyksikköjen verkostoon kuuluu Turun ammatti-instituutin ja Noorderpoort Collegen lisäksi oppilaitoksia Italiasta, Hollannista ja Virosta. Turusta hankkeessa on mukana myös Turku City Data Oy.

- Verkosto mahdollistaa jatkossa asiantuntijoiden ja opiskelijoiden vaihtomahdollisuuksien lisääntymisen muissa kumppanimaissa, Ojanen kehuu.