Varsinais-Suomen ammatillisissa oppilaitoksissa vietettiin 20.4.2023 työelämässä oppimisen päivää. Päivän tarkoitus on muistaa ja palkita työssäoppimispaikkoja hyvästä yhteistyöstä.

Tämän vuoden teemana on kaikille toimialoille tärkeä työturvallisuus, joka korostuu työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Työnantaja vastaa sekä koulutus- että oppisopimusopiskelijan työturvallisuudesta, ja varsinkin nuoren opiskelijan osalta työturvallisuusasioiden läpikäynti on tärkeää.

Oppilaitoksessa työturvallisuuteen liittyviä asioita käydään läpi heti ensimmäisestä vuodesta alkaen. Työelämässä tapahtuvan oppimisen kautta ne konkretisoituvat sitten viimeistään opiskelijoille.

Työnantajan tulisi järjestää opiskelijalle työturvallisuusperehdytys, jossa huomioidaan myös opiskelijan lähtötaso. Esimerkiksi nuoren kohdalla voi eteen tulla tilanne, jossa perehdytys on tarvittaessa toistettava, ja asian ymmärtäminen varmistettava. Alaikäisten ja perustutkintoa suorittavien työturvallisuusperehdytys on muutenkin tehtävä erityisen huolella.

Palkituissa yrityksissä työturvallisuus on tärkeä asia

Domino kiinteistöpalvelut Oy:n työnjohtaja Hannu Kivinen kertoo, että yrityksessä työturvallisuuden merkitys on luonnollisesti suuri.

- Sen piiriin kuuluvat kaikki työntekijät, ja turvallisuus on oleellinen myös eri asiakaskohteissa, joissa heidän työntekijänsä työskentelevät.

Myös palkittavassa Yara Suomi Oy:ssa turvallisuus on ykkösasia, joka luo perustan kaikelle muulle.

- Me uskomme, että kaikki tapaturmat ovat ehkäistävissä. Haluamme, että kaikki täällä työskentelevät, ovat he sitten yaralaisia tai urakoitsijoitamme, pääsevät terveinä kotiin työvuoronsa jälkeen. Turvallinen toiminta on myös vahvasti sidoksissa luotettavuuteen ja kääntäen, kun asiat tapahtuvat suunnitelmallisesti ja hallitusti, tapaturmienkin määrä vähenee, sanoo tehtaanjohtaja Teija Kankaanpää.

Sosiaali- ja terveysalalla Hoitokoti Peltolassa päivittäisessä työssä turvallisuus varmistetaan yhteisillä toimintatavoilla, joita kaikki sitoutuvat noudattamaan.

- Esimerkkeinä turvallinen kulku kiinteistöissä, lääkkeiden käsittelyn turvallisuus, toiminta riski- ja hätätilanteissa. Työturvallisuus sisältää myös työhyvinvoinnin osa-alueen. Työssäjaksamista ja viihtymistä kartoitetaan työeläkeyhtiön vuosittaisella kyselyllä, kertovat työsuojelupäällikkö Juha Peltonen sekä työsuojeluvaltuutettu Anna-Liina Niemelä.

Esihenkilö ja perehdyttäjä opastavat opiskelijan turvallisiin työtapoihin

Työssäoppimaan tulevat opiskelijat aloittavat perehdytysjaksolla, ja sen aikana opiskelijat tutustuvat työympäristöön, työn riskeihin, yrityksen arvoihin sekä toimipisteen käytäntöihin ja pelisääntöihin.

- Työturvallisuudella ja turvallisilla työtavoilla on iso rooli perehdytyksessä, toteaa Teija Kankaanpää.

Työssäoppijan perehdytyksestä vastaa esihenkilö, ja usein nimetään erillinen perehdyttäjä. Perehdytysjakson päätteeksi työssäoppijat tuntevat työpaikan riskit ja niiden hallintakeinot, kuten työohjeet ja tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet. Perehdytyksen jälkeen työssäoppija kykenee itsenäiseen ja turvalliseen työntekoon. Osaan työtehtävistä vaaditaan testi, jossa varmistetaan henkilön riskien ymmärrys ja kyky turvalliseen työntekoon.

Hoitokoti Peltolaan tuleva uusi opiskelija tai työntekijä puolestaan saa luettavakseen turvallisuuskansion, johon on koottu tärkeimmät poikkeustilanteiden turvallisuusohjeet (mm. pistotapaturma, päihtynyt asiakas, palohälytys).

- Meillä opiskelijan perehdytyslomakkeeseen kuuluu työturvallisuuden osa-alue, jossa opiskelijan tehtävänä on täydentää vastauksia turvallisuutta koskeviin kysymyksiin, jatkaa työsuojelupäällikkö Juha Peltonen.

- Itse pohtien turvallisuusasiat jäävät parhaiten mieleen, korostaa vielä Anna-Liina Niemelä.

Kiinteistöpalveluissa kuten muissakin yrityksissä myös muiden, vanhempien työntekijöiden rooli työssäoppijan ohjaamisessa ja varusteiden käytössä sekä niiden oikein käyttämisessä on tärkeä. He valvovat ja opastavat nuorta huomioimaan työturvallisuusasiat ja ottamaan ne vakavasti, kertoo Hannu Kivinen.

Turun ammatti-instituutin palkitsemat yritykset:

Hoitokoti Peltola              
Kauneushoitola Laineella
TYKS lasten klinikan osasto MJ2, Leena Mäkilä
Paattisten päiväkoti, Merja Ketola
Ursuit, Liisa Jessen-Juhler
Palmia, Ninni Hiltunen
Leipomo Rosten, Emmi Ramberg
Åbo Akademi, Kim Lindell
Unica, Krista Vanhala
TOK, Kristiina Kesonen-Eskola
3P logistiikka, Jero Vainio
Volvo Truck Center