Wilma-ohjeet

Wilman osoite: https://turku.inschool.fi/

Opettajien ja henkiökunnan Wilma opastus, Sami Mäkelä

Opiskelija, ota Wilma ongelmissa yhteyttä opettajaan.

Wilmaan kirjautumisen ohjeet: 
https://edu.turku.fi/kirjautuminen-wilmaan-kayttokatkon-jalkeen/

 

Opiskelijan Wilma ohjeet

Opiskelijan henkilötietolomake (9.5.2023)

Opiskelijan etenemisen seuranta Wilman avulla (21.1.2021)

Opiskelijoiden Wilma opas (26.4.2018)

Työpaikalla järjestetävän koulutuksen-lomakkeet opiskelijalla (5.3.2021)

Opas opiskelijalle valintojen tekemiseen Wilman tarjottimelta (29.3.2021)

Opiskelijoiden ilmoittautuminen tenttiin Wilmassa (28.8.2021)

Opiskelijan ohje Osaamisen tunnustaminen Wilmassa (3.11.2021)

Opiskelijoiden loma-anomus (7.9.2017)

 

Opiskelijan Wilma ohjevideoita

Kuinka Opiskelija Selvittää Rästisuoritukset Wilmassa Ohjevideo (11.2.2021)

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen Päiväkirjat Wilmassa (10.3.2021)

Kotitehtävät ja tuntipäiväkirja (10.3.2021)

Hoks keskustelu valmistautuminen (10.3.2021)

Todistuksen liittäminen Wilman HOKS lomakkeelle (10.3.2021)

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen Ruokarahan hakeminen (10.3.2021)

 

Perusohjeita Opettajalle

Wilman perusohje Opettajalle (14.1.2020)

Wilman tuntimerkinnät (14.1.2020 )

Opiskelijan Tuntipäiväkirja (18.3.2020)

Opiskelijoiden loma-anomus (7.9.2017)

Yhteiset tutkinnon osat ja osa-alueet (1.4.2021)

HOKS

Wilma HOKS lomake (7.5.2021)

HOKS - keskustelun tueksi( 11.8.2020 )

PUK – diskussionsunderlag (9.9.2020)

Oppivelvollisuus tieto Wilmassa (3.11.2021)

Erityinen tuki ja muut tukitoimet (1.9.2021)

Opiskelijan Opinnot välilehti (1.6.2021)

Opiskelijan valinnat ja Opetusryhmä Wilmassa (15.4.2021)

Opas opiskelijalle valintojen tekemiseen Wilman tarjottimelta (29.3.2021)

Opiskelijoiden lisäys ja poisto Opetusryhmästä (31.3.2021)

Opetuksen ja ohjauksen tuntimäärät ja opiskelijan valinnat (13.10.2022)

Arviointi Wilmassa

Arviointi Opetusryhmän kautta (21.4.2022)

Opiskelijakohtainen arviointi Opinnot välilehden kautta (16.4.2020)

Näytöt ja tutkinnon osan arviointi (8.11.2022)

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen

Osaamisen arvioinnin Mukautus Wilmassa (4.3.2021)

Osaamisen Tunnustaminen

Erikoistapauksia tunnustamisessa (YTO tutkinnon osa, mukautettu tunnustaminen) (27.3.2023)

Osaamisen tunnustamisen Hakemus ja Päätös Wilmassa (7.3.2023)

Todistuksen lisääminen liitteenä Wilman HOKS lomakkeelle ( 5.12.2018)

Opiskelijan ohje Osaamisen tunnustaminen Wilmassa (3.11.2021)

 

KV-vaihto

Hakemus kansainväliseen opiskelijavaihtoon Wilmassa – vastuuopettajan ohjeet (8.4.2020)

Hakemus kansainväliseen opiskelijavaihtoon Wilmassa – opiskelijan ohjeet (8.4.2020)

Työpaikalla järjestettävä koulutus

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen osa-aikaisuuden merkitseminen (13.10.2022)

Hakutoiminto koulutussopimuksissa (7.10.2021)

Keskeneräinen Koulutussopimus (5.10.2021)

Koulutussopimuksen kirjaaminen (10.2.2021 )

Koulutussopimuksen tulostaminen, muokkaus ja poisto (10.2.2021)

AVI ilmoitus Wilmassa (18.11.2022)

Oppisopimuksen tiedot (30.3.2021)

Työpaikalla järjestettävä koulutuksen Lomake Opiskelijalle (15.8.2019)

Opas opiskelijan ateriakorvauksen hakemiseen (10.4.2018)

Ateriakorvauksen hyväksyminen (14.11.2016)

TAI:n omat oppimisympäristöt

Sopimus osaamisen hankkimisesta TAI:n omassa oppimisympäristössä (14.10.2022)

Näytöt

Näytöt ja tutkinnon osan arviointi (8.11.2022)

Sähköinen allekirjoitus

Koulutussopimuksen ja Näytön sähköinen allekirjoitus Wilmassa (8.2.2022)

Sähköinen allekirjoitus (8.2.2022)

Opintopalaute opiskelijoilta (6.10.2021)

Uusintakokeet

Wilman Tentti ilmoittautumiset (22.11.2022)

Opiskelijoiden ilmoittautuminen tenttiin Wilmassa (28.8.2021)

Muita Wilma ohjeita

Monialainen asiantuntijaryhmän (MAR) Wilma ohje (6.2.2023)

Kiusaamis- ja häirintätilanteiden selvitys lomake Wilmassa (31.1.2023)

Teams-ryhmä Wilman opetusryhmästä (30.3.2021)

Oppimistehtävät/Tentit Wilmassa (21.10.2020)

Työjärjestys Wilmasta kalenteriohjelmaan iCal-muodossa (10.9.2020)

Oma varaus Wilman työjärjestykseen(28.3.2022)

eHOKS virheiden korjaaminen (30.9.2021)

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueet ja opinnot 2022 (3.3.2022)

Paikallisiin osaamistavoitteisiin perustuva YTO valinnainen osa-alueen lomake (3.3.2022)

Huoltajan suostumus opiskelijan henkilökohtaisen tietokoneen käyttöön (26.8.2022)

AMIS pättökysely (14.10.2022)

Opettajan työajan seuranta Wilmassa

Opettajan palvelusuhdetiedot ja vapaajaksot (28.4.2022)

Työajan kirjaaminen (2.8.2019)

Kirjatun työajan muokkaaminen (2.8.2019)

Poissaolojen kirjaaminen (15.1.2020)

Työajan kirjaaminen 2 (2.9.2019)

Työajan tulosteet Wilmassa - Opettajan työsuunnitelma (31.10.2019)

Työajan tulosteet Wilmassa 2- Viikkotuntimäärä (6.11.2019)

OPH-hankkeiden työajanseurantojen Wilma (16.2.2021)

Työajan seuranta Wilmassa ohjevideot