Wilma-ohjeet

Wilma opastusta, Sami Mäkelä

Wilman osoite: https://turku.inschool.fi/

Wilmaan kirjautumisen ohjeet: 
https://edu.turku.fi/kirjautuminen-wilmaan-kayttokatkon-jalkeen/

 

Opiskelijan Wilma ohjeet

Opiskelijan etenemisen seuranta Wilman avulla (21.1.2021)

Opiskelijoiden Wilma opas (26.4.2018)

Työpaikalla järjestetävän koulutuksen-lomakkeet opiskelijalla (5.3.2021)

Opas opiskelijalle valintojen tekemiseen Wilman tarjottimelta (29.3.2021)

Opiskelijoiden ilmoittautuminen tenttiin Wilmassa (28.8.2021)

 

Opiskelijan Wilma ohjevideoita

Kuinka Opiskelija Selvittää Rästisuoritukset Wilmassa Ohjevideo (11.2.2021)

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen Päiväkirjat Wilmassa (10.3.2021)

Kotitehtävät ja tuntipäiväkirja (10.3.2021)

Hoks keskustelu valmistautuminen (10.3.2021)

Todistuksen liittäminen Wilman HOKS lomakkeelle (10.3.2021)

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen Ruokarahan hakeminen (10.3.2021)

 

Wilman perusohje Opettajalle (14.1.2020)

Wilman tuntimerkinnät (14.1.2020 )

Opiskelijan Tuntipäiväkirja (18.3.2020)

Opiskelijoiden loma-anomus (7.9.2017)

Yhteiset tutkinnon osat ja osa-alueet (1.4.2021)

HOKS

Wilma HOKS lomake (7.5.2021)

HOKS - keskustelun tueksi( 11.8.2020 )

PUK – diskussionsunderlag (9.9.2020)

Oppivelvollisuus tieto Wilmassa (3.11.2021)

Erityinen tuki ja muut tukitoimet (1.9.2021)

Opiskelijan Opinnot välilehti (1.6.2021)

Opiskelijakohtainen arviointi Opinnot välilehden kautta (16.4.2020)

Opiskelijan valinnat ja Opetusryhmä Wilmassa (15.4.2021)

Opiskelijan valinnat Wilman tarjottimelta (29.3.2021)

Opiskelijoiden lisäys ja poisto Opetusryhmästä (31.3.2021)

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen

Osaamisen arvioinnin Mukautus Wilmassa (4.3.2021)

 

Osaamisen Tunnustaminen

Osaamisen tunnustamisen Hakemus ja Päätös Wilmassa (3.11.2021)

Todistuksen lisääminen liitteenä Wilman HOKS lomakkeelle ( 5.12.2018)

Opiskelijan ohje Osaamisen tunnustaminen Wilmassa (3.11.2021)

 

KV-vaihto

Hakemus kansainväliseen opiskelijavaihtoon Wilmassa – vastuuopettajan ohjeet (8.4.2020)

Hakemus kansainväliseen opiskelijavaihtoon Wilmassa – opiskelijan ohjeet (8.4.2020)

Työpaikalla järjestettävä koulutus

Hakutoiminto koulutussopimuksissa (7.10.2021)

Keskeneräinen Koulutussopimus (5.10.2021)

Koulutussopimuksen kirjaaminen (10.2.2021 )

Koulutussopimuksen tulostaminen, muokkaus ja poisto (10.2.2021)

Oppisopimuksen tiedot (30.3.2021)

Työpaikalla järjestettävä koulutuksen Lomake Opiskelijalle (15.8.2019)

Opas opiskelijan ateriakorvauksen hakemiseen (10.4.2018)

Ateriakorvauksen hyväksyminen (14.11.2016)

Näytöt

Näytöt ja tutkinnon osan arviointi (8.11.2018)

Opintopalaute opiskelijoilta (6.10.2021)

Uusintakokeet

Tentit Wilmassa

Opiskelijoiden ilmoittautuminen tenttiin Wilmassa (28.8.2021)

Teams-ryhmä Wilman opetusryhmästä (30.3.2021)

Oppimistehtävät/Tentit Wilmassa (21.10.2020)

Työjärjestys Wilmasta kalenteriohjelmaan iCal-muodossa (10.9.2020)

Oma varaus Wilman työjärjestykseen(29.4.2020)

Ammattitaitovaatimukset Wilmassa (18.4.2017)

eHOKS virheiden korjaaminen (30.9.2021)

 

Opettajan työajan seuranta Wilmassa

Työajan kirjaaminen (2.8.2019)

Kirjatun työajan muokkaaminen (2.8.2019)

Työajan kirjaaminen 2 (2.9.2019)

Työajan tulosteet Wilmassa - Opettajan työsuunnitelma (31.10.2019)

Työajan tulosteet Wilmassa 2- Viikkotuntimäärä (6.11.2019)

OPH-hankkeiden työajanseurantojen Wilma (16.2.2021)

Työajan seuranta Wilmassa ohjevideot