Yleiset kielitutkinnot

Yleiset kielitutkinnot ovat aikuisille suunnattuja kielitaitotutkintoja. Tutkinnot mittaavat kielen osaamista sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan jotakin vierasta kieltä - joko Suomessa tai ulkomailla. Yleisissä kielitutkinnoissa on mahdollista suorittaa perus-, keski- tai ylimmän tason testi. Turun ammatti-instituutissa testin voi suorittaa seuraavissa kielissä: englanti, ruotsi ja suomi ja venäjä. Venäjän kielessä mahdollisia ovat vain perus- ja keskitason testit.

Yleisiin kielitutkintoihin voi osallistua kuka tahansa riippumatta siitä, miten ja missä on kielitaitonsa hankkinut. Suomen kielen testit on tarkoitettu maahanmuuttajille tai ulkomaalaisille. Todistus suomen kielen keskitason testistä tarvitaan kansalaishakemusta varten. Myös jotkin oppilaitokset saattavat pyytää todistusta.

Hinta

Tutkintomaksujen enimmäishinnat määrää Opetusministeriö. Tutkintojen hinnat ovat 100 euroa (perustaso), 123 euroa (keskitaso) ja 160 euroa (ylin taso). Jos ilmoittautumista ei ole peruttu ennen testipäivää, on testimaksu maksettava kokonaisuudessaan.

Testipäivät 2018-2019

kielitestipäivätutkinnon tasotilmoittautumisaika
suomi10.11.2018keski- ja ylin taso3.-28.9.2018
 26.1.2019keskitaso3.-14.12.2018
 6.4.2019perus-, keski- ja ylin taso1.-28.2.2019
englanti27.10.2018perus-, keski- ja ylin taso3.-28.9.2018
 23.3.2019perus-, keski- ja ylin taso1.-28.2.2019
ruotsi17.11.2018perus-, keski- ja ylin taso3.-28.9.2018
 13.4.2019perus-, keski- ja ylin taso1.-28.2.2019

Ilmoittautuminen

Turun ammatti-instituutin järjestämiin testeihin ilmoittaudutaan vain sähköisellä lomakkeella. Testiin ei voi varata paikkaa tai ilmoittautua sähköpostilla tai soittamalla. Alla ovat linkit koulutushakukoneeseemme, jonne aktivoituu sähköinen lomake, kun ilmoittautumisaika alkaa.

Ilmoittautumisen harjoittelu / Practise the enrolment Linkistä voit tutusta lomakkeeseen ja harjoitella ilmoittautumista.

Suomen kielen testi

Suomen keskitason testiin valmentava koulutus (ei sisällä testiä, vain valmentava koulutus)

Ruotsin kielen testi

Englannin kielen testi

Henkilöllisyyden todistaminen testipäivänä

Kielitutkintoon ei voida ottaa osallistujiksi henkilöitä, joilla ei ole virallista ja voimassa olevaa henkilötodistusta. Osallistuja voi todistaa henkilöllisyytensä seuraavilla asiakirjoilla:

  • passi (tutkintopäivänä voimassa oleva, alkuperäinen, ei valokopio)
  • henkilöllisyystodistus (ainoastaan EU-kansalaisten kotimaan viranomaisen myöntämä kuvallinen henkilöllisyystodistus)
  • muukalaispassi
  • pakolaisen matkustusasiakirja

Huom. Ajokortti ei ole virallinen henkilötodistus.

Suomi ei hyväksy Somalian myöntämiä matkustusasiakirjoja kuten passia henkilöllisyystodistukseksi.  Tämä tarkoittaa sitä, että YKI-tutkinnoissakaan Somalian passia ei voida hyväksyä henkilöllisyystodistuksena.

Kielitaidon osoittaminen Suomen kansalaisuutta haettaessa

Suomen kansalaisuuden saaminen edellyttää vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista suomen tai ruotsin kielen taitoa. Suomen kansalaisuuden myöntämisen edellyttämästä kielitaidosta säädetään kansalaisuuslaissa (359/2003).

Suomen kansalaisuuden hakemusta varten pitää saavuttaa suomen tai ruotsin kielen taitotaso 3 vähintään 2 kokeen osassa, siten että 1 osa vähintään on tuottavaa kielitaitoa mittaava, 1 osa kirjallinen ja 1 osa suullinen.

Hakemukseen hyväksyttävät vähimmäisvaatimuksen yhdistelmät ovat siis

  • tekstin ymmärtäminen ja puhuminen
  • puheen ymmärtäminen ja kirjoittaminen
  • kirjoittaminen ja puhuminen

Tehtävien ohjeet annetaan suomeksi/ruotsiksi, joten osallistujan tulee osata kyseistä kieltä ennen testiin tuloa. Ruotsin kielen testi on täysin ruotsinkielinen.

Lisätietoja edellytyksistä löytyy Maahanmuuttoviraston sivuilta.

Note
Because the tasks and instructions in the test are mostly in either Finnish or Swedish, taking the test requires knowledge of Finnish or Swedish (with the exception of English advanced level). You have to be able to read, write and speak Finnish (or Swedish) if you want to take the test.