Yleiset kielitutkinnot (YKI)

Yleiset kielitutkinnot ovat aikuisille suunnattuja kielitutkintoja. Tutkinnot mittaavat kielen osaamista sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan jotakin vierasta kieltä - joko Suomessa tai ulkomailla. Turun ammatti-instituutissa testin voi suorittaa seuraavissa kielissä: suomi, englanti ja ruotsi (perus-, keski- ja ylin taso).

Yleisiin kielitutkintoihin voi osallistua kuka tahansa. Suomen kielen testit on tarkoitettu maahanmuuttajille tai ulkomaalaisille. Todistus suomen kielen keskitason testistä tarvitaan kansalaishakemusta varten. Myös jotkin oppilaitokset saattavat pyytää todistusta.

Koska testitehtävät ja ohjeet ovat yleensä suomen tai ruotsin kielellä, edellyttää tutkinnosta suoriutuminen suomen tai ruotsin kielen taitoa. Englannin keskitason ja ylimmän tason tutkintojen tehtävät ja ohjeet ovat englanniksi ja tutkintojen vastauskieli on englanti.

Kielitaidon osoittaminen Suomen kansalaisuutta haettaessa

Suomen kansalaisuuden saaminen edellyttää vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista suomen tai ruotsin kielen taitoa. Suomen kansalaisuuden myöntämisen edellyttämästä kielitaidosta säädetään kansalaisuuslaissa (359/2003). Lisätietoja edellytyksistä löytyy Maahanmuuttoviraston sivuilta.

Hinta

Tutkintomaksujen enimmäishinnat määrää Opetusministeriö. Tutkintojen hinnat ovat 135 euroa (perustaso), 155 euroa (keskitaso) ja 195 euroa (ylin taso). Tutkinnon hintaan sisältyy vain yksi todistus. Todistusjäljennöksiä voi tilata yki-info@jyu.fi Hinta on 15 euroa. Saat virallisen todistuksen noin kahden kuukauden kuluttua tutkintopäivästä. Tiedustelut todistuksista: puh. 014 260 3531 tai yki-info@jyu.fi.

Ilmoittautuminen

Turun ammatti-instituutin järjestämiin testeihin ilmoittaudutaan vain sähköisellä lomakkeella. Linkit löydät sivun alareunasta.

Erityisjärjestelyjä tarvitseva tutkinnonsuorittaja

  • Yleisten kielitutkintojen suorittaja voi anoa erityisjärjestelyjä, jos hänellä on esimerkiksi kuulo- tai näkövaikeuksia tai lukivaikeus.
  • Ilmoittautumisen yhteydessä henkilön tulee esittää asiasta lausunto, esimerkiksi lääkärintodistus. 
  • Erityisjärjestelyjä voi anoa ainoastaan ilmoittautumisen yhteydessä, ei ilmoittautumisen eikä tutkinnon suorittamisen jälkeen.
  • Lisätietoja löydät Opetushallituksen verkkosivuilta.

Note

Taking part in the examination requires knowledge of Finnish or Swedish (with the exception of English intermediate and advanced level tests). You have to be able to read, write and speak Finnish to take a test in Finnish or Swedish to take a test in Swedish.

Ilmoittaudu seuraavaan testipäivään tai valmennukseen: