Kansainvälinen toiminta Turun ammatti-instituutissa

Kv-päällikkö

Helena Mikkola
P. 050 518 5815

Kv-koordinaattori

Maria Hokkanen
P. 040 358 6130

Kv-suunnittelija

Laura Vahtera
P. 040 685 6882

Turun ammatti-instituutin kansainvälinen toiminta painottuu opiskelijoiden ja henkilökunnan vaihtojaksoihin. Toimintaa toteutetaan seuraavasti:

  • Työssäoppimiseen liittyvät hankkeet. Hankkeissa pyritään parantamaan opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa työssäoppimisjakso ulkomailla ja lisäämään opettajien sekä muun henkilökunnan kv-työelämätietoutta.
  • Verkostohankkeissa toimitaan kansainvälisellä toimintakentällä joko yhden maan, osaamisalan tai toimintamuodon puitteissa. Verkoston muodostavat suomalaiset hanketoimijat. Verkostohankkeita ovat. mm. Akkuna, Kanada, Intia, Keva, Hanako, Hula, ThaiGo, Chinet sekä Ka’moon China verkostot. Lisätietoa opetushallituksen valtionavustuksella rahoitettujen ammatillisten hankkeiden toiminnasta saa tästä linkistä.
  • Kehittämishankkeiden päätavoitteena on laadun kehittäminen ja uusien opetus- ja opiskelumahdollisuuksien luominen. Kehittämishankkeet ovat laajoja yhteen aihe- tai teema-alueeseen keskittyviä hankkeita, joita usein tehdään laajan yhteistyöjoukon kanssa.
  • Kansainvälinen kilpailutoiminta. Kilpailutoimintaa on niin kotimaassa kuin ulkomailla, ja TAI on mukana molemmissa. Suomi liittyy vuonna 1988 kansainväliseen WorldSkills-organisaatioon, joka järjestää joka toinen vuosi kansainväliset ammattitaidon MM-kilpailut. Eri ammattialat järjestävät myös omia mestaruuskilpailujaan.
  • Kotikansainvälisyys, jonka tavoitteena on auttaa ulkomaista vaihto-opiskelijaa/vierailijaa tutustumaan sekä sopeutumaan suomalaiseen ja turkulaiseen elämäntapaan.

Turun ammatti-instituutin kansainvälisen toiminnan tavoitteena on tarjota opiskelijoille valmiuksia kansainvälistyvään työelämään, täydentää opiskeluja ulkomailla tai kehittää opiskelijan kulttuurituntemusta ja luoda yhteistyötä eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa kotona ja ulkomailla.

Kv-päällikkö

Helena Mikkola
P. 050 518 5815

Kv-koordinaattori

Maria Hokkanen
P. 040 358 6130

Kv-suunnittelija

Laura Vahtera
P. 040 685 6882