Kontaktuppgifter till personalen

Kontaktuppgifter

Skolans adress

Åbo yrkesinstitut,
PB 955, 20101 Åbo
Råggatan 8 B-D
20720 ÅBO

tfn: (02) 330 000

Utbildningschef Irina Eklund  (ansvarar för både den svensk- och finskspråkiga enheten)
irina.eklund@edu.turku.fi
tfn 040 657 0179

Teamansvarig för handel och data Yvonne Mäki,
yvonne.maki@edu.turku.fi
tfn 040 741 9336

Studiehandledare Ulrika Gullqvist
ulrika.gullqvist@edu.turku.fi
tfn 044 907 3021, arbetsrum 4. vån. rum 428B

Kontakta personalen i första hand per Wilma eller E-post

E-post till lärarna:
fornamn.efternamn@edu.turku.fi

Lärare

  • André Sandberg, engelska
  • Annelea Elo, motion & hälsofostran
  • Yvonne Mäki, teamansvarig, marknadsföring, företagsekonomi
  • Jana Ristimäki, matematik, kemi & fysik
  • Patrik Auren, ekonomiförvaltning
  • Rainer Engblom, IT
  • Suvi Lindström, finska
  • Thomas Karlsson, IT
  • Tina Granlund, marknadsföring, företagsekonomi
  • Tove Bärg, modersmål

Studiebyrån, Frida Luukkaa, tfn 044 907 5247

Hälsovårdare, Outi Kalliomäki  tfn 040 487 5083

Skolpsykolog Aarno Rekola tfn 040 614 9869 

Skolkurator Marko Winter tfn 040 5679 834